SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Samferdsle i Jølster

Sjørettar og beiterettar i gamal tid

Frå gamalt av hadde folket i inste Jølstrabygdene sjørettar på Sandane.

Publisert 13.08.2001 15:39. Oppdatert 02.02.2006 12:51.

Driftevegar

Mellom Jølster og Haukedalen i Sunnfjord og til Vetlefjorden var det ferdsleveg over Vareggi, men det er uvisst om denne vart brukt til fedrifter.

Den trondhjemske Postvei i Jølster

Frå Vassenden til Skei var det båtskyss fram til 1822. Frå Skei gjekk postvegen til Førde ved Breimsvatnet.

Skysstasjonar

I Jølster var det skysstasjonar i Førde ved Breimsvatnet, på Skei og på Vassenden, frå 1822 også på Ålhus. Skysstasjonanane skulle m.a. skaffe for rorskarar for skyssing med robåt på Jølstravatnet.

Køyrevegar i Jølster

· E 39 mellom Sogn og Bergen

Båtruter på Jølstravatnet

”Skjold” kom i trafikk på Jølstravatnet i 1891. Den fekk konkurranse av dampbåten ”Kvikken”.

Kampen om turistane

På kort tid grodde det opp tett med turisthotell.

Jølster Kommunale Automobilselskap

Då staten i 1918 lova støtte til lokale vareruter, nytta jølstringane høvet til å skipe sitt eige kommunale bilselskap.

Tunnelplanar

I 1927 søkte Jølster om tunnel under Jostedalsbreen – grunngjeve med turistferdsla. Kommunen hadde førebudd seg med å setje av tomter til haldeplassar og evt større hotell på Skei.

Kampen om tverrsambandet

Vegen Skei-Lunde var ferdig 1980, og Fjærlandstunnelen (6.397 meter) vart opna som riksvegsamband i 1986. Riksvegsambandet over Fjærland vart fram til 1994 utført med ferge Fjærland-Hella. I 1994 kom vegsambandet gjennom Sogndalsdalen.

Kjøsnesbrua

Brua vart opna i 1970.

Ekspressbussar

I dag har Jølster m.a. fleire daglege samband med ekspressbussar til Oslo, Bergen, Trondheim og Ålesund.

Glattkøyringsbana i Stardalen

På 1980-talet fekk NAF – Norges Automobilforbund - bygd to glattkøyringsbaner i Sogn og Fjordane; ei i Stardalen i Jølster i 1981 og ei på Kaupangerskogen i Sogndal i 1988. Bana på Kaupangerskogen vart lagd ned i 2004 og aktiviteten samla i Stardalen.


MEIR OM JØLSTER 
Jølster kommune

 
Aviser og media i Jølster
Historia i Jølster
Industri og næring i Jølster
Kjende personar i Jølster
Kommunehistoria i Jølster
Krigshistoria i Jølster
Kyrkjer i Jølster
Samferdsle i Jølster
Skular i Jølster
Verd å sjå i Jølster

 
Video frå Jølster
Lyd frå Jølster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no