SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Eid:

Reiselivsbedrifter i Eid

Omtalane er ordna etter startår:

Publisert 16.07.2001 15:31. Oppdatert 29.03.2007 09:56.

Rasmussen Hotell

Starta i 1911 av ekteparet Anna f. Grodås og Hjalmar Rasmussen. Anna dreiv det vesle hotellet og kafé, medan Hjalmar var bakar. Hotellet vart drive fram til 2. verdskrig. Bakeriet endra seinare namn til Smørdal og Rasmussen Bakeri, og var i drift heilt til 1990-talet. Siste eigar var danske Jeppesen og bakeriet heitte då Den danske Baker.

Nordfjord Ungdomsheim

vart grunnlagt 1947 på Nordfjordeid av Norges Kristelege Ungdomsforbund.

Stigedalens Fjellhytte

på Tua vart bygd ca. 1948 av Marte B. Skrede. Marte f. 1892 vart kalla ”Marte på Tua” i daglegtale. Ho vart seinare gift med Rasmus H. Vedvik som også tok del i drifta av kaféen og pensjonatet i Stigedalen. Marte dreiv fjellstova til ho døydde. Drifta vart etter nokre års stillstand teken opp att av nye eigarar, men lagt ned kring 1990.

Hoddeviks hotell

- sjå Nordfjord Ungdomsheim ovanfor.

Yris Hotell

Vilhelm Yri (1846-1917) overlet 60 år gamal hotelldrifta i heimbygda Olden til sønene og starta med hotelldrift på Nordfjordeid i 1909.

Starheimsvik Kafé

vart starta i 1956 av Bergit Starheimsvik. Ho dreiv ei tid også pensjonat. Kaféen vart lagt ned i 1990.

Harpefossen Fjellstove

Harpefossen Fjellstove i Hjelmelandsdalen vart bygt i 1965 av Kristian Kjørstad. Fjellstova ligg ved foten av det som etter kvart utvikla seg til Harpefossen skisenter, med heisar, alpinbakkar, lysløyper m.m.

Nordfjord Hotell

vart opna i 1974 og var eigd av eit ”folkeaksjeselskap” av næringdrivande i Eid.

Bryggen Hotell Nordfjord

skipa 2005 – sjå Forretningsfamilien Lefdal og Nordfjord Ungdomsheim (over).

Sentrum Hotell

på Nordfjordeid vart opna i 2006 med Hayrullah og Jan Azar Karadas som eigarar. Dei hadde tidlegare drive eit motell i same bygget, der dei også har utleigebutikk for selskapsklede.

Stokkenes Gjestegard

vart bygd like ved Nordfjord Golfklubb si bane på Stokkenes i 2007. Eigarar er Svein Fjørtoft og Pål Tore Jakobsen. Gjestegarden har forsamlingslokale og fire gjestehusvere.MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no