SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Eid:

Holmøy Arbeidsskule

Snikkarsalen på Holmøy Arbeidsskule i 1930-åra. (©Fylkesarkivet)
Snikkarsalen på Holmøy Arbeidsskule i 1930-åra. (©Fylkesarkivet)
Holmøy Arbeidsskule skipa i 1858 av Hans Holmøy. Første arbeidskulen/snekkarskulen i sitt slag i Skandinavia.

Publisert 16.07.2001 11:49. Oppdatert 10.05.2005 14:49.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hans Holmøy. (©Fylkesarkivet)
Dei første åra dreiv Hans Holmøy skulen saman med broren Oliver, som seinare flytta til Skodje. Begge var dyktige handverkarar i snekkar- og smedfag, og hadde m.a. mykje arbeid på dei nye kyrkjene i Hornindal og Sunnylven. Hans starta skulen etter oppmoding frå folk som meinte at han hadde kunnskapar å lære bort.

Dei første åra tok skulen inn 5-6 elevar, men fekk større omfang då det vart bygt eigen skulebygning i 1865. Hans sin son Ola H. Holmøy (1855 – 1913) tok over som styrar i 1884 og bygde ny, stor skulebygning i 1890. Skulen kunne no ta inn opp til 50 elevar, og gav undervisning i både snekkar-, smed- og målarfag.

Dei fleste elevane kom frå Sogn og Fjordane og Sunnmøre, men Holmøy Arbeidsskule hadde elevar heilt frå Trøndelag til Sørlandet, og jamvel frå Island og Færøyane.

Skulebygningen frå 1890 vart totalskadd av brann vinteren 1930, men alt same året stod ny skulebygning klar. Dette huset står framleis, og har sidan skulen vart lagt ned vorte nytta m.a. til kunstkurs, kunstutstillingar, og som skule- og gardsmuseum.

Holmøy Arbeidsskule vart driven som privat skule av familien Holmøy fram til Hornindal kommune tok over i 1959. I samband med kommunereguleringa i 1964 vart skulen driven av Stryn kommune i eitt år før Eid kommune tok over ansvaret. I 1972 vart Holmøy Arbeidsskule lagt ned og undervisninga flytta til ein ny yrkesskule på Nordfjordeid. Sjå Skular i Eid.

Les meir om grunnleggjaren Hans Holmøy, og den private gravstaden på Holmøy under: Private gravstader.

MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no