SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Bremanger kommune:

Fiskeindustri i Bremanger

I Kalvåg er det fleire fiskeverksemder. Størst er Domstein-eigde Bremanger fiskeindustri (midten). (Foto: Arild Nybø © 2003)
I Kalvåg er det fleire fiskeverksemder. Størst er Domstein-eigde Bremanger fiskeindustri (midten). (Foto: Arild Nybø © 2003)

Fiskeoppdrett i Bremanger

Fiskeoppdrett har dei siste 20 åra vore ei av dei største næringane i Bremanger kommune.

Publisert 09.07.2001 13:54. Oppdatert 10.04.2007 12:06.

Fiske var næring for alle

I gamal tid var fiske ei viktig attårnæring ikkje berre for folket ved kysten, men for bønder langt inn over fjordane.

Klippfisk var viktig salsprodukt

Det gode torskefisket som har vore både i Frøysjøen, Bremangerpollen og i Gulenfjordane, Hennøy og Bortnepollen gjorde at mange, både på øyane og fastlandet, dreiv produksjon av klippfisk.

Andre fiskeverksemder:


Sildesalteri på Værøy

På eigedomen Værøy i Kalvåg bygde fire bergenskjøpmenn; F. Krefting, P. Petersen, Claus Hansen, A.R. Hille og J. N. Tjefers, eit sildesalteri – truleg kring 1850. I 1865 vart det selt til kjøpmennene Hans K. Gran og Ingebrikt Strand frå Bergen.

Jacob Blaauw Lieske

f. 1849 i Bindalen starta i 1889 landhandel, sildesalteri og fiskeeksportforretning i Kalvåg.

Gulebuda på Bakke

Valdemar Gjertson Bakke (1849–1934) og sonen Albert V. Bakke (1880–1939) bygde ca. 1900 ei stor saltebu på Bakke i Rugsund.

P. Terdal

grunnla 1901 handel- og fiskeforretning i Bremanger. Firmaet starta også eige rutebilselskap i Bremanger. Rutene vart seinare overtekne av Firda Billag.

M.H. Torvanger

i Bremanger vart grunnlagt 1909. Dreiv eksport av fersk fisk til Tyskland. Frå 1910 Sæter & Torvanger, med dampskipsekspedisjon og div. handel, fiskeforedling og hermetikkfabrikk.

Hermetikkfabrikkar for krabbe i Kalvåg

Ludvig Andersen starta i 1912 med krabbeproduksjon i Kalvåg.

Reidar Torvanger

starta landhandel og fiskeforretning i Bremanger 1913, og dreiv også fiskebåten ”Hagbard”.

Hamrøy A/S

grunnlagt 1918 i Kalvåg. Dreiv fiskehandel.

O. Eide

fiskemottak og fiskeforretning vart starta på Ryland i 1921 av Ola Andreas Eide (1888–1982). Han hadde tidlegare drive handel i Svortevik ved Førdefjorden. O. Eide var den første i Bremanger som ekporterte pigghå, og fiskebuda og fryseriet hadde opptil 40 personar i arbeid i sesongen på 1950-talet.

Audun Røys

grunnla 1923 handels- og fiskeforretning i Kalvåg.

Røys Preserving

Audun Røys starta i 1937 starta eigen hermetikkfabrikk.

Bremanger Fryseri AS

Bygd i 1958. 45 tilsette. Hovudprodukta er sild, makrell og laks.

Bremanger Fiskeindustri i Kalvåg.

Bremanger Fiskeindustri

i Kalvåg vart etablert 1980 av Domstein-konsernet i Måløy.


Peder Bakke

– sjå ”Fiskeoppdrett i Bremanger”.

Brødrene Larsen Eftf. AS

fiskeindustri i Kalvåg vart skipa i 1996 av Audun Røys.

Fjord Shell AS

Etablert 2005. – sjå Davik Fiskefarm under Fiskeoppdrett i Bremanger.

Sjå også:
· Verdas største sildefangst i Svelgen?


MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no