SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Aurland:

Landhandlar i Aurland

"Nærødalen" måla av I.C. Dahl. (Foto: NRK)
Ordna etter oppstartår.

Publisert 04.07.2001 10:54. Oppdatert 14.02.2007 12:08.

Bygdesenteret Aurlandsvangen vert til

Vangen er tettstaden kring den gamle mellomalderkyrkja i Aurland. Her utvikla det seg frå 1850 eit tyngdepunkt i bygda, med handel, hotell, bank, dampskipskai og kommuneadminstrasjon.

Aurland Forbruksforening

vart starta kring 1875 og var eit samvirketiltak mellom bygdefolk som meinte det kunne vere på tide å bryte det handelsmonopolet som Brun-familien hadde på Vangen.

Brødrene Wangen

vart starta i 1897 då Torstein Wangen kjøpte deler av konkursbuet etter familien Brun (sjå Rosendahl og Brun-epoken på Vangen).

Hans Rognehaug

(1873–1956) frå Sogndal starta kring 1900 med landhandel og bakeri i Flåm. Men det vert fortalt at Rognehaug opparbeidde seg mykje gjeld fordi han let kundane krite for mykje. På 1930-talet gav han opp handelen. Sonen Nils Rognehaug, som hadde gjort det svært godt som hestehandlar, hjelpte faren ut av pengekrisa med å leggje 30.000 kontant på bordet.

Lars Hylland

starta landhandel i Gudvangen i 1901. Han hadde tidlegare drive som skreppekar, og dreiv også som skysskar i Gudvangen. Lars og sonen Olav Hylland kjøpte kjøpte i 1920 Hansens Hotell (sjå dette under Gudvangen Fjordtell). Butikken vart driven til 1991.

Birger Jensen Nedberge

kom frå Bjordal og skifta etternamn frå Hest til Nedberge då han gifta seg og flytta til Undredal. Der starta han landhandel i 1902.

Martinus Botolvsen Dræge

starta landhandel i Gudvangen i nokre år tidleg på 1900-talet. Seinare vart det også postkontor i huset. Sonen Hans Martinussen Dræge dreiv butikken til nokre år etter 2. verdskrig, og deretter Jens Nilsen Hæreid til midten av 1960-talet. Hans M. Dræge kjøpte i 1951 det tidlegare Vikingvang Hotell (sjå Gjestgjeveri og hotell i Gudvangen ), og dreiv det til kring 1960.

Endre Ø. Underdal

starta i 1919 landhandel i Undredal.

Ola T. Skjerdal landhandel

skipa 1923 - sjå Brødrene Wangen 1875.

Flåm Samvirkelag

skipa 1931.

MEIR OM AURLAND 
Aurland kommune

 
Historia i Aurland
Industri og næring i Aurland
Kjende personar i Aurland
Kommunehistoria i Aurland
Krigshistoria i Aurland
Kyrkjer i Aurland
Samferdsle i Aurland
Skular i Aurland
Verd å sjå i Aurland

 
Video frå Aurland
Lyd frå Aurland
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no