SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Aurland og Lærdal:

Lærdalstunnelen - verdas lengste

Kong Harald opna verdas lengste vegtunnel 27. november 2000. T.v.: vegdirektør Olav Søfteland og t.h. vegsjef i Sogn og Fjordane, Lars Lefdal.
(Foto: Steinar Lote, NRK)
Kong Harald opna verdas lengste vegtunnel 27. november 2000. T.v.: vegdirektør Olav Søfteland og t.h. vegsjef i Sogn og Fjordane, Lars Lefdal. (Foto: Steinar Lote, NRK)
I 1991 tapte Aurland-Hol-alternativet kampen om å bli framtidig stamvegline i vegsambandet Bergen-Oslo. ”Filefjells-alternativet” Lærdal-Valdres vann, og det vart ferjefritt heilårssamband mellom Bergen og Oslo då verdas hittil lengste vegtunnel - Lærdalstunnelen (24.510 meter) - vart opna i november 2000 av HM Kong Harald.

Publisert 03.07.2001 08:43. Oppdatert 14.01.2004 11:32.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Lærdalstunnelen mellom Aurland og Lærdal er 24,5 km lang.
Lærdalstunnelen går gjennom fjellet frå Tønjum i Lærdal til Aurland, og gjorde ferja Lærdal/Fodnes - Gudvangen overflødig i stamvegnettet. Anleggsarbeidet starta i 1995, og tunnelen kosta 930 millionar kroner. Tunnelen vart driven (sprengd) frå fire punkt: 800 meter vart drive frå Håbakken i Lærdal og 11.000 meter frå Aurlandssida.

I tillegg sprengde ein eit tverrslag frå Tynjadalen i Lærdal, og frå denne tunnelen vart det drive tunnel mot begge sider: 5.700 meter mot Lærdal og 7.000 meter mot Aurland.

Opplyste fjellhallar

Stamvegtunnelen har tre store lyssette fjellhallar.
Inne i Lærdalstunnelen er det bygd 3 store fjellhallar og sett opp spesielle lys for å bryte monotonien og hindre ulukker ved at trafikantar blir trøytte av å køyre i den lange tunnelen.

Fleire tunnelar

I stamvegsambandet inngår også Flenja-Langhuso-tunnelen (5.053 meter) og Gudvanga-tunnelen (11.406 meter) på strekninga Flåm-Gudvangen.

På E 16 gjennom Lærdalstunnelen kan ein køyre ferjefritt mellom Bergen og Oslo. (Foto: NRK)

MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no