Alt om Nokas-rettssakenskilleVæret i Rogalandskille_slutt
Valg 2003 Rogaland 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Rogaland > Valg 2003 Rogaland
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
NRK ROGALAND I LYD OG BILDE
TIPS OSS >
Siste nytt frå distriktskontora i NRK NRK Finnmark NRK Troms NRK Nordland NRK Trøndelag NRK Møre og Romsdal NRK Hedmark og Oppland NRK Sogn og Fjordane NRK Hordaland NRK Rogaland NRK Sørlandet NRK Østlandssendingen NRK Østfold NRK Buskerud, Telemark og Vestfold Siste nytt frå distriktskontora i NRK Siste nytt frå distriktskontora i NRK
POSTADRESSE: NRK Rogaland

Boks 614 Madla

4090 Hafrsfjord


BESØKSADRESSE: Kringkasterveien 11

Ullandhaug


TELF: 51 72 72 72
FAKS: 51 72 72 55

Nettredaktør:

Bjørn Grimen

Tilrettelegging for nett:

Wenche Lamo Hadland


 

Opptellingen av stemmene

Kommunene skal telle forhåndsstemmene senest fire timer før valglokalene i kommunen stenger.

Publisert 04.06.2003 13:29. Oppdatert 04.06.2003 13:36.
Dersom det i en kommune bare er kommet inn svært få forhåndsstemmer, kan opptelling av disse først skje etter kl. 20, når alle valglokalene er stengt og når fristen for å godta innkomne forhåndsstemmer har gått ut.

Forbud

Dette er for å sikre hemmelig valg. Det er forbudt å offentliggjøre noe resultat før alle valglokalene er stengt, altså kl. 20.

Stemmesedler til opptelling.
I kommuner med mange forhåndsstemmer blir noen av forhåndsstemmene holdt tilbake og skal telles sammen med de forhåndsstemmene som eventuelt kommer sent fram til valgstyret. Også dette gjøres for å sikre hemmelig valg.

Valgnatt-database

Nå valglokalene er stengt telles så alle stemmene som er avgitt på valgdagen. Det endelige resultatet fra hver enkelt kommune bringes videre til Kommunal- og regionaldepartementets valgnatt-database.

Alle resultater gjøres tilgjengelige for mediene, og legges dessuten ut på departementets nettsider.

Når valglokalene nå stenges en time tidligere enn før, er det også et visst håp om at resultatet blir ferdig noe tidligere enn før i de enkelte kommunene.

Kan ta tid

Det kan imidlertid ta litt tid før det blir avklart hvilke kandidater som er blitt valgt. Det har sammenheng med velgernes adgang til å kunne forandre på listene.

Det som i alle fall er klart valgkvelden er hvor mange kandidater hvert enkelt parti får inn i kommunestyret og fylkestinget.

Siste saker:

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 

Alle resultater på internett

Resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget finner du her.
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE

Nytt firma leverer valgdata

I år skal valgnattas valgresultater og prognoser leveres av firmaet ErgoEphorma. For første gang skal altså ikke IBM stå for leveringen, og det knyttes stor spenning til omleggingen.
  [Valg 2003]

Valgkamp à la Kalvø

Det mest populære innslaget i NRKs siste folkemøte var uten tvil valg-oppsummeringen til Are Kalvø og Espen Beranek Holm.

KrF fikk en het potet i sommervarmen

Jan Birger Medhaug ble anmeldt for voldtekt. Han sto på topp på KrFs liste til fylkestinget i Rogaland. Følg med på utviklingen.

Norges første kvinnelige ordfører

Vår aller første kvinnelige ordfører het Aasa Helgesen. Hun var ordfører i Utsira kommune i Rogaland fra 1926 til 1928.

Direkte ordførervalg

93 kommuner meldte fra til Kommunal-departementet at de kunne tenke seg å være med på enda et forsøk med direkte valg av ordfører i forbindelse med kommunevalget i 2003.

Hvordan gjennomføres valget?

Når du kommer inn i valglokalet henvender du deg til den valgfunksjonæren som sitter med den manntallslisten der ditt navn skal stå.

Opptellingen av stemmene

Kommunene skal telle forhåndsstemmene senest fire timer før valglokalene i kommunen stenger.

Spill valgfleskspillet

Bli med kokken Tor ut på leting etter valgflesk. Ikke la deg snakke rundt av Carl I. & Co!

Hva kan du gjøre med listen?

På hver enkelt partiliste til kommunevalget er det ført opp navnene på de kandidatene det enkelte parti har nominert. Det er ikke lenger nødvendig med så mange navn som før. Det gjør det lettere for små partier å stille liste.

Hvem kan stemme?

Dersom du er norsk statsborger og fyller 18 år i løpet av valgåret, har du stemmerett. Det er altså ikke nødvendig at du fyller 18 år før selve valgdagen.
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no