Alt om Nokas-rettssakenskilleVæret i Rogalandskille_slutt
Valg 2003 Rogaland 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Rogaland > Valg 2003 Rogaland
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
NRK ROGALAND I LYD OG BILDE
TIPS OSS >
Siste nytt frå distriktskontora i NRK NRK Finnmark NRK Troms NRK Nordland NRK Trøndelag NRK Møre og Romsdal NRK Hedmark og Oppland NRK Sogn og Fjordane NRK Hordaland NRK Rogaland NRK Sørlandet NRK Østlandssendingen NRK Østfold NRK Buskerud, Telemark og Vestfold Siste nytt frå distriktskontora i NRK Siste nytt frå distriktskontora i NRK
POSTADRESSE: NRK Rogaland

Boks 614 Madla

4090 Hafrsfjord


BESØKSADRESSE: Kringkasterveien 11

Ullandhaug


TELF: 51 72 72 72
FAKS: 51 72 72 55

Nettredaktør:

Bjørn Grimen

Tilrettelegging for nett:

Wenche Lamo Hadland


 

Hva kan du gjøre med listen?

På hver enkelt partiliste til kommunevalget er det ført opp navnene på de kandidatene det enkelte parti har nominert. Det er ikke lenger nødvendig med så mange navn som før. Det gjør det lettere for små partier å stille liste.

Publisert 04.06.2003 12:43.
Grimstad kommunestyre
Partiene har anledning til å gi et stemmetillegg til noen av kandidatene. Hvor mange som kan gis et slikt stemmetilleggg av partiene ved kommunevalget er avhengig av hvor mange representanter som skal velges inn i kommunestyret.

Jo flere representanter som skal velges inn, desto flere kandidater kan partiene gi stemmetillegg. Det fins regler for dette i valgloven.

Større innflytelse

Når partiene gir enkelte kandidater et tillegg, betyr det at de har større sjanser enn andre på listen til å komme inn. De forandringene som er gjort foran årets valg innebærer at partiene får mindre makt enn før med tanke på personvalget.

Når du stemmer kan du som velger gi personstemme til så mange kandidater du vil. Det betyr at du gir dine kandidater et tillegg som er med på å gi velgerne større innflytelse på hvem som kommer inn fra din liste.

Du kan gi personstemme til hvor mange kandidater du vil, men husk at du bare kan gi én personstemme til hver kandidat du vil gi slik ekstra støtte.

Partiene gir altså kandidater stemmetillegg mens vi som velgere gir kandidater personstemmer. Det er dette som før het å kumulere.

"Slengere"

Du har ikke lenger anledning til å stryke noen av kandidatene på listen. Du kan imidlertid føre opp kandidatnavn som står på andre partiers liste (såkalte slengere) på din liste.

Virkningen av det er at din stemme da teller med for den eller de kandidatene du har ført opp når det skal avgjøres hvem som kommer inn fra den listen du har hentet navnet. Du kan ikke føre opp navn som ikke står på noen liste.

Fylkestingsvalget

Også når det gjelder fylkestingsvalget har du anledning til å gi kandidater personstemmer, men her er regelen utformet slik at det skal mer til enn ved kommunevalget for at personstemmene skal få virkning.

Du kan stemme blankt dersom du ønsker det. Da teller du bare med når det måles hvor stort frammøtet har vært, mens stemmen havner i kategorien "ikke godkjente stemmer".

Siste saker:

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 

Alle resultater på internett

Resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget finner du her.
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE

Nytt firma leverer valgdata

I år skal valgnattas valgresultater og prognoser leveres av firmaet ErgoEphorma. For første gang skal altså ikke IBM stå for leveringen, og det knyttes stor spenning til omleggingen.
  [Valg 2003]

Valgkamp à la Kalvø

Det mest populære innslaget i NRKs siste folkemøte var uten tvil valg-oppsummeringen til Are Kalvø og Espen Beranek Holm.

KrF fikk en het potet i sommervarmen

Jan Birger Medhaug ble anmeldt for voldtekt. Han sto på topp på KrFs liste til fylkestinget i Rogaland. Følg med på utviklingen.

Norges første kvinnelige ordfører

Vår aller første kvinnelige ordfører het Aasa Helgesen. Hun var ordfører i Utsira kommune i Rogaland fra 1926 til 1928.

Direkte ordførervalg

93 kommuner meldte fra til Kommunal-departementet at de kunne tenke seg å være med på enda et forsøk med direkte valg av ordfører i forbindelse med kommunevalget i 2003.

Hvordan gjennomføres valget?

Når du kommer inn i valglokalet henvender du deg til den valgfunksjonæren som sitter med den manntallslisten der ditt navn skal stå.

Opptellingen av stemmene

Kommunene skal telle forhåndsstemmene senest fire timer før valglokalene i kommunen stenger.

Spill valgfleskspillet

Bli med kokken Tor ut på leting etter valgflesk. Ikke la deg snakke rundt av Carl I. & Co!

Hva kan du gjøre med listen?

På hver enkelt partiliste til kommunevalget er det ført opp navnene på de kandidatene det enkelte parti har nominert. Det er ikke lenger nødvendig med så mange navn som før. Det gjør det lettere for små partier å stille liste.

Hvem kan stemme?

Dersom du er norsk statsborger og fyller 18 år i løpet av valgåret, har du stemmerett. Det er altså ikke nødvendig at du fyller 18 år før selve valgdagen.
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no