skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Val 2005 M&R 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Møre og Romsdal > Val 2005 Møre og Romsdal Sist oppdatert 15:01
 

Stortingsvalet 2005: dette bør du vite

Møre og Romsdal får færre representantar på Stortinget enn før. Les om følgjene av den nye valordninga:

Publisert 28.06.2005 13:14. Oppdatert 23.08.2005 12:25.Færre representantar

Møre og Romsdal har til no hatt 10 representantar på Stortinget. Etter den nye valordninga får fylket berre ni (åtte distriktsmandat og eitt utjamningsmandat). Denne ordninga blei vedteken i 2003, og målet var å få ei meir rettferdig fordeling av mandata mellom fylka. Samstundes er talet på stortingsrepresentantar auka frå 165 til 169.


Nyordninga tek omsyn både til folketal og areal. Framleis vil kvar representant frå eit fylke med lågt innbyggjartal ha færre stemmer bak seg enn ein representant frå eit folkerikt fylke, men skilnaden er blitt noko mindre. Fylke som Rogaland, Oslo og Akershus har fått fleire stortingsmandat, men det har også Finnmark og Troms!Eitt utjamningsmandat i kvart fylke

Meininga med utjamningsmandata er å rette opp den skeivfordelinga som mandatfordelinga i kvart fylke kan føre til når ein vurderer dei samla røystetala for heile landet. Etter den gamle ordninga var 157 av dei 165 stortingsmandata fordelte på fylka og resten på underrepresenterte parti. Dermed kunne talet på representantar frå eit fylke variere frå val til val.

Ved stortingsvalet i år skal kvart fylke ha eitt utjamningsmandat. Utjamningsmandata blir utrekna på grunnlag av det samla røystetalet til partia.

Meir om den nye valordninga finn du på valforskar Bernt Aardals heimeside

LENKER

 
VALG 2005 - SISTE SAKER
 
 

Her er den nye Mørebenken

Den nye Mørebenken (Montasje, NRK)
Desse ni er valt inn i Stortingsvalet 2005, og skal representere Møre og Romsdal dei neste fire åra.

– Lettare for Sp med svakare SV

Fylkesleiar i Senterpartiet, Kåre Hanken, meiner det blir lettare for partiet å gå inn i den nye regjeringa etter at SV gjekk kraftig tilbake.

– Bondevik gjorde moldenserne litt stoltere

Med statsminister Kjell Magne Bondeviks exit forsvinner Moldes store sønn ut av den politiske arena. Byen blir en viktig ambassadør fattigere.

 
Valg 2005

Hovedside for Valg 05

Valgresultatene

Test din stemme

Sammenlign partiene

Spør partilederne!

Næringspolitisk utspørring

Geir Helljesens valgskole

Partihistorie

Valg-Sudoku

Helljesens vanskelige valg-quiz

Valgfleskspillet

På radio og TV

 

Listetoppane på radio

Måndag og torsdag i vekene før valet var toppkandidatar frå vallistene gjestar i NRK Møre og Romsdal sine ettermiddagssendingar.

Nettmøte med listetoppane

NRK Møre og Romsdal har arrangert nettmøte med sju av topp-kandidatane på listene til Stortingsvalet her i fylket.Her finn du kva dei har svart på spørsmål frå veljarane.

Stortingsvalet 2005: dette bør du vite

Det blir færre frå Møre og Romsdal på Stortinget enn før. Les om følgjene av den nye valordninga:

Stortingsvalet 2001 og Mørebenken 2001-2005

I 2001 jubla Høgre, FrP og SV over framgang, men KrF var blitt det største partiet i Møre og Romsdal.

NRK.no/nyheter gir deg oversikten over hva partiene mener om de viktigste politiske sakene.

Geir Helljesens valgskole

NRKs valgveteran gir deg et lynkurs i valgkunnskap. Noe du lurer på? Valgskolen finner du her.

NRKs valgdekning

Valgkampen på TV, radio og nrk.no.
10 SISTE VALGSAKER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no