skilleMøt de ansatte, NRK Hedmark og Oppland, toppbanner, promotoppskillePromo, Topp 8, 230skille_slutt
NRK Hedmark og Oppland progr. 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Hedmark og Oppland > Programmer NRK Hedmark og Oppland Sist oppdatert 17:52
VÆRET
TRAFIKK
Siste nytt frå distriktskontora i NRK NRK Finnmark NRK Troms NRK Nordland NRK Trøndelag NRK Møre og Romsdal NRK Hedmark og Oppland NRK Sogn og Fjordane NRK Hordaland NRK Rogaland NRK Sørlandet NRK Østlandssendingen NRK Østfold NRK Buskerud, Telemark og Vestfold Siste nytt frå distriktskontora i NRK Siste nytt frå distriktskontora i NRK
 
SØK LOKALT PÅ:
 
KONTAKT
NRK Hedmark og Oppland
2626 Lillehammer Tlf: 61 28 72 00 Fax: 61 28 72 32

Distriktsredaktør

Nettansvarlige


 

Forfattarpresentasjonar

Her finn du presentasjonar av Vera Henriksen, Oddvar Rakeng, Terje Johanssen, Stig Sæterbakken, Øyvind Berg, Aksel Selmer og Arne Hugo Stølan.

Publisert 14.06.2001 15:04.
VERA HENRIKSEN
Er fødd i 1927 i Oslo, men har budd i Lom fleire tiår. Før det hadde ho budd 15 år i USA.
Vera Henriksen debuterte i 1961 med romanen "Sølvhammeren", den utgjorde seinare ein triologi saman med "Jærtegn" og "Helgenkongen", om Sigrid frå Bjarkøy. Tilsaman har desse bøkene selt i over ein halv million eksemplar.
Etter ein samtidsroman, "Glassberget", følgde fleire historiske romanar, frå sagatida og andre historiske epokar. Ein romansyklus på fem bøker har handling frå Visdalen i Lom, i tida like etter reformasjonen. Til hausten kjem ein oppfølgjar til serien, den handlar om etterkommarane til Bent Johnsson. Henriksen har lese mykje historie, psykologi, arkeologi og antropologi, og har på den måten skolert seg til å skrive om ei fjern fortid.
Ved sida av vaksenromanar har Henriksen også gjeve ut historiske romanar for ungdom, historiske skodespel og sakprosa. I 90-åra kom to bøker frå nyare tid, nemleg Luftforsvarets historie.
Forfattaren har fått fleire prisar, mellom anna Bokhandlarprisen og Gudbrandsdalen kulturpris.
Den førebels siste romanen kom i 1997, "Stavkjerringa". Den handlar om dotter til Sigurd Jorsalfar, Kristin, gift med Erling Skakke.
Boka som Vera Henriksen les frå her, er "Dronningsagaen" frå 1979. Hovudpersonen og forteljaren er Kefse, ein irsk skrivekyndig trell, som skriv ned dronninghistoria.

ODDVAR RAKENG
Er busett i Lillehammer, der han har arbeidd som journalist sidan 1964, først i Dagningen, og etter avissamanslåinga i Gudbrandsdølen/Dagningen. Han er fødd i 1939 i Tistedal i Østfold. Rakeng debuterte som barnebokforfattar i 1966, med "Petter Rakett". Før det var han norsk TV-pioner, ved å spesialskrive dei første manuskripta for barneavdelinga i NRK-fjernsynet. Lyrikkdebuten kom i 1970, med samlinga "Vi som går kjerreveien." I alt har det gjennom åra vorte fleire barne- og ungdomsbøker, fem diktsamlingar, sakprosabøker, erindringsbok og ein biografi om politimeisteren som etterforska Quisling, Simon Østmoe. Den førebels siste boka handlar om Bjerkebæk – "fra dikterhjem og bohemhule til museum" frå 1999.
Året før kom den første romanen "Fotballkonsulentene" – utgjeve under psevdonymet Ronny Rogersen. Boka handlar om eit fotballkonsulentfirma i Sarpsborg (sarsjbårr), som blir oppsøkt av Danseberget FK. Klubben håper å avansere frå ein plass i dei lågare divisjonar.


TERJE JOHANSSEN
Er fødd i 1942 i Svolvær, men han har budd på Jaren i Gran i over tretti år.
Johanssen debuterte i 1975 med diktsamlinga "Vegen å gå". Ved sida av ei lang rekkje diktsamlingar har han også gjeve ut prosatekster og gjendiktingar.
Dei tidlegaste diktsamlingane hans er farga av 1970-åras politiske orientering i litteraturen, men det politiske engasjementet har alltid vore kombinert med ein personleg og eksistensiell tematikk. Johanssen har elles naturdikt, gjerne med motiv frå barndommens Lofoten, kjærleiksdikt og dikt med språkfilosofisk tematikk. I dikta sine søkjer Johanssen heile tida etter ei forståing for kva det er som set vilkår for liva våre som menneske på jorda.
Forfattaren fekk Hartvig Kirans minnepris i 1981, og vart heidra med Gyldendals legat i 83. Terje Johanssen er svært opptatt av biletkunst, og har laga fleire kunstbøker med dikt/grafikk saman med biletkunstnarar. Han karakteriserer seg sjølv som ein slags romantisk modernist.


ØYVIND BERG
Øyvind Berg frå Lillehammer debuterte i 1982 med diktsamlinga "Retninger". Seinare har han gjeve ut ei rekkje diktsamlingar, men forfattarskapen inneheld også fleire gjendiktingar, m.a. av Paul Celan og William Shakespeare. Og han har skrive ein del dramatikk, m.a. for den eksperimentelle teatergruppa Bak-truppen, der han sjølv er med. Ei teatergruppe som kanskje er betre kjent i utlandet enn i Noreg. Berg er fødd og oppvaksen på Stovner i Oslo, men har budd på Lillehammer sidan 1988.
Frå 1990 har han hatt statens garantiinntekt, og han har fått fleire høgthengjande litterære prisar, som Brageprisen, Aschehougprisen, Oktoberprisen, og nå sist: Halldis Moren Vesaas-prisen i fjor.
Dei siste fire åra har Berg vore kunstnarisk leiar for Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagane.
Øyvind Berg har hausta gode kritikkar for forfattarskapen sin, der han eksperimenterer med klisjear, nedarva metaforar og litterære sjangrar. Ved ordspel, likningar og metaforar. Han har vorte kalla ein av landets lystigaste poetar.

STIG SÆTERBAKKEN
Er lillehamring, fødd i 1966. Han debuterte som 18-åring med diktsamlinga "Flytende paraplyer". Seinare har han gjeve ut fleire diktsamlingar, kort-prosa, romanar og essays.
Den første romanen, "Incubus", kom for ti år sidan.
Saman med slovakiske poetar har han laga gjendiktingar av slovakisk poesi til norsk. Nyaste boka, som kom på nyåret, er ei essayssamling, "Det onde øye", der han reflekterer over litteraturen og det onde. Sentrale motiv i forfattarskapen til Stig Sæterbakken er ondskap, kjærleik, maktas intime mekanismar, tankens moglegheiter og avgrensningar. I slutten av 90-åra gav han ut ein romantriologi, "Siamesisk", "Selvbeherskelse" og "Sauermugg", ein triologi som nå blir omsett til dansk. "Siamesisk" markerte eit tydeleg brot i forfattarskapen, og overraska mange med ein enkel, rå stil. Den handlar om ekteparet Erna og Edwin Mortens, og maktforholdet mellom dei. Ho er tunghøyrt, han er nesten blind. Edwin sit i ein gyngestol på badet, grublar over lagnaden sin og kjeftar på Erna kvar gong ho er inne i eit nødvendig ærend. Sentralt i alle tre bøkene står grubling og refleksjonar.

ARNE HUGO STØLAN
Er fødd i 1955 i Trondheim, og har vore busett i Lillehammer sidan 1999. Han er utdanna sjukepleiar og har også jobba som journalist. Nå underviser han på skrivekunstlinja på Nansenskolen. Stølan debuterte med diktsamlinga "Min tid med Mathilde" i 1987, og har gjeve ut fem diktsamlingar til, pluss ei gjendikting etter det. Den nyaste "Ansiktets overskridelser", kom i fjor haust. Her tek han opp eit tema han også har vore inne på i tidlegare bøker, nemleg far-son-forhold. Andre tema som står sentralt i forfattarskapen til Stølan, er barndommen som eit kraftreservoar for seinare skapande verksemd, og dei moglegheitene som ligg der for at menneske skal kunne møtast på eit djupare plan. Om samlinga "Ansiktets overskridelser" skreiv Dagbladet at boka kunne lesast som ei dannelsesreise, som munnar ut i ei profetisk oppfordring: "Følg deg selv".

AKSEL SELMER
Er fødd i Molde i 1958, og har budd på Lillehammer eitt års tid. Selmer debuterte i 1992 med diktsamlinga "Hit skulle det ha kommet noen flere", seinare har det vorte ei diktsamling til, to romanar for vaksne og to for barn. Av utdanning er Selmer lærar. Romanen "Plutselig" frå 1998 handlar om ei kvinne som har mist ektemann og to døtre i ei bilulykke, og som sit att med ein 15-åring som nektar å snakke med mora etter ulykka – og ei ni år gammal jente som er språklaus, hyperaktiv og autistisk. Barneboka "Gydas bok" som kom året etter, byggjer på dei same personane, der er historia om den hjerneskadde jentungen fortalt gjennom søstera på elleve.
Den nyaste boka frå Aksel Selmer er ei spenningsbok for barn i alderen 10-14 år. Boka kom i fjor og har tittelen "Anton løper". Den handlar om ein elleve år gammal gut, som bur åleine nokre sommarveker. Ein dag han er på full fart på veg ut, slår han opp ytterdøra så brått at ei eldre dame som står utanfor blir dytta ned trappa og misser livet. Anton er redd for å så skulda, og rømmer. 
10 SISTE FRA NRK HEDMARK OG OPPLAND
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no