Hopp til innhold

Dette skal evalueres etter masseskytingen i Oslo

Politidirektøren og sjef PST har besluttet at håndteringen av masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni skal evalueres.

Nå er sammensetningen av utvalget og mandat for arbeidet klart. Det melder politiet i en pressemelding.

− Politiets beredskapsplanverk slår fast at det skal gjennomføres systematiske evalueringer etter alvorlige hendelser. Formålet er å fremme læring som kan bidra til å styrke politiets evne til å forebygge og bekjempe alvorlige straffbare handlinger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Beslutningen om at hendelsen skal evalueres er tatt i samråd mellom Politidirektoratet og PST, skriver de.

− Det er viktig at vi evalueres etter en så alvorlig hendelse, med mål om at vi lærer av det som er skjedd. Vi håper evalueringen gir oss gode innspill som kan bidra til å videreutvikle det allerede gode samarbeidet med relevante aktører, kommenterer sjef PST, Roger Berg.

Utvalget som har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen vil være ledet av førsteamanuensis Pia Jansen ved Forsvarets Høgskole.

Utvalget skal levere en evalueringsrapport seks måneder etter arbeidets oppstart.

Utvalget skal se nærmere på informasjonsdeling og samhandling mellom politiet, PST og helsevesenet i forkant av hendelsen. Dette innebærer blant annet hvilke vurderinger og forebyggende arbeid som ble gjort opp mot gjerningspersonen.

Utvalget skal vurdere i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no