Hopp til innhold
Northvolt Ett i Nord-Sverige
Foto: Randi Gitz / SVT

Batteriproduksjon og -industri

Oppsummert

Produksjon av litium-ion-batterier planlegges flere steder i Norge og Norden. Batteriene brukes av elbiler, ferger og sykler, og får trolig flere bruksområder når samfunnet skal slippe ut mindre klimagasser.

 • Skal kartlegge ringvirkningene av batterifabrikken

  Firmaet Menon Economics skal kartlegge ringvirkningene av etableringen av batterifabrikken Morrow Batteries i Arendal.

  De skal blant annet se på ringvirkningene for demografien og næringslivet i regionen.

  Det opplyser Agder fylkeskommune og Arendal kommune, som sammen har bestilt kartleggingen.

  Målet er å styrke beslutningsgrunnlaget for den videre samfunnsplanleggingen.

 • Flere folkemøter om batterifabrikk

  Arendal kommune opplyser på sine nettsider at de vil arrangere flere folkemøter rundt etableringen av industriområdet Eyde Material Park og Morrow Batteries. Etableringen vil medføre store endringer for landsdelen. Arendal kommune ønsker derfor å arrangere folkemøter én gang i kvartalet, for å holde befolkningen informert.

  Slik skal Morrow Batteries sine fabrikker se ut når de etter planen står ferdig i 2026
  Foto: Morrow Batteries
 • Kan få mange tilflyttere i forbindelse med batterifabrikk

  2000 ansatte hos underleverandører kan komme til Arendal i forbindelse med den nye batterifabrikken som planlegges.

  Ordfører Robert Cornels Nordli sier disse arbeidsplassene kommer i tillegg til de 2500 som skal jobbe ved fabrikken.

  Robert Cornels Nordli
 • Batterifabrikk kan havne i reinbeiteområde

  Varsel om oppstart av detaljregulering for Hergot energipark i Narvik har vært ute på offentlig ettersyn. 24. januar gikk fristen for å komme med innspill ut. Et av innspillene som har kommet inn, er fra Gielas reinbeitedistrikt. Distriktet er et helårsbeitedistrikt, og har vinterbeite i området, skriver Fremover.

  Tamrein på vidda
  Foto: Landbruks- og matdepartementet
 • Ønsker batteriproduksjon

  Eidsiva og Bellonas batteriselskap BEBA har inngått en treårig samarbeidsavtale med sikte på storskala batteriproduksjon. Selskapet vurderer fortsatt steder i Hamar, Løten, Gjøvik og Søndre Land, men er også åpen for andre kommuner. De to selskapene har samarbeidet om prosjektet siden 2017, men vil nå i større grad inkludere nettselskapet Elvias distribusjonsområder på Østlandet.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no