OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Portretter

Her er du: NRK > Nyheter > Bakgrunn > Portretter

Oppdatert 22.10.2004 13:48

NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Kultur

Sport
Distrikt

Bakgrunn
Magasinet

Siste 48 timer
Sendinger

Trafikk
Vær
 
 

Reformator endte som skogvokter

Dubcek, Alexander (1921-1992)

Publisert 12.03.2001 09:54 - Oppdatert 30.11.2001 11:34

Alexander Dubcek (1921-1992) arbeidet for en sosialisme med et menneskelig ansikt i Tsjekkoslovakia. Da invaderte russerne landet ”Prahavåren 1968” fikk navnet sitt fordi kommunistpartiet gikk inn for fjerning av sensur og for liberale økonomiske reformer.

Demokrati er smittsomt. Derfor invaderte russerne Tsjekkoslovakia. Praha-vårens ”far” Alexander Dubcek, havnet som skogvokter i Slovakias mørke skoger.

Lojal kommunist og idealist.

Alexander Dubcek hadde gått gradene i partiet og gått på eliteskole i Moskva.En del av barndommen ble tilbrakt i Kirgisia og Gorkij. Faren, som også var kommunist, tok familien til disse stedene for å bygge opp Sovjetunionen. Mange har pekt på at pionertiden i Sovjetunionen og senere partisanaktivitet i kampen mot Hitler forklarer Dubceks sterke kommunistiske engagement.

Tvil.

Imidlertid skapte oppstanden i Ungarn mot sovjetisk overherredømme usikkerhet hos Dubcek. Tsjekkerne var også sterk preget av hard stalinistisk politikk - trolig mer enn andre østblokk-land. Stalinisten Novotny, Kremls fremste mann i landet var partileder. Økonomien i landet var dessuten lite tilfredsstillende.

Alexander Dubcek og Leonid Bresjnev

Reformer.

Da Dubcek og hans støttespillere overtok ledelsen av landet i januar 68 fikk de enkelte fabrikker og firmaer større økonomisk uavhengighet. En gradvis åpning for kritikk og uavhengige standpunkter fører til lovfestet opphør av sensuren. Intellektuelle og kulturpersonligheter som tidligere hadde levd i skyggen kunne nå stå fram i lyset. De inspirerte studententene og framhevet en kulturell identitet med bånd tilbake til tiden før 1948.

Praha

Russerne invaderer.

Natten til den 21.august er det kommunistiske tøværet i Tsjekkoslovakia slutt. Russerne lander med spesialfly og transportfly i Praha. Polske MIG-fly ankommer andre flyplasser. Tanks ruller inn over de tsjekkiske grensene fra Øst-Tyskland, Polen, Ungarn og Sovjetunionen. Rundt ett tusen mennesker blir drept i kamper. Hele den vestlige verden protesterer, blant dem Norges kommunistiske parti.

Døren på gløtt - en umulighet?

Demokrati er smittsomt, blir det sagt. Russerne kunne ikke tillate å ikke ha full styring i et land i Sentral-Europa. Tsjekkoslovakia var også et viktig land i den militære Warszava-pakten.

Mange av soldatene som invaderte Tsjekkoslovakia var asiater og mongoler. De hadde en hard stil og kunne ikke russisk. Alle var blitt fortalt at de skulle redde Tsjekkoslovakia.

Dubcek- fra partisjef til ”indre eksil”.

Ved invasjonen ble befolknigen opppfordret til forholde seg rolig. Alexander Ducek ble etter kort tid ført til Moskva. Der måtte han undertegne en erklæring om at invasjonen var nødvendig og at reformene hade gått for langt. Senere ble han sendt som diplomat til Tyrkia. Deretter vendte han hjem, ble eksludert fra partiet og plassert som skogvokter i Slovakias mørke skoger.

Jan Palach - menneskelig fakkel.

Tsjekkoslovakia ble brakt tilbake til en kontrollert kommunistisk stat. En gruppe studenter sluttet seg til et program hvor de skulle tenne på seg selv i protest mot det som hadde skjedd.
Jan Palach gjennomfører beslutningen og brenner seg selv til døde.


Av Elisabet Steiro
Sånn er livet, NRK P2. 12.mars 2001
Reprise 6. august 2001 
 
SØK

boks_topp_transparent.gif
PORTRETTER
boks_bunn_transparent.gif
10 SISTE NYHETER

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 00:37