OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Portretter

Her er du: NRK > Nyheter > Bakgrunn > Portretter

Oppdatert 22.10.2004 13:48

NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Kultur

Sport
Distrikt

Bakgrunn
Magasinet

Siste 48 timer
Sendinger

Trafikk
Vær
 
 

En livsglad og glødende danske:

Grundtvig, Nikolai Fredrik Severin (1783-1872)

Publisert 08.01.2001 20:12 - Oppdatert 30.11.2001 09:38

Vi kjenner ham best som dikteren bak salmene: "Påskemorgen slukker sorgen", Kjærlighet er lysets kilde" og pinsesalmen "Apostlene satt i Jerusalem". Men den danske giganten er også inspirasjonen bak folkehøgskolebevegelsen. Og hans glød for språket, "modersmålet" smittet over på nynorskbevegelsen.

Nikolai Fredrik Severin Grundtvig er ved siden av Søren Kierkegaard den betydeligste person på dansk 1800-tall. Men også i Norge fikk han stor innflytelse, ikke minst som en av årsakene til teologiske stridigheter.

Preget av livsglede

For presten Grundtvig hadde etter et dramatisk brudd med datidas mote-teologi, rasjonalismen, arbeidet seg fram til en kristendom som var preget av livsglede. I sterk kontrast til den rådende pietismen i Norge.

Teologiske studenter ved Universitetet i Oslo som lot seg påvirke av Grundtvig ble nærmest utsatt for yrkesforbud i Den Norske Kirke.

Ivret for kvinnene i kirken

Selv om Grundtvig brøt med 1800-tallets moderne teologi, var han likevel radikal. Han argumenterte ivrig for kvinners likestilling i kirken, og at kvinner måtte bli biskoper. Han mente at norrøn tro og andre religioner også var Guds spor i verden. Og han forkynte en kristendom som kan gi mange impulser også til dagens kirkelige samfunns- og kulturarbeid og økologisk tenkning.

Samtidig var hans engasjement for alt som var dansk i pakt med 1800-tallets nasjonale strømninger i Europa.

I Danmark er Grundtvig ikke til å komme utenom. I Norge er det fortsatt mange, teologer og lekfolk, som vender seg til Grundtvig for å finne inspirasjon til en kristendom som omfatter hele den menneskelige eksistens og det menneskelige fellesskap.


Sånn er livet, NRK P2, 12. juni 2000


 
 
SØK

boks_topp_transparent.gif
PORTRETTER
boks_bunn_transparent.gif
10 SISTE NYHETER

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   02.01.2009 21:57