OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Portretter

Her er du: NRK > Nyheter > Bakgrunn > Portretter

Oppdatert 22.10.2004 13:48

NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Kultur

Sport
Distrikt

Bakgrunn
Magasinet

Siste 48 timer
Sendinger

Trafikk
Vær
 
 

Filosofen med påvirkningskraft:

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm (1770-1831)

Publisert 13.12.2000 12:47 - Oppdatert 30.11.2001 10:06

Til alle tider har det vært mennesker som anstrenger seg for å finne svar på hvorfor vi lever - og hva som er hensikten med livet. En av de siste filosofene som forsøkte å lage et helhetssystem av tanker som gir svar på dette, var tyskeren Georg Friedrich Wilhelm Hegel.

Som avisredaktør, gymnasierektor og professor i filosofi, hadde Hegel (1770-1831) stor innflytelse på tysk filosofi på 1800-tallet.

Tese, antitest og syntese

En av metodene hans for å forstå tilværelsen er blitt betegnet som en utvikling, hvor for eksempel en situasjon kan kalles en tese. Dette utvikler kanskje en motsetning, antitesen. Disse to smelter sammen til en helhet, en syntese - som i neste omgang blir en ny tese og dermed grunnlaget for nye trinn i en utvikling.

Hegel la vekt på at det er en åndelig størrelse, en Weltgeist, verdensånd som driver utviklingen fremover.

Marx lånte metoden

Andre som lærte av Hegel, for eksempel Karl Marx, hadde ikke noe sans for den metafysiske siden ved Hegels system. Men Marx låner imidlertid den dialektiske metoden. Det vil si at historien er en kamp mellom klasser frem til målet hvor arbeiderklassen vinner og gjør staten overflødig.

Hegel selv mener at det dialektiske ikke er et mål i seg selv, det er en overgang hvor bevisstheten hos mennesket gjør erfaringer gjennom kamp med seg selv og til sist kommer fram til sannhets erkjennelse.

Av Elisabet Steiro
Sånn er livet, NRK P2, 20. mars 2000


 
 
SØK

boks_topp_transparent.gif
PORTRETTER
boks_bunn_transparent.gif
10 SISTE NYHETER

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   02.01.2009 21:08