OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Portretter

Her er du: NRK > Nyheter > Bakgrunn > Portretter

Oppdatert 22.10.2004 13:48

NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Kultur

Sport
Distrikt

Bakgrunn
Magasinet

Siste 48 timer
Sendinger

Trafikk
Vær
 
 

I ubevissthetens dyp ligger hemmelige skatter:

Jung, Carl Gustav (1875–1961)

Publisert 22.10.2001 09:35 - Oppdatert 22.10.2001 09:37

Psyken vår består av mange lag.Øverst er bevisstheten. Under den ligger den personlige ubevisstheten. Det tredje laget kaller Carl Gustav Jung den kollektive ubevisstheten. Her,sier han,er det fantasier som ikke grunner seg på individuelle minner, men som er ”manifestasjoner av de dypeste lag av det ubevisste”, og her ligger ”de alment menneskelige urbilder i dvale”. Disse urbildene kalte Jung for arketyper.

Energiens konstans”

Den fysiske loven om energiens konstans dukket opp i det 19. århundre hos legen Robert Mayer. Loven er i dag en av fysikkens grunnlover. Den sier at energien i kosmos er konstant, den bare endrer form. Dette, mener Jung, er det samme som et urbilde vi kjenner fra åndshistorien, spesielt fra primitive religioner.

Ideen om den fysiske loven har samtidig ligget i dvale i det kollektivt ubevisste inntil den dukket opp i bevisstheten hos et bestemt menneske. Men selve tanken er uendelig gammel. Vi finner den i ideen om at allting dreier seg om en alment utbredt kraft.

Fra mytologien

Begrepet om den voldsomme og generelt utbredte kraften omfatter forestillinger som ånd, sjel, sunnhet,kjærlighetskraft, fruktbarhet,trolldomskraft, innflytelse, makt og legemidler. Jung mener også at dette energibegrepet er den første oppfatningen av et gudsbegrep. Det har imidlertid utviklet seg og forandret seg gjennom historien.

I det gamle testamentet flammer den magiske kraften i den brennende tornebusken foran Moses. I evangeliene oppfattes den hellige ånd som ildtunger fra himmelen. Hos Heraklit omtales verdensenergien som ”den evige levende ild”. Perserne ser den i ildskjæret fra ”haoma”, den guddommelige nåde, middelaldermennesket ser kraften i auraen eller helgenglansen.

Kraften kan også bli oppfattet som sterkt lys, som solen. Fra gammelt av er selve sjelen denne kraften, sier Jung. Og i tanken om sjelens udødelighet ligger også ideen om konstans. Likeledes kan buddhismens tro på sjelevandring også oppfattes som tanken om konstant opprettholdelse av energien.

Ideen om energiens konstans har altså preget den menneskelige hjernen gjennom alle tider, sier Jung. Den ligger derfor klar i alle menneskers bevissthet!

Askeladden

Jung mener at arketypiske forestillinger også gjennomsyrer eventyrene. Askeladden som skal skjære hodet av trollet er et urbilde på at vi må finne løsninger på problemene våre og seire over dem.
Forestillingene om den gamle vismannen, den kloke moren og alle heltehistoriene er også uttrykk for urbilder, eller de har såkalte arketypiske, grunnleggende og kjente trekk. Drømmer – ta dem alvorlig

Drømmen- en kanal til visdom

Carl Gustav Jung har utviklet en egen form for terapi utfra sin dybdepsykologiske forskning.

Drømmetydning er vesentlig. I drømmene dukker det alltid opp symboler som kan fortelle mye om både pasientens problemer og problemenes løsninger. Dyr viser seg ofte, det være seg en katt, en ulv eller en slange. I jungiansk terapi får pasienten hjelp til å tolke bildene eller symbolene.

Det skjer ut fra klientens egen kulturelle forståelse, men også ut fra Jungs lære om hva dyr og ulike symboler kan bety i andre kulturer – eller som generelle urbilder og arketyper fra det kollektivt ubevisste.Slangen for eksempel kan både være et seksualsymbol,en slu, listig stemme eller en klok og vis skikkelse som kommer med et positivt budskap.

Kriser er naturlig

I drømmer og indre bilder åpnes det hermed opp for en nytt perspektiv på en situasjon eller livsfase, skriver psykoterapeut Astrid Hognestad i boka ”Livskriser og kreativitet”.Hun er utdannet ved C.G.Jung-instituttet i Sveits. Gjennom drømmen finner kreftene fra det ubevisste en kanal, samtidig som tolkningene gir hjelp til å løse opp gamle stivnede mønstre i oss.

Arketypiske krefter og energiens rytme

Astrid Hognestad refererer også til historien om den gamle vismannen som var ute og gikk sammen med sine disipler da han plutselig falt ut i elven der vannet frådet. Han ble trukket under av virvlene og forvant. Etter en stund kom han gående og forklarte: ”Jeg vet hvordan man går ned med en virvel og vet hvordan man følger en annen opp.”

Hvis man i en krise vet hvordan man går ”ned”, vet man også hvordan man følger energien slik at en kommer til overflaten igjen. Vi må med andre ord. tillate det forvirrende å være der,og vi må tillate alle de indre bildene og fantasiene å utfolde seg. Dette trenger vi å lære i vår kultur, skriver Astrid Hognestad.


Av Elisabet Steiro
Sånn er livet, NRK P2, 22.oktober 2001


 
 
SØK

boks_topp_transparent.gif
PORTRETTER
boks_bunn_transparent.gif
10 SISTE NYHETER

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 16:39