OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Portretter

Her er du: NRK > Nyheter > Bakgrunn > Portretter

Oppdatert 22.10.2004 13:48

NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Kultur

Sport
Distrikt

Bakgrunn
Magasinet

Siste 48 timer
Sendinger

Trafikk
Vær
 
 

Norsk fredsprisvinner forutså nazistenes krigslyst

Lange, Christian (1869-1938)

Publisert 14.05.2001 10:07

Christian Lange var den første nordmannen som fikk Nobels fredspris (1921) Han arbeidet utrettelig for fred og nternasjonalt samarbeid gjennom tretti år.
I utlandet, for eksempel blant amerikanske historikere, er det forundring over at Christian Lange er så lite kjent i Norge . Han mottok Nobels fredspris for blant annet arbeidet i Folkeforbundet.


Unngå krig

Rundt århundreskiftet forsøkte medlemmer av organisasjonen med navnet Den Interparlamentariske Union å innføre voldgift for å løse internasjonale konflikter. Medlemmene tilhørte de forskjellige landenes nasjonalforsamlinger.

Christian Lange ble generalsekretær i Den interpalamentariske Union før den første verdenskrig. Han var meget dyktig i arbeidet, og skaffet medlemmer og penger til driften av Unionen. Pengene kom blant annet fra Carnegiestiftelsen i USA, forteller historiker Asle Sveen.

Lange var også en betrodd mann i oppbyggingen av arbeidet med Nobels Fredsinstitutt, et institutt med oppgaver som Alfred Nobel hadde overlatt til Norge.

Første verdenskrig - et sjokk.

Tyskerne, som spilte en aktiv rolle i opprustningen og spenningen fram til den første verdenskrigen,og ikke minst ved utbruddet av krigen, hadde håpet på en rask krig. Det motsatte skjedde, krigen trakk i langdrag og et stort antall millioner mennesker omkom på slagmarken. Det hele var et sjokk for mange. Christian Lange var en av dem som på forhånd så at i en industrialisert verden ville krigen bli dramatisk.

Likevel fortsetter Christian Lange sitt energiske arbeid for å løse internasjonale konflikter på fredelig vis. Blant annet gjennom opprettelsen av Folkeforbundet av 1919.

Internasjonalisme - ny ideologi for samarbeid

Den type nasjonalisme som preget 1800-tallet, hvor ett folk skal vokse fram gjennom ett land, og som preget både Tyskland, Frankrike og England, var noe av bakgrunnen for Christian Langes tanker om en politisk ideologi som han kalte Internasjonalisme. Ifølge historiker Asle Sveen var nettopp den etniske nasjonalismen en viktig årsak til første verdenskrig. Særlig farlig blir det når stormakter tror at deres egen kultur er bedre enn andres og nasjonalismen slår ut i overlegenshetsfølelse, sier han.

Omtrent på samme tid oppsto sosialdarwinismen,en vulgarisering av darwinismen,

-Sosialdarwinistene mente at den hvite rasen var overlegen. Det var naturen som bestemte at den skulle herske over andre raser og folkeslag, sier Sveen.

Dette gikk Christian Lange kraftig til angrep på. Han gikk tilbake i historien for å finne likhetene mellom menneskene, for å finne ut hvordan folkeslag kunne samarbeide

Solidaritet betyr frihandel

Lange var opptatt av ”mellomfolkelig solidaritet” satt ut i praksis gjennom en ”verdensomspennende arbeidsfordeling”, for eksempel gjennom frihandel. Kombinasjonen av frihandel og nternasjonal solidaritet var en utbredt oppfatning på Langes tid, og langt fra noe kontroversielt tema slik som det er i dag.

Etter den første verdenskrig trodde mange på fredelig sameksistens. På denne bakgrunnen mente Lange at et lite land som Norge kunne gå foran og ruste ned militært. Her fikk han kraftig motbør, ikke minst fra militært hold i Norge.

På trettitallet var det mange land som ville gå ut av Folkeforbundet, hvor Lange hadde vært aktiv i mange år. Påny rustet de europeiske landene opp. Blant dem som så at en krig mellom de fascistisk – nazistiske og de demokratiske landene neppe var til å unngå var Christian Lange. Han slipper imidlertid å oppleve krigen. Han dør i 1938.

Tålmodig og perspektivrik.

Christian Langes barnebarn, som også heter Christian Lange, betegner sin bestefar som rolig og tålmodig. Ettersom han var historiker betraktet han trolig framtiden i et lengre perspektiv, kanskje over både femti og ett hundre år, mener sønnesønnen hans. Til tross for mye motgang i fredsarbeidet viste Lange en utrettelig iver for fredsarbeidet. Helt fra århundreskifte til sin død.
Av Elisabet Steiro,
Sånn er livet, NRK P2, 14.mai 2001


 
 
SØK

boks_topp_transparent.gif
PORTRETTER
boks_bunn_transparent.gif
10 SISTE NYHETER

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 03:24