OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner - Nyheter - Bakgrunn - EUs pengeunion

Her er du: NRK > Nyheter > Bakgrunn > ØMU

Oppdatert 08.02.2001 15:40

NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Kultur

Sport
Distrikt

Bakgrunn
Magasinet

Siste 48 timer
Sendinger

Trafikk
Vær
 
Redaksjonen:
Tlf 23 04 21 20
Nyhetsredaktør:

 

Eurovalget i Danmark

Danskene har tradisjon for å være skeptiske til videre integrasjon innenfor EU. Deres nei til å innføre euroen betyr at de fortsatt vil ha et EU-medlemsskap med viktige forbehold.

Samarbeid på tvers av partigrenser

Et engelsk ordtak sier at "Politics make strange bedfellows". Det gjelder i stor grad nei-siden i den danske folkeavstemningen. NRKs utenriksmedarbeider Øyvind Grosvold skriver om hvordan EU-standpunkt fører til samarbeid på tvers av partigrenser.

Føres danskene bak lyset...?

Det er ikke penger det dreier seg om. Ikke økonomi heller. Folkeavstemningen i Danmark går først og fremst ut på å si ja eller nei til europeisk integrasjon. NRKs utenriksmedarbeider Christian Borch utdyper disse påstandene i en kommentar.

Den økonomiske og monetære union

Gjennom Maastricht-traktaten fra 1992 ble det formelt vedtatt å etablere den økonomiske og monetære union, ØMU.

Euroen - gyldig i alle ØMU-land

Euromyntene er særegne for hvert medlemsland, mens sedlene vil se like ut.

Hvilke land er medlemmer?

Elleve EU-land har vært fullverdige medlemmer av det økonomiske samarbeidet fra starten av. Fire land har særavtaler og står derfor foreløpig utenfor ØMU.

Historien bak ØMU

28. september avgjør danskene om de skal delta i ØMU-samarbeidet og innføre den felles valutaen euroen. Hva er historien bak dette samarbeidet?

Tidligere folkeavstemninger i Danmark

Valget i høst er bare ett av mange valg Danmark har hatt i sammenheng med den europeiske integrasjonen.

ØMUs tre faser

Valutasamarbeidet har blitt innført i flere faser. Mens den første fasen trådte i kraft i 1990, forventes det ikke at den tredje fasen blir satt i verk før i januar 2002.

Euroen - gyldig i alle ØMU-land

Euromyntene er særegne for hvert medlemsland, mens sedlene vil se like ut.


 
 
SØK

10 SISTE NYHETER

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   21.12.2008 14:16