NRK Meny
Riksrevisor Per-Kristian Foss
Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Årsrapporten til Riksrevisjonen

Oppsummert

Riksrevisjonen meiner at Nav ikkje sjekkar godt nok om dagpengemottakarar fyller krava til reelle arbeidssøkjarar. Riksrevisjonen kritiserer og at rekneskapen til forsvaret er mangelfullt, og at informasjonstryggleiken i staten er for dårleg.

  • Politibeslag forsvinner

    Mange av beslagene politiet gjør i straffesaker, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier Riksrevisoren. Av 3800 beslag gjort i Oslo er 12 prosent ikke lokalisert.

  • Opposisjonen krever opprydding

    Riksrevisjonen kan ikke sjekke hvordan pengene til forsvar og kampfly brukes på grunn av mangelfulle regnskaper. Opposisjonen krever at regjeringen tar grep. Riksrevisjonen har kalt regnskapspraksisen for «sterkt kritikkverdig».

  • Riksrevisjonen kritiserer Forsvaret

    Rekneskapane til Forsvaret og Forsvarsmateriell har manglar som gjer at Riksrevisjonen ikkje kan følgje dei opp, skriv NTB. Kostnadane til nye kampfly har mellom anna manglar. – Sterkt kritikkverdig, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen om arbeidsmiljøkriminalitet
Helseforetakene mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, og gjennomfører få beredskapsøvelser for ikt, vann og strøm, skriver Riksrevisjonen.
– Tilgang til helseopplysninger er underlagt streng lovregulering. Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at foretakene følger reglene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no