Antibiotika
Foto: colourbox.com / NRK

Antibiotika

Oppsummert

Resistensen mot antibiotika øker i verden, og også i Norge. Folkehelseinstituttet advarer om at flere medisiner ikke vil virke i framtida. Målet er 30 prosent nedgang i bruk av bredspektret antibiotika på norske sykehus innen utgangen av 2020.

 • Antibiotikabruken har gått ned

  En ny studie om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede i husdyrholdet og i helsevesenet, ifølge Folkehelseinstituttet. Bruken har gått ned blant mennesker med 24 prosent siden 2012

 • Norske dyr får mindre antibiotika

  Bruken av antibiotika er redusert med 30 prosent på kjæledyr og ti prosent på husdyr i Norge de siste tre årene, viser tall fra Landbruks- og matdepartementet. Dermed er målene for 2020 i handlingsplanen mot antibiotikaresistens allerede nådd.

 • Antibiotikabruken går nedover

  Nordmenn bruker mindre antibiotika. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser Apotekenes bransjestatistikk. Målt i antall døgndoser per innbygger sank antibiotikabruken med 3,8 prosent fra 2017 til 2018.

 • Eanet olbmot jápmet

  Ođđa raporta čájeha ahte eanet olbmot jápmet bakteriijaide maid antibiohtadálkkas ii nagot goddit. Norgga njoammuáiddastahttindoaktárat deattuhit ahte vaikko norgalaččat leat unnit geavahišgoahtán antibiohtaid de liikká Norggas jápmet 69 olbmo juohke jagi baktearaid dihte mat girdet antibiohta. Dan muitala Álbmotdearvvašvuođainstituhta dutki Petter Elstrøm.

  Petter Elstrøm
  Foto: Marit Gjellan / NRK
 • Flere dør av resistente bakterier

  I Europa dør 33.000 mennesker årlig som følge av antibiotikaresistens, viser en bredt anlagt studie. I Norge dør rundt 70 personer av samme årsak. Forekomsten av resistente bakterier har økt betydelig de siste åtte årene.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no