Hopp til innhold
Antibiotika
Foto: colourbox.com / NRK

Antibiotika

Oppsummert

Resistensen mot antibiotika øker i verden, og også i Norge. Folkehelseinstituttet advarer om at flere medisiner ikke vil virke i framtida. Målet er 30 prosent nedgang i bruk av bredspektret antibiotika på norske sykehus innen utgangen av 2020.

 • Advarer mot overdreven bruk av antibiotika

  Antibiotikaresistens som følge av overdreven bruk av legemiddelet er en av de største truslene mot global helse, matsikkerhet og utvikling, advarer WHO.

  Hyppig antibiotikabruk gjør det stadig vanskeligere å bekjempe bakterier og kan i stedet gjøre dem resistente og enda farligere.

  Hos mennesker er det knyttet størst bekymring til utbrudd av såkalte superbakterier på sykehus, bakterier som ikke kan behandles med dagens antibiotikavarianter.

  En studie omtalt i legetidsskriftet Lancet fant at over 670.000 mennesker i EU i 2015 ble syke som følge av fem stammer av antibiotikaresistente bakterier, noe som resulterte i anslagsvis 33.110 dødsfall.

  Ifølge WHO er det bare 65 land i verden som registrerer data om antibiotikabruk, og i de fleste utviklingsland foreligger lite eller ingen informasjon om dette.

  I Norge har den totale antibiotikabruken falt med 32 prosent siden 2012, og myndighetenes strategimål om 30 prosent reduksjon er dermed nådd, går det fram av den såkalte Norm-rapporten som FHI la fram i september. (NTB)

 • Kan gi ny antibiotika

  Svenske og tyske forskarar har oppdaga ei ny gruppe antibakterielle stoff. Denne oppdaginga gir håp om utvikling av ein ny og effektiv antibiotika. Forskarane ved Karolinska Institutet, Umeå-universitetet og Bonn-universitetet har oppdaga ei gruppe molekyl kalla THCz, som har ein antibakterielle aktivitet mot mange antibiotikaresistente bakteriar, skriv NTB.

 • Færre har brukt antibiotika i år

  Bruken av antibiotika fall i løpet av dei ti første månadane i år samanlikna med same periode i fjor. Bruken har felle kraftig i løpet av dei siste ti åra, skriv NTB.

  – Det er veldig positivt at helsetenesta har klart å nå det ambisiøse målet i handlingsplanen, og at utviklinga held fram i år. Redusert antibiotikabruk er det viktigaste våpenet i å kjempe mot resistens, og framleis behalde antibiotika som eit effektivt legemiddel mot infeksjonar, seier fagdirektør Hanne Andersen i Apotekforeininga i ei pressemelding.

 • Brukte mindre antibiotika

  Det var en markant nedgang i bruken av antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler i koronaåret 2020, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene kommer fram i rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2016-2020» fra Folkehelseinstituttet.

  – Den kraftige nedgangen i antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler har trolig sammenheng med lavere forekomst av infeksjoner under pandemien, sier overlege Hilchen Sommerschild i Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelstatistikk.

  Antibiotika
  Foto: Gorm Kallestad / NTB
 • Ber Noreg leie nybrottsarbeid

  Noreg bør ta ei leiarrolle i kampen mot antibiotikaresistens, meiner forskarar som har levert ein rapport til statsministeren. Bakterier som tåler antibiotika er eit trugsmål mot folkehelsa, og er venta å vere den viktigaste dødsårsaka innan 2050.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no