NRK Meny
Normal

Kan et smil være invitasjon til sex?

– Hvis jenta er positivt innstilt til meg, så får jeg håpet opp, sier han.

Sex etter julebord

Illustrasjonsfoto

Foto: LEV DOLGACHOV

En studie av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) viser at det er vanlig med mistolking av signaler mellom kvinner og menn.

– Svarene vi får av denne studien er at kvinner opplever ofte at de er imøtekommende, så blir det tolket som seksuell invitasjon av det motsatte kjønn. Kvinner opplever sjeldent at de viser seksuell interesse og at mannen misforstår det, forteller Mons Bendixen, forsker ved NTNU.

Han forklarer også at når menn viser seksuell interesse opplever de ofte at kvinnen tror han bare er snill og grei. Når menn er vennlig opplever de sjeldent at de blir misforstått med seksuell interesse.

For mange kan dette resultatet stemme med virkeligheten, og da NRK sporte folk på gata i Tromsø sentrum, kjente mange seg igjen i studien.

Hør hva folk i Tromsø mente om studien her:

Også skoleelev Ella Marie Hætta Isaksen (16) fra tana kjenner seg igjen.

– Det kan stemme. Jeg har opplevd selv at om jeg prøver å være snill eller imøtekommende med nye gutter kan de bli veldig innpåsliten. Det kan virke som om de tror jeg vil noe mer enn det mine intensjoner egentlig er, forteller hun.

Ella Marie o
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Feiltolkning

Ella er en sosial jente med mye energi.Dette har hun mange ganger opplevd at feiltolkes i sosiale sammenhenger.

– Mange ganger kan gutter bli innpåsliten i etterkant av sosiale arrangementer. Da har det hent at jeg har tenkt «Hvorfor smilte jeg til ham?», forteller Ella.

Selv tror hun at årsaken til dette er fordi gutter og jenter har forskjellig tenkemåte i akkurat denne saken. Bendixen mener det er noe som ligger dypere i menneskesinnet.

– Vi har jobbet ut i fra en hypotese av at menneskesinnet har vært en gjenstand for et evolusjonært press, slik at menneskehjernen består av en del spesialiserte mekanismer som tolker signaler, som for eksempel trusler eller muligheter, forteller han.

Bendixen mener mannens potensielle etterkommere er begrenset av hvor mange kvinner han kan gjøre gravid, slik er det ikke for kvinner. En kvinne kan ha sex med flere menn over kort tid uten at det blir flere barn av det.

Samme studien i USA

Denne studien er den første direkte replikasjonen av en studie som ble gjennomført i USA i 2003. De har brukt de samme spørsmålene i denne undersøkelsen, og sammenliknet resultatene med hverandre.

– Den amerikanske kulturen er veldig forskjellig fra den norske når det gjelder kvinner og mens muligheter til utdanning, i yrkeslivet og hvilke roller de har i samfunnet. Så om det er slik at unge gutter og jenter lærer å mistolke gjennom observasjon eller medier, så skulle man trodd at norske gutter og jenter hadde lært noe annet enn amerikanske. Men våre resultater tyder på at tross de store kulturelle forskjellene er svarene like, sier Bendixen.

Seksuell trakassering

En av konsekvensene av disse misforståelsene kan være seksuell trakassering mener Bendixen, men det er ikke hovedårsaken til at det kan skje.

– Det kan være årsaken til en god del misforståelser, som kan ha uheldige utfall. I den graden menn misforstår kvinners imøtekommenhet og de agerer på det så får man en konflikt. Om det ikke oppklares veldig raskt så kan kvinnen føle seg trakassert. Det er en del av det store bildet tror vi, forteller han.