NRK Meny
Normal

Dá sáhtát oahpásmuvvat dán jagi ofelaččaiguin

NRK Sápmi lea háleštan daid ođđa ofelaččaiguin, ja mii jearrat movt sii jáhkket dát jahki šaddá.

Knut Mikkel Hætta, Maja Sofie Larsen Fjellström, Oda Kjær Eriksen ja Ole Nicklas Mienna Guttorm

Knut Mikkel Hætta, Maja Sofie Larsen Fjellström, Oda Kjær Eriksen ja Ole Nicklas Mienna Guttorm

Foto: DRAGAN CUBRILO / NRK

Dán jagi almmuhuvvoje njeallje ođđa ofelačča, 2014:s lea logi jagi áigi go álggahedje dán doaimma ja sin bargu lea mátkkoštit miehtá Norgga muitalit veaháš sámi kultuvrra birra ja maid sápmelaččat barget.

Mii NRK Sámis leat háleštan dán jagi ofelaččaiguin ja jearran makkár vuordámušat sis lea dán jahkáid.

1. Makkár jurdagat bohte oaivái go ožžot diehtit ahte galget leat ofelaš?

2. Mo lei dovdu go dán jagáš ofelaččat almmuhuvvojedje Riddu Riđđus?

3. Makkár vuordámušat leat dus dán jahkái? Mo jáhkat dát boahtá mannat?

4. Makkár áigumušat leat dus dáinna virggiin?

5. Mo don jáhkat boahtá leat orrot earáin dán jagi?

Knut Mikkel Hætta, 20 jagi

Knut Mikkel Hætta, offelaš
Foto: Privat

1. Hui somá gullat ahte mun ožžon dan, ja munnje lea hui geldolaš movt dát jahkki šaddá.

2. Lei hui buorre dovdu, ja dat earát orro hui buorit olbmut.

3. Mun jáhkan dát boahta mannat hui bures, ja orrot leamin hui čeahpes olbmot buot dat earát.

4. Mun sávan mun boađan oahppat hui ollu ieš. ja ahte mun oahpan vel eanet sámi kultuvrra birra.

5. Nu guhkká go leat olbmát de gal jáhkan dat manná bures.

Oda Kjær Eriksen, 18 jagi

Oda Kjær Eriksen, offelaš
Foto: Privat

1. Šadden hui movttet, mus lea guhká leamaš miella mátkkoštit ofelažžan.

2. Dat lei hui buorre, in dárbbaš šat doallat buot čiegusin.

3. Lean gulan ahte sáhttá váibat go nu ollu šaddá matkkoštit, ja mii han leat njealjis ja dalle han gal livčče galgat mannat hui bures.

4. Ahte Norgga nuorat dihtet sápmelaččaid birra.

5. Jáhkan dat šadda hui somá, mun liikon orrut olbmuiguin ovttas.

Maja Sofie Larsen Fjellström, 20 jagi

Maja Sofie Larsen Fjellström, offelaš
Foto: Privat

1. Hui ilus, in lean jáhkkán ahte mun galgen oažžut dán virggi. Mun njuikon go ledjen nu ilus.

2. Ledjen hui balus, in lean jáhkkán ahte mun galgen nu balus leat.

3. Mun doaivvun dat galgá mannat bures, mun jáhkán mun boađan oahppat hui ollu. Ja jáhkán mii boahtit oahpahit earáide sámi kultuvrra birra.

4. Hálidan oahpahit Norgga nuoraide min kultuvrra birra, ja ahte sii ožžot buoret gova maid mii sápmelaččat bargat ja nu ain viidáseabbot.

5. Jáhkán dát boahtá mannat bures, muhto bohtet sihkkarit veaháš hástalusat.

Ole Nicklas Mienna Guttorm, 20 jagi

Ole Nicklas Mienna Guttorm, offelaš
Foto: Privat

1. Go riŋgii munnje, de dihtin ahte mun lean ožžon offelaš barggu. Ja go jearai áiggun go leat ofelaš, de mun lohken jo!

2. Hui buorre ja diedusge lei hui somá maiddái!

3. Jáhkán dat boahtáa mannat hui bures, orru ahte mis lea hui buorre ovttasbargu.

4. Mus lea miella muitalit movt dat lea leat sápmelažžan, ja dat han ii leat nu stuorra erohus.

5. In diede boahtit go mii dolkat nubbi nuppis, muhto mii galgat geahččalit ahte mii eat riidalatta.