Hun har en lederjobb svært få unge kvinner får

Ann Catharina Lango (24) mener det har blitt en trend at unge kvinner har begynt å inkludere seg i reindrifta. – Men det er selvfølgelig forskjeller fra sted til sted, sier hun.

Ann Catharina Lango

MANNSDOMINERT YRKE: I reindriftsnæringen er det få kvinnelige ledere. Ann Catharina Lango er en av de.

Foto: Privat

«Slik er det bare» skrev nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Anne Karen Sara, i et leserinnlegg i Altaposten om den nedsette kvinnerollen i reindrifta.

Men slik er det ikke alltid, ifølge 24-år gamle Ann Catharina Lango som nylig ble valgt som leder av reinbeitedistriktet sitt, som har hele 14 siidaenheter.

– Synes det er en ære at distriktet våres, Fiettar, nå har valgt meg, en ung kvinne, som leder av distriktet, skriver hun på Facebook.

Få kvinner i lederrollen

Det er ikke så ofte at kvinner blir valgt som leder for et reindriftsdistrikt. Tar vi en titt på Fylkesmannens nettside, så ser man at kun 4 av 51 distriksledere er kvinner i Finnmark.

Ann Catharina Lango

24 år gamle, Ann Catharina Lango, ble nylig valgt som leder for distriktet sitt.

Foto: Privat

– At distriktet bestemmer seg for å velge en ung kvinne som leder, det synes jeg er veldig beundringsverdig og tøft gjort.

Ann Catharina Lango er oppvokst i reindrifta og har ikke selv opplevd at kvinner er mindreverdige i næringen.

– Jeg har alltid blitt oppfordret til å ta del i reindriftsarbeidet av mine foreldre, selv om det ikke var meningen at jeg skulle begynne å jobbe i reindrifta på heltid.

Å bli leder for en mannsdominert næring, ser ikke Lango på som en utfordring.

– Jeg vet ikke om det blir så store utfordringer i forhold til det at jeg er kvinne, men jeg vil si at jeg har store utfordringer når det kommer til store arealinngrep i distriktet.

– Trend at kvinner blir inkludert

Selv om Lango selv har blitt inkludert i reindriftsnæringen, så ser hun at det er forskjeller fra sted til sted.

– Det er selvfølgelig forskjeller fra sted til sted, det ser jeg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reindrift

Selv om planen ikke var at Ann Catharina Lango skulle jobbe med reindrifta på heltid, så oppfordret foreldrene henne til å delta i arbeidet fra hun var liten av.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Før reindrifta ble motoristert med firehjulinger og snøscootere, så var det en selvfølge at kvinner jobbet i reindrifta på heltid, slik som menn også gjorde. Da var kvinner og menn likestilt i arbeidet. Det kan være at etter at motoriseringa skjedde, at kvinner ikke ble like mye inkludert i det hverdagslige reindriftsarbeidet.

Det kan se ut til at trenden har snudd seg, mener Ann Catharina Lango.

– Nå i ettertid, så ser jeg at det har blitt en trend at kvinner igjen har begynt å inkludere seg i det daglige reindriftsarbeidet. Spesielt unge kvinner.

Så du ser at kvinnene, på en måte, tar tilbake deres roller som forfedrene har hatt?

– Ja, det synes jeg. Jeg har selvfølgelig ikke en fasit, men det er i hvertfall det jeg tror skjer nå.