Zero: Vi ser et grønt skifte i Høyre

GARDERMOEN (NRK): Miljøstiftelsen Zero roser Erna Solbergs tale, mens Naturvernforbundet og Bellona mener statsministeren unnlater å snakke om de viktigste spørsmålene.

Kari Elisabeth Kaski

SKRYTER AV ERNA: Kari Elisabeth Kaski i Zero er svært positiv til Erna Solbergs tale, mens andre i miljøbevegelsen er mer avventende.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I sin tale til landsmøtet varslet Erna Solberg at regjeringen vil øke bevilgningene til klimafondet med 12,75 milliarder kroner mer enn klimaforliket legger opp til de neste tre årene.

Hun kritiserte også den forrige regjeringens fokus på klimakvoter.

– Hele kuttet skulle tas gjennom kjøp av FN-kvoter. Arbeiderpartiets forslag fjerner ikke ett gram norske CO2-utslipp. Det er et klimaløfte på billigsalg, sa hun.

Nestlederen i miljøstiftelsen Zero satt i salen og likte det hun hørte.

– Jeg hører et oppgjør med kvotereligionen som Arbeiderpartiet har ført, og som har vært rådende i Norge de siste 10–15 årene. Det er enormt viktig at man bruker andre virkemidler, sier Kari Elisabeth Kaski.

– Men hun vil fortsette å kjøpe kvoter?

– Ja, men jeg tolker henne slik at hun ikke vil øke kjøpene av kvoter, og heller satse på andre virkemidler, som teknologi, og tilrettelegging for et marked for nullutslipp, svarer Kaski.

Den store testen venter

Nestlederen mener de økte bevilgningene til klimafondet er et riktig signal.

– Det gjenstår å se hva de endelige vedtakene blir. Vi mener å se et grønt skifte innad i Høyre, som kanskje ikke får fullt gjennomslag på dette landsmøtet, men kanskje på det neste, sier hun.

Hun bemerker at den store testen vil stå på de største utslippssektorene.

– Det må komme et tydelig signal til Statoil om at strøm til hele Utsira-området er det eneste gangbare, mener Kaski.

Dette gjør regjeringen

Natur og Ungdom møter Erna Solberg

DÅRLIG TID: Natur og ungdom fikk et kort møte med Erna Solberg rett før landsmøtet startet. Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, overrakte statsministeren et timeglass, og Solberg svarte med å love at regjeringen skal ta klimaet på alvor.

Foto: Siv Sandvik

Erna Solberg nevnte verken oljeindustrien eller elektifisering av Utsira i talen. I stedet ramset hun opp eksempler som hun mener viser at regjeringen tar konkrete grep for å kutte norske utslipp:

  • Revidert nasjonalbudsjett skal inneholde en handlingsplan for utfasing av oljefyr i statlige bygg.
  • Høstens statsbudsjett kommer med ordning som skal øke ENØK-investeringer i private hjem.
  • En grønn skattekommisjon kommer før sommeren.
  • Revidert nasjonalbudsjett gir 4,25 milliarder kroner til klimafondet.

– Vil slite med å få ned utslipp

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

SKEPTISK: Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener Norge vil slite med å få ned klimagassutslipp med dagens politikk.

Foto: Are Føli / SCANPIX

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er ikke like positiv som Zero etter Erna Solbergs tale.

– Det er godt å høre at statsministeren endelig snakker om klimatrusselen som en av vår tids største utfordringer. Det er også bra at det kommer mer penger til forskning. Men det vi har sett siste halvåret med økt veibygging som gir økte utslipp og flere tillatelser til oljeleting, drar i stikk motsatt retning, og gjør at Norge fremover vil slite med å få ned utslipp av klimagasser, sier Haltbrekken.

– Så hva blir din konklusjon?

– Konklusjonen blir at det er mye viktigere nå å få satt i verk tiltak som effektivt reduserer utslippene, og vi må slutte å sette i gang nye prosjekter som bygging av firefelts motorveier og tildeling av nye felt til oljeindustrien som gir økte utslipp.

– Zero sier de ser et skifte hos Høyre. Gjør du det?

– Det får vi håpe at vi gjør etter landsmøtet, svarer Haltbrekken.

– Mangel på lederskap

Bellona-leder Frederic Hauge

KRITISK: Bellona-leder Frederic Hauge mener det er mangel på lederskap å ikke ta for seg petroleumssektoren.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Heller ikke Bellona-leder Frederic Hauge ser det samme grønne skiftet som Zero sier de gjør.

– Det er absolutt positive elementer, både den varslede økningen til klimafondet for miljøteknologi og utfasing av oljefyring. Men hun hopper over den store elefanten i rommet når det gjelder klima, og det er den store omstillingen vi som petroleumsnasjon skal gjennom. Det synes jeg er mangel på lederskap. Hun tar ikke for seg petroleumssektoren i det hele tatt, sier Hauge.

– Ser du noe skifte i Høyre?

– Det ser jeg ikke. Vi får vente til regjeringen legger frem sitt statsbudsjett for 2015. Bellona har sagt at vi har forståelse for at det er mye å rydde opp ifra den forrige regjeringen, men første eksamen kommer når de skal legge fram statsbudsjettet.

Hauge mener statsministeren bør gi signaler om at de fossile ressursene bør bli liggende på havbunnen.

– Jeg synes ikke talen i dag legger vekt på hvor stor utfordringen er, og viser nødvendig lederskap, så det får vi håpe de viser i statsbudsjettet, sier Hauge.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger