Hopp til innhold

YS og LO ble enige med staten

Etter nok en lang natt ved meklingsbordet er YS Stat, LO Stat og Akademikerne blitt enige med arbeidsgiver om en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent. Unio Stat fortsetter imidlertid streiken, og varsler opptrapping.

Kari Gjesteby

Riksmekler Kari Gjesteby er optimist med tanke på en løsning i lønnsoppgjøret for offentlig sektor.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Enigheten kom tidlig lørdag morgen, og store deler av streiken som har pågått i offentlig sektor i over én uke er dermed over.

– Dette er et godt resultat for YS Stats medlemmer. Det er betydelig bedre enn det tilbudet staten ga oss for en uke siden, og som presset oss ut i en storstreik, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Også Akademikerne har godtatt tilbudet fra Riksmekleren, uten å ha gått til streik.

UNIO ble ikke enige med staten i løpet av natten og arbeidstakerne i dette forbundet fortsetter dermed streiken, og varsler samtidig tredje streikeuttak for til sammen 344 nye medlemmer.

Tøffe forhandlinger

De statstilsatte får en lønnsøkning på om lag det samme som frontfaget, og en reguleringsklausul i andre avtaleår skal sikre at lønnsutviklingen blir lik.

Totalramma på oppgjøret vil ikke bli endelig avklart før man ser hva den faktiske lønnsglidningen blir, opplyser Tone Rønoldtangen, forhandlingsleder i LO Stat.

– Dette har vært en tøff runde, men nå er jeg glad for at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb i visshet om at de ikke er mindre verdt enn ansatte i andre sektorer, sier Rønoldtangen.

Ikke godt nok for Unio

For Unio Stat var Statens tilbud ut fra en samlet vurdering ikke god nok.

Verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det og viser ifølge forhandlingsleder Arne Johannessen at regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester de leverer.

– Unio viste forhandlingsvilje og gikk inn i frivillig mekling med et mål for øye, å bidra til en løsning. Regjeringen har vist veldig liten vilje til å bevege seg, selv om vi har hatt en storstreik gående, sier Johannessen til NTB.

– Staten nektet oss et sentralt justeringsoppgjør, som var ett av Unios viktigste krav. Rammen og profilen var langt fra Unios krav og prioriteringer. Den foreslåtte reguleringsklausulen var heller ikke tilfredsstillende, sier Johannessen, og legger til:

– Totalvurderingen er at Unio ikke kunne akseptere dette, selv om andre gjorde det, sier Johannessen.

Holdt på hele natten

Riksmekler Kari Gjesteby var optimistisk fredag kveld. Hun sa at forhandlingene høyst sannsynlig vil bli kjørt i ett, og at det ikke tas pause for så å gjenoppta kontakten lørdag.

– Det var et gjennomarbeidet økonomisk tilbud. Vi håper dette betyr at vi nærmer oss en løsning. De fleste temaene har vært oppe til diskusjon. En del av dem er avklart, så er det økonomien vi jobber med nå, sier Gjesteby.

Hun ønsker ikke å si noe om detaljene i tilbudet fra staten.

– Kompliserte spørsmål

Ved 23-tiden fredag kveld var delegasjonene midt i det omfattende arbeidet med å regne på effektene av tilbudet, og Riksmekleren ventet tilbakemeldinger på løpende bånd fram mot midnatt.

– Det er kompliserte økonomiske spørsmål som gjenstår, både når det gjelder rammen, fordeling og innretningen. Derfor vil det fortsatt gå en del tid, sa Gjesteby da.

Streiken omfatter flere enn 50.000 arbeidstakere organisert i Unio, YS og LO, men så langt er under 10 prosent av de offentlig ansatte tatt ut.

Den ble trappet opp tidligere i uka etter at meklingen brøt sammen natt til torsdag i forrige uke. Oslo er et eget tariffområde, og her er Unio og YS i streik.

På LOs hjemmesider sier LO-leder Roar Flåthen at ny mekling bærer bud om at motparten har mer å gi. Det samme ga Unios streikeleder Arne Johannessen uttrykk for da hans delegasjon troppet opp hos Riksmekleren.

Det var ventet at alle de tre hovedsammenslutningene ville trappe opp streiken betydelig til uken, dersom det siste meklingsframstøtet ikke lykkes.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ