Yngre leger sier nei til reservasjonsretten

At fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort, vil utfordre kvinners uforbeholdne rettighet, mener Yngre legers forening.

Johan Torgersen

Leder i Yngre legers forening, Johan Georg Torgersen mener leger bør kunne reservere seg mot å utføre abort, men ikke å henvise kvinner til abort.

Foto: Andre' Marton Pedersen / NRK

I avtalen som er inngått mellom Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet gis fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

Dette har utløst store diskusjoner innad i legemiljøet.

I juni vedtok Legeforeningens landsmøte «at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling».

– Reservasjon utfordrer abortloven

Nå har Yngre legers forening (Ylf) behandlet saken på nytt og kommet fram til at de ikke støtter reservasjon mot henvisninger.

«Retten til selvbestemt abort er en lovbestemt pasientrettighet som Ylf mener må innfris uinnskrenket og uten negativ påvirkning for pasienten. Muligheter for fastleger til å reservere seg mot henvisning til selvbestemt abort vil utfordre dette», heter det i vedtaket.

Der står det også at «Yngre legers forening ønsker ikke at det etableres ordninger som underminerer kvinners rett eller mulighet til selvbestemt abort.»

– Skal ikke risikere vanskeligheter

– I det tilfellet er kvinnens rett til selvbestemt abort det viktigste for oss. Vi i Ylf mener at den retten skal ivaretas på det rettighetsnivået vi har i dag. Kvinnen skal ikke risikere å ha negative opplevelser eller vanskeligheter med å hevde sin rett til selvbestemt abort, sier leder i Ylf, Johan Georg Røstad Torgersen, som også sitter i sentralstyret i Legeforeningen.

Han mener at reservasjonsadgangen aldri var ment å gjelde henvisninger, bare det å utføre selve aborten.

– I dag regulerer loven kun reservasjon mot deltagelse i selve inngrepet. Reservasjon mot henvisning er noe helt annet. Vi vekter kvinnens rett til abort høyere enn legens samvittighetsgrunner, sier Torgersen.

– Kvinnens rettighet veier tyngst

Helseminister Bent Høie (H) har lagt inn flere forbehold i forslaget, blant annet at leger på små steder ikke skal kunne reservere seg, dersom dette fratar kvinnene mulighet til abort.

– Er ikke det bra nok?

– Jeg registrerer at Høie legger inn et ønske om at dette ikke skal ramme kvinnene, men vi må komme tilbake til detaljene når forslaget sendes ut på høring, sier Torgersen.

I august skrev Dagens Medisin at bare hver tiende medisinstudent i femte og sjette studieår støtter reservasjonsadgang ved henvisning til abort. Bare halvparten av disse igjen ville selv ønske å gjøre bruk av en slik rett, skriver fagbladet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger