Yara varsler milliardinvestering i Porsgrunn

Gjødselselskapet Yara skal bruke 2,25 milliarder kroner på å øke produksjonen ved fabrikken i Porsgrunn.

Fabrikksjef Per Knudsen, iført rød kjeledress, står foran gammelt industriutstyr

NY FABRIKK: Fabrikksjef Per Knudsen står foran en gammel salpetersyrefabrikk ved Yaras i Porsgrunn. Den skal nå erstattes med en ny. Yaras mål er å øke produksjonen av høyverdigjødsel.

Foto: Yara

Ifølge en pressemelding fra selskapet vil dette øke den årlige kapasiteten med 50.000 tonn fullgjødsel og 200.000 tonn kalksalpeter.

– Gjennom denne investeringen bekrefter Yara ambisjonen om å skape verdier
gjennom ekspansjon av eksisterende anlegg og løse opp flaskehalser i
produksjonskapasiteten. I tillegg styrker den vår posisjon som verdensledende på fullgjødsel og viser vår målrettede innsats for å levere høyverdiprodukter og
agronomisk kunnskap til bonden, slik at landbruksproduktiviteten øker, sier
konstituert konsernsjef Torgeir Kvidal i pressemeldingen.

– Færre klimautslipp

Som et ledd i planene ønsker selskapet å bygge en ny salpetersyrefabrikk. De skal også ta i bruk ny teknologi som de håper skal redusere utslippene av klimagasser, forbedre energieffektiviteten og redusere avfallsmengden.

Ifølge Yara skal prosjektet starte umiddelbart. I 2017 skal det ferdigstilles.

Tung høst

Milliardinvesteringen kommer samme måned som selskapet har gått gjennom en tung tid.

7. oktober ble det klart at Jørgen Ole Haslestad trakk seg som toppsjef Yara med umiddelbar virkning.

– Yaras styre har konkludert med at Haslestad ikke er riktig person til å lede Yara i tiden fremover, også sett i lys av de pågående samtalene med CF Industries, het det i en krass børsmelding fra selskapet.

Ti dager senere kom nyheten om at det ikke blir noe av fusjonen med amerikanske CF Industries.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger