NRK Meny
Normal

Milliardprislapp for å beholde Yara i Norge

Dersom næringsminister Monica Mæland vil sikre norsk hovedkontor ved en Yara-fusjon, må hun trolig bla opp titalls milliarder.

Monica Mæland

VET OM DET: Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland har vært orientert om at Yara forhandler om å slå seg sammen med et jevnstort amerikansk gjødselselskap.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Tirsdag morgen sendte gjødselselskapet Yara ut børsmelding om at selskapet er i fusjonsforhandlinger med amerikanske CF Industries.

Næringsminister Monica Mæland har vært informert om samtalene, opplyser departementet til NRK.

– Vi er kjent med at det har vært dialog, men presiserer at vi ikke har tatt stilling til saken, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dersom selskapene slår seg sammen, blir det trolig et stridsspørsmål om hovedkontoret skal ligge utenfor Chicago i USA eller i Oslo.

– Ikke aktuelt å redusere eierandelen

Men i Stortingsmelding 27 (2013-2014) er det slått fast at målet med statens eierskap i Yara er å beholde hovedkontoret i Norge.

«Statens eierandel ligger i dag nær minimumsnivået som gir negativ kontroll. Regjeringen vil derfor opprettholde statens eierandel i Yara International ASA, og ser det ikke som aktuelt å redusere statens eierandel til under 34 pst.», heter det i Høyre FrP-regjeringens eierskapsmelding, som ble lagt frem i vår.

Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Norsk Hydro

Nåværende konsernsjef i Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg, skal etter planen ta over som konsernsjef i Yara innen februar neste år. Spørsmålet er hva som skjer dersom Yara fusjonerer.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det blir i så fall dyrt, selv om det ikke påvirker utgiftssiden på statsbudsjettet. Finansdepartementet opplyser overfor NRK at statlige oppkjøp fører til en motpost som innebærer at staten enten låner mer penger eller reduserer sin kontantbeholdning.

Det innebærer at kapitaltransaksjoner påvirker sammensetningen av statens finansformue utenom Oljefondet.

Et sammenslått selskap vil ha en markedsverdi som kniver med DNB om å være nummer tre på listen over landets mest verdifulle børsnoterte selskaper.

Kan koste 30 milliarder

Dersom regjeringen ønsker å opprettholde sin nåværende eierandel på 36,2 prosent i Yara, må staten bla opp store beløp for å kjøpe nye aksjer.

Ved en fusjon vil selskapenes markedsverdi bli omtrent dobbelt så stor. En regneøvelse illustrerer dette. Basert på CF Industries’ sluttnotering på New York-børsen i går kveld, er selskapets markedsverdi 81,5 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Dersom staten skal ta tilsvarende eierandel i det sammenslåtte selskapet, tilsvarer det at næringsminister Monica Mæland må bla opp 29,5 milliarder kroner. Andre måter å beregne den mulige verdien av et fusjonert selskap, tilsier at staten må ut med enda mer for ikke å utvanne sin andel.

Yara er kraftig opp på Oslo Børs i formiddag, og det vil ikke være unaturlig om også CF Industries stiger i verdi når New York-børsen åpner 15.30 norsk tid.

Stol-leken om ny toppsjef

I juli ble det kjent at nåværende konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, vil ta over som konsernsjef i Yara tidlig i 2015.

Samtidig ble det kjent at nåværende konsernsjef, Jørgen Ole Haslestad, måtte gi seg før fylte 65 år.

– Jeg er både ydmyk og beæret over å få muligheten til å lede enda et norgesbasert, globalt ledende selskap. Jeg ser frem til å møte nye utfordringer, mennesker, produkter og markeder i Yara, men inntil jeg overtar er all min oppmerksomhet fortsatt rettet mot Hydros virksomhet, sa Svein Richard Brandtzæg i en børsmelding da lederbyttet ble kjent.

Men dersom fusjonen mellom Yara og CF blir et faktum, er spørsmålet om det blir slik at Brandztæg får toppjobben i selskapet.

Dersom staten krever at hovedkontoret blir i Norge, spørs det hva amerikanske CF skal få, i det som beskrives som «fusjonssamtaler mellom likeverdige parter.»

Svaret kan være toppsjefen.

Det er ikke kjent om påtroppende konsersjef i Yara har vært kjent med samtalene. Men det kan virke lite sannsynlig, all den tid Brandtzæg ikke er listet som såkalt primærinnsider i Yara, hos Oslo Børs.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger