Partibarometer mai

Her kan du studere partienes utvikling i NRKs siste meningsmåling nærmere.

Hvilke partier gjør det bedre og dårligere enn ved forrige måling?

Laster innhold, vennligst vent..

Det er små bevegelser på målingen, og alle endringene fra april er innenfor målingens feilmargin. Arbeiderpartiet er målingens største parti, etterfulgt av Høyre. Senterpartiet ligger tilnærmet uendret og ser ut til å ha flatet ut etter en enorm vekst tidligere i år.

Hadde partiene fått flere eller færre mandater dersom det var valg i dag?

Laster innhold, vennligst vent..

Rødt, MDG og Venstre måles til et nivå under sperregrensa på 4 prosent, og får derfor ingen utjevningsmandater ifølge målingen. Et slikt resultat ville ført til at Venstre mister sju mandater fra forrige valg, og at det borgerlige flertallet dermed ryker.

Hvilke partier må samarbeide for å få flertall?

Uten borgerlig flertall kan Jonas Gahr Støre danne regjering. Men ifølge målingen må han ha hjelp fra flere enn Senterpartiet. Enten SV eller KrF kan sikre ham flertall.

Hvem havner over og under sperregrensen?

Målingen slår fast at Rødt og MDG er under sperregrensen. Også Venstre får et resultat under sperregrensen, men dette resultatet er innenfor meningsmålingens feilmargin. Også det at SV og KrF havner over sperregrensen er innenfor feilmarginen.

Gjør partiene det bedre eller dårligere enn ved forrige valg?

Rødt har gjort det bedre enn forrige valg på de fleste målingene. På maimålingen har partiets resultat en feilmargin på 1,1 prosentpoeng, og kan derfor ligge mellom 1,1 og 3,3 prosents oppslutning.

Laster innhold, vennligst vent..

SV er målt over sperregrensen på alle målinger siden november. Bare 48 prosent av de som stemte på partiet i 2013, vil stemme på dem nå. På maimålingen har partiets resultat en feilmargin på 1,5 prosentpoeng. Partiet ligger dermed et sted mellom 2,9 og 5,9 prosents oppslutning.

Laster innhold, vennligst vent..

Arbeiderpartiet har gjort det bedre enn valget i 2013 på nesten alle NRKs målinger siden. 73 prosent av 2013-velgerene vil fortsatt stemme på dem. Men etter et toppresultat på 42,8 prosent i desember 2014 har partiet falt ned mot 2013-nivå. Partiets mairesultat har en feilmargin på 3,5 prosentpoeng. Partiet får dermed et sted mellom 28,6 prosent og 35,5 prosent oppslutning.

Laster innhold, vennligst vent..

Senterpartiet har doblet oppslutningen fra forrige valg. Samtidig har de med seg 85,5 prosent av velgerne fra forrige valg. Veksten kom særlig i perioden januar-mars, og er signifikant med god margin. Siden har veksten flatet ut. På maimålingen har partiets resultat en feilmargin på 2,4 prosentpoeng, og ligger dermed et sted mellom 8,8 og 13,5 prosents oppslutning.

Laster innhold, vennligst vent..

Det er over ett år siden NRKs måling plasserte MDG over sperregrensen, og partiet har mistet annenhver velger fra 2013. På de seks siste målingene har partiet bare havnet over valgresultatet fra 2013 én gang. Resultatet fra maimålingen har en feilmargin på 1,2 prosentpoeng. Partiets oppslutning kan dermed ligge mellom 1,4 og 3,8 prosent.

Laster innhold, vennligst vent..

Det siste året har KrF kun slått sitt eget valgresultat én gang på NRKs målinger. Målingene har ikke plassert partiet under sperregrensen. Partiets resultat i mai har en feilmargin på 1,7 prosentpoeng, og ligger dermed et sted mellom 3,5 og 6,9 prosent.

Laster innhold, vennligst vent..

Det er ett år siden sist Venstre tangerte sitt valgresultat på NRKs målinger. Siden har partiet blitt målt til et nivå under sperregrensen seks ganger. Bare 42,4 prosent av partiets velgere i 2013 vil stemme på dem igjen i dag. Partiets resultat i mai har en feilmargin på 1,3 prosentpoeng, og ligger dermed et sted mellom 1,9 og 4,6 prosent.

Laster innhold, vennligst vent..

Siden oktober 2014 har NRKs målinger gitt Høyre ett dårligere resultat enn valget i 2013. Den laveste målingen gir partiet 20,3 prosent. I maimålingen har partiets resultat en feilmargin på 3,2 prosent, og ligger dermed et sted mellom 20,8 og 27,2 prosent. 63 prosent av de som stemte Høyre i 2013, ville gjort det samme i dag.

Laster innhold, vennligst vent..

I mars 2016 ble Frp målt til 18,6 prosents oppslutning. Siden har trenden vært negativ for partiet som fikk årets verste måling så langt i april. Mairesultatet for partiet har en feilmargin på 2,5 prosentpoeng. Resultatet ligger dermed et sted mellom 10,3 og 15,2 prosent. 62,4 prosent av de som stemte Frp i 2013, ville gjort det samme i dag.

Hvor kan jeg lese mer om meningsmålingene?