Kvinne står med ryggen til foran Nav-skilt
Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Nav-ansatt beholder jobben etter snoking

En Nav-ansatt søkte i over ett år opp svært sensitive opplysninger om en person samboeren hennes var i konflikt med, og barna deres. Selv om hun ble tatt, jobber hun fortsatt som saksbehandler i Nav.

– Jeg føler meg overvåket og trakassert. Dette har vært en forferdelig periode for meg, sier kvinnen som ble snoket på.

De ulovlige søkene er blitt gjort i en konfliktsituasjon etter en skilsmisse. Kvinnen som har begått overtrampet, har snoket i opplysningene til ekskona til sin nåværende samboer.

NRK fortalte i høst at Nav-ansatte snoker på familie, kolleger og kjendiser, og at de i liten grad risikerer å bli tatt. Etter avsløringene har mange tatt kontakt med Nav fordi de frykter at de har blitt snoket på, og mistanken har vært berettiget i flere saker.

Nav-ansatte har tilgang på enormt mye sensitive data om oss, og den ulovlige snokingen i denne konkrete saken ble gjort i flere av Navs systemer over lengre tid.

Også kvinnens barn er blitt søkt på. De er mindreårige, og har derfor ifølge loven særlig krav på personvern.

– Ulovlige oppslag er alvorlig, og vi vurderer det som uakseptabelt, sier Nav-direktøren i det aktuelle fylket til NRK.

Likevel beholder kvinnen jobben som saksbehandler i Nav.

Brukte 10.000 på advokat

Da Nav sendte en skriftlig bekreftelse og beklagelse på at lovbruddene var begått, kontaktet kvinnen advokat for å finne ut mer.

Hun brukte over 10.000 kroner på å få innsyn i datoene for når oppslagene ble gjort, siden det var mistanke om at informasjonen var misbrukt i konflikten som pågikk. Men hun ble nektet innsyn i loggene.

Etter at NRK begynte å jobbe med saken, får kvinnen kontrabeskjed. Hun får innsyn, og det viser seg at de ulovlige søkene har blitt gjort i over ett år – både på henne og barna – og de har foregått parallelt med konflikten.

Advokaten hun brukte, sier det som har skjedd, er svært alvorlig.

– Dersom informasjonen har blitt misbrukt, kan det potensielt ha påført henne store ekstrakostnader, sier han.

Nav avviser dette, og sier deres undersøkelser ikke tyder på at opplysningene er blitt misbrukt.

– Hvordan kan dere være så sikre på det?

– Gjennom samtaler og dialog med den ansatte har vi ikke funnet at informasjonen er blitt misbrukt. Det har vi konkludert med, sier Nav-direktøren i fylket.

NRK har via Nav-ledelsen gitt den ansatte mulighet til å svare, men direktøren sier hun håndterer saken på vegne av etaten.

Kvinne står foran stativ med ryggen til

Nav har blokkert kvinnen og familien hennes så den Nav-ansatte ikke kan søke opp info om dem.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Blokkert tilgang

Nav mener derfor at den ansatte kan fortsette som saksbehandler i etaten.

– Vi har hindret gjentakelse ved å blokkere for søk på disse personene, og har også gitt henne muntlig og skriftlig advarsel, sier direktøren.

Nav-ansatte skriver under på både sikkerhets- og taushetserklæringer når de begynner i jobben, og har ikke lov til å gjøre oppslag de ikke har såkalt «tjenstlig behov» for.

Advokaten kvinnen brukte, jobber blant annet med arbeidsrett, og hevder andre har blitt avskjediget for langt mindre graverende forhold. Avskjedigelse er den mest alvorlige måten du kan miste jobben på, og det skjer dersom du har gjort et grovt pliktbrudd eller begått vesentlig mislighold.

Saken ble tatt høyt opp i Nav, i sikkerhets- og arbeidsgiverseksjonen, men lokalt falt de ned på at kvinnen får beholde jobben.

– Men jeg har stor forståelse for at fornærmede opplever dette som belastende, sier lederen.

Rapport viser omfattende snoking

Helge Veum

Helge Veum, avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Datatilsynet

En rapport som kom i høst, avdekker at hver femte Nav-ansatt kjenner til at kolleger gjør ulovlige oppslag på kjendiser eller folk de kjenner.

Ifølge Datatilsynet finnes det ulike typer «snoking».

  • Noen søker på kjendiser og kjente personer
  • Noen søker på folk de kjenner fordi de er nysgjerrige og vil grafse
  • Noen søker mer målrettet og har som mål å utnytte informasjonen, for eksempel i en personlig konflikt.

All slik «snoking» er ulovlig, men det mest alvorlige er når informasjon blir misbrukt.

– Generelt kan man si at snoking i nære relasjoner er typisk, sier avdelingsdirektør for teknologi, Helge Veum, i Datatilsynet.

Nav er blant etatene som har tilgang på aller mest sensitive persondata om oss, som vår økonomi, helseopplysninger fra lege/sykehus og familieforhold. Det er nødvendig for at de skal kunne gjøre jobben sin, men åpner samtidig for alvorlige konsekvenser når tilgangen misbrukes.

Veum kan ikke uttale seg om denne konkrete saken, men sier generelt:

– Informasjon om økonomiske forhold, som stønader, kan være et eksempel på noe som kan utnyttes i en personlig konfliktsituasjon.

De ansattes personvern

Anne-Lise Kristensen

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo

Foto: Presse

Nav er avhengig av brukernes tillit, og pasient- og brukerombudet i Oslo mener de som kontakter Nav i frykt for å ha blitt snoket på, har krav på innsyn i alt som angår seg.

– De må gi folk det innsynet de ber om, de må få se loggen sin. De må få se hvem som har vært der, og når de har vært der. Bare slik kan Nav gjenopprette tilliten, sier Anne-Lise Kristensen.

Datatilsynet mener innsyn i logger må balanseres mot de ansattes personvern og sikkerhet. Ansatte i Nav utsettes iblant for trusler, og da kan det ikke være slik at alle enkelt kan få se hvem som har vært inne og jobbet med deres sak.

– Det gjelder de ansattes reelle sikkerhet, mener Veum.

Han mener snoking heller bør unngås ved å ha god tilgangsstyring, god etisk bevissthet og god bruk av logging.

Nye rutiner ved logger

Nav-rapporten avdekket også at det ikke finnes et enhetlig regime for å straffe dem som blir tatt for snoking. Tidligere i år sluttet en Nav-sjef som ble tatt for ulovlige oppslag.

Etaten legger nå om rutinene for innsyn dersom man mistenker at noen har gjort søk.

– Vi ser at vi har hatt en for streng praksis vedrørende innsyn, og vi arbeider med nye rutiner på dette området. Vi gir informasjon om hvilke Nav-enheter som har vært inne, hva som kan ha blitt sett på og oversikt over oppslag som har vært gjort til de som ber om dette, sier IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav.

Kvinne sitter på benk med ryggen til foran tre personer

Kvinnen anmeldte snokingen til politiet, uten å nå fram. Saken ble henlagt på grunn av kapasitetsmangel.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Har gått gjennom på nytt

Nav i fylket der en ansatt gjorde ulovlige oppslag har gått igjennom saken mot henne på nytt, for å vurdere om de har falt ned på riktig konklusjon.

Vurderer dere anmeldelse av kvinnen?

– Vi har konkludert med at reaksjonene som er gitt er tilstrekkelig, og saken blir ikke anmeldt, sier Nav-direktøren.

Kvinnen som ble snoket på, er avhengig av et godt forhold til Nav. Hun forteller historien anonymt av hensyn til barna som også er involvert.

– Det er viktig at Nav gjør ting riktig. Dette ødelegger tilliten og det kjennes som jeg aldri får være i fred.