Diskusjon om barnebruder

BARNEEKTESKAP: Ifølge FN står ei jente barnebrud hvert andre sekund. Det blir 39.000 per dag. Her er syriske og libanesiske jenter samlet i en gruppediskusjon om barneekteskap i Libanon.

Foto: Russell Watkins/DFID / Flickr / Creative Commons

Når døtrene blir butikk

Desperasjonen som råder blant syriske familier på flukt fra krigen, tvinger mange til å gifte bort døtrene sine.

– Jenter i krigsområder er svært sårbare. Mange familier på flukt ser på jentungene som en inntektskilde. Jentene blir solgt til eldre menn for at familiene deres skal overleve og eventuelt klare å betale menneskesmuglere.

Det sier daglig leder Gro Lindstad i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS). Lindstad forklarer at fattigdom, vold og diskriminering av jenter, manglende utdanning, gamle kjønnstradisjoner og humanitære kriser ofte er årsaken til at barneekteskap skjer.

– I tillegg kan det skje fordi familier ser at jenter i flyktningleirer er svært utsatt for vold og overgrep og derfor giftes bort for å «beskytte» dem, sier Lindstad.

Gro Lindstad i FOKUS

BYRDE: Gro Lindstad i FOKUS sier at mange familier i utviklingsland ser på jentene som en byrde.

Foto: FOKUS

Ifølge FN står ei jente barnebrud hvert andre sekund. Det blir 39.000 per dag. Over 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift som barn. Av disse har 250 millioner giftet seg før de fylte 15 år.

Doblet blant syriske flyktninger

Både i Asia, Midtøsten, Afrika og deler av Latin-Amerika mister jenter utdanning, helse og sikkerhet fordi de giftes bort i altfor ung alder. Særlig er barneekteskap utbredt i flere land og regioner der det nå går store flyktningstrømmer til Europa.

Ifølge organisasjonen Girls not brides, som jobber for å forby praksisen, har barneekteskap blant syriske flyktninger gått fra 12 til 26 prosent siden krigen brøt ut.

Ifølge Redd Barna er syriske flyktningjenter i Jordan dobbelt så utsatt for tvangsekteskap som før krigen. Dette viser Redd Barna-rapporten «Too Young to Wed» fra i fjor.

Tirsdag avslørte NRK at minst 61 mindreårige var gift da de kom til Norge som asylsøkere i fjor. Minst ti jenter var under 16 år, den yngste 11 år. 49 jenter og to gutter var 16–17 år gamle, ifølge tall NRK har hentet inn fra UDI.

50 millioner jenter under 16 år

50 millioner jenter risikere å måtte gifte seg før fylte 15 år i løpet av det neste tiåret – hvis ingenting blir gjort for å stoppe barneekteskap, skriver Plan Norge.

Det er ikke bare en personlig tragedie for jentene som giftes bort, men det er også den viktigste årsaken til at mange jenter dør i forbindelse med svangerskap i mange utviklingsland.

En stor andel av jentene må slutte på skolen. De må vanligvis flytte til mannen og hans familie hvor det forventes at de er pliktoppfyllende hustruer, gjerne mens de fortsatt bare er jenter og fortsatt bare småjenter i kropp og sinn.

– En munn mindre å mette

Lindstad sier at fattige familier i land, der det er dårlige sosiale og økonomiske nettverk, har en tendens til å se på jentene som byrde.

– Guttene i familien prioriteres og anses som familiens fremtidige forsørgere, mens jentene ofte blir sett på som en ekstra kostnad og giftes bort tidlig. Det bringer inn umiddelbare inntekter til familien. Det blir også en munn mindre å mette, sier Lindstad.

Hun forteller at det nå pågår et omfattende arbeid verden over for at det skal bli slutt på barneekteskap. Hun sier også at antallet barnebruder har blitt redusert i mange land, men at det også har økt kraftig i enkelte land.

– Spesielt i land som Syria, Irak og Nigeria har vi sett en kraftig økning, sier Lindstad.

Syrisk asyljente - barnebrud

TRAUMATISK: For denne 16-åringen fra Syria ble det en traumatisk opplevelse å høre fra politiet at hun og ektemannen, som hun kom til Norge med, ikke kunne bo sammen. Hun er nå gravid i femte måned.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

– Må tas ut av ekteskapet

Ifølge Lindstad er lovverket i en rekke land på plass for å hindre at barn blir giftet bort, men at det er ingen reell straffeforfølgelse og gis enkelt dispensasjoner fra fastsatt alder for å inngå ekteskap.

– Derfor blir det bare et lovverk som kun gjelder på papiret, uten faktisk implementering, sier Lindstad.

Hun mener at vestlige land har en stor oppgave foran seg når det kommer til å ivareta jentene i humanitære katastrofer. Og når problemet først kommer inn til Norge, har Lindstad et ufravikelig råd til myndighetene:

Line Hegna i Redd Barna

BEKYMRET: Line Hegna i Redd Barna er bekymret for at det ikke finnes tilstrekkelig kompetanse i det norske systemet som møter barnebrudene.

Foto: Rebecca Shirin Jafari / Copyrighted: Rebecca Jafari. All rights reserved.

– Myndighetene må forholde seg til barnebrudene som barn, og aldri gi noen form for anerkjennelse til barneekteskapet. I Norge er det forbudt, og det gjelder alle. Jentene må tas ut av ekteskapet og barnevernet bør kobles inn.

– Konsekvens av krig og fattigdom

Lindstad mener at jentene må ivaretas og gis mulighet til informasjon og det å kunne snakke om eventuell vold og overgrep – uten press fra eldre ektefelle og hans familie, og at dette må skje i trygge omgivelser.

– Det er krevende å gi gode forklaringer til jentene om hvorfor dette er det eneste riktige, men jeg mener at vi likevel skal gjøre det, sier Lindstad.

Også kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna forteller at familier på flukt fra humanitære kriser er i en vanskelig situasjon – med ingen eller lite penger og fare for at døtrene blir utsatt for overgrep i flyktningleirene.

– En del foreldre velger å gifte bort jentene for å sikre dem økonomisk og mot overgrep. Dette er en konsekvens av krig og fattigdom. Barneekteskap eksisterte i Syria tidligere også, men har økt med kraftig med krigen, sier Hegna.

Hegna understreker at det ikke er lov med barneekteskap i Norge, og at asylbarn har krav på samme beskyttelse og like rettigheter som norske barn.

Sylvi Listhaug

KLAR TALE: innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) er krystallklar på at jenter under 16 år ikke skal få kunne bo med sine ektemenn.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Listhaug: – Helt forkastelig

Mens praksisen med barneekteskap fortsetter mange steder verden over, pågår debatten i Norge om hva myndighetene skal gjøre med mindreårige asylsøkere som kom hit som ektefelle.

Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, reagerte på ordbruken til innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug, som mener det er «helt forkastelig at man gifter seg med barn».

– Vi skal ikke godta det, men prøve å forstå at i deler av verden er dette en skikk. Det har vært sånn i 1000 år», sa Fugelli.

Listhaug er krystallklar på at jenter under 16 år ikke skal få kunne bo med sine ektemenn.

– Jeg mener det er viktig at de som kommer til Norge følger norske lover og regler. De under 16 år skal ikke være gift med voksne menn, sa Listhaug.

– Kan det ikke være traumatiserende for dem å bli skilt fra ektemennene?

– Vi kan aldri kompromisse når det gjelder de under 16 år. Vi skal være opptatt av å bevare de norske verdiene på dette området og må forvente at de som kommer hit innretter seg etter dem, svarte Listhaug.