"Abdul" begynte å røyke hasj som 13-åring.

HASJ: «Abdul» var bare 13 år gammel da han begynte å røyke hasj. Ett år seinere var han en av selgerne også. Han antar at langt over halvparten av guttene i hans aldersgruppe – og svært mange av jentene også – røyker hasj jevnlig.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Gjenger i Oslo: Ungdom har pistoler og barn selger hasj

I enkelte bydeler i hovedstaden er gjeng-situasjonen verre enn på mange år, ifølge kilder. – «Kidsa går med gønnere», bokstavelig talt, sier et gjengmedlem til NRK. Nå frykter foreldre og ungdommer «svenske tilstander» i Oslo øst.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at byrådsleder Raymond Johansen tidligere hadde sagt at det var i underkant av hundre gjenger i Oslo. Sitatet er misforstått av NRK. Byrådslederen mente at det dreide seg om hundre personer i gjengmiljøene på Grønland, ikke hundre gjenger. NRK beklager feilen.

Han er bare 15 år gammel og er allerede på rehabilitering for narkotikamisbruk. «Abdul», som ikke vil stå frem med sitt egentlige navn, begynte å røyke hasj som 13-åring. Etter en stund ruset han seg mesteparten av dagen. Sammen med gutta i gjengen.

– Jeg følte meg aldri våken. Levde i en boble. Først når jeg kom hit har jeg begynt å tenke mer klart.

Vi møter «Abdul» et sted langt borte fra bydelen i Oslo øst der han kommer fra. Så langt vekk at han ikke skal klare å komme seg tilbake til gjengen og rusen.

Han mener det var musikkvideoene med gangster-rap fra Chicago, Malmö og Rinkeby som først lokket ham inn i hasjmiljøet.

– Alt jeg hørte på dreide seg om skyting, selge, horer, røyke. Alt man hører på dreier seg om gjengkriminalitet og hasjrøyking.

Alt som 14-åring var han rekruttert av de «store gutta» i gjengen og begynte et stressende liv som selger, for en av Oslos mange gjenger.

– Det ble mye bråk. Alltid er det noen som vil forsøke å rane deg, ta hasjen din, pengene dine, området ditt.

Mye av volden i de kriminelle gjengmiljøene dreier seg nettopp om kontroll av områder, og hvem som skal ha «rett» til å selge narkotika i de ulike bydelene.

"Abdul" (15) er allerede på rehabilitering for narkotikamisbruk

– Gjengene har styrket seg

Gjengdannelser har vært en del av det kriminelle hverdagslivet i Oslo øst i mange tiår. Men nå er situasjonen verre enn på mange år, ifølge politifolk, ungdomsarbeidere og politikere som har kjennskap til miljøet.

Mange uformelle ungdomsgjenger selger hasj og driver med hærverk, tyverier, ran, slåsskamper og trakasseringer. I tillegg har noen av de store, mer formelle gjeng-nettverkene styrket seg og blitt mer profesjonelle, sier flere politikilder.

seksjonssjef Einar Aas

– MAKTFAKTOR: Politiinspektør Einar Aas ved Oslo politidistrikt sier en gjeng fra Oslo sør har blitt en maktfaktor i Oslos kriminelle verden, og sikter til «Young Bloods».

Foto: Arild Sandsvik

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere uttalt at det er i underkant 100 personer i gjengmiljøene bare på Grønland.

Politiinspektør Einar Aas er leder ved Seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

– Vi har en gjeng-struktur som har geografisk tilhørighet sør i Oslo, men som også opererer i andre deler av byen. Den har blitt en maktfaktor i Oslos kriminelle verden, sier Aas til NRK.

Den mektige gjengen politiinspektør Aas sikter til har sitt utspring på Holmlia i Søndre Nordstrand og kaller seg «Young Bloods». I høst meldte TV2 at gjengen i lengre tid har forsøkt å ta over narkotikamarkedet i Oslo, noe som har ført med seg alvorlige voldsepisoder.

Politiet øst i Oslo forteller om økende kriminalitet, særlig slåsskamper. Disse er ikke nødvendigvis gjengrelatert, men politiinspektør Aas sier også masseslagsmål i gjengene øker.

– Det har vært en negativ utvikling, sier Aas, og legger til:

– Jeg røper vel ingen stor hemmelighet hvis jeg sier at fokuset framover vil være rettet mot Oslo sør.

Gjenger på Oslo østkant – Voldshendelser fra januar 2016 til februar 2017

Kriminelle kilder som kjenner «Young Bloods» godt, forteller til NRK at lederne disponerer økonomiske ressurser på mange titalls millioner kroner, og at de også har gått inn i legal virksomhet. Gjengen har nær kontakt med albansk mafia i Sverige, ifølge kilder både i politiet og blant de kriminelle.

NRKs kilder både i politiet og i det kriminelle miljøet forteller at «Young Bloods» har en fast kjerne på rundt 40 medlemmer, men at de på kort tid kan mobilisere flere hundre «fotsoldater».

Politiinspektør Aas sier at han ikke kan gå god for disse tallene, og mener at de kanskje er noe lavere.

NRK har forsøkt å få sentrale personer i «Youngs Bloods» i tale via deres advokater, men ingen har ønsket å snakke med NRK.

– Det er fristende å gå den kriminelle veien

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er også bekymret for gjengene og økningen i voldskriminaliteten blant ungdom i Oslos østlige bydeler. Han sier til NRK at han tror mange av problemene skyldes sosioøkonomiske forhold: Jobb, skolegang, språk og økonomi, og at det har blitt mange nye innflyttere til bydelene.

– Jeg tror politiet ofte kommer inn når det er i seineste laget. Vi er avhengige av å ha et samfunn i balanse, hvor alle føler de er en integrert del av samfunnet, sier politimesteren.

Bydelene i Oslo øst har mange likhetstrekk. NRK har valgt å se nærmere på tre av dem: Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud.

I disse tre bydelene er det ganske like sosiale forhold og det er områder hvor politiet har fokus på at gjengene styrker sin tilstedeværelse.

Til sammenlikning har NRK hentet inn tall fra gjennomsnittet i Oslo, og fra nabobydelen Nordstrand, som er en slags «vestkant» i Oslo øst.

Bydeler på østkanten i Oslo: Andel sosialhjelpsmottagere

Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud har rundt 50 prosent flere sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet i Oslo, og tre ganger flere enn Nordstrand bydel.

Foto: Aronsen/Kvien (grafikk) / NRK
Bydeler på østkanten i Oslo: Andel med barnevernstiltak

Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud har rundt dobbelt så mange barn med barnevernstiltak som gjennomsnittet i Oslo, og fire ganger så mange som Nordstrand.

Foto: Aronsen/Kvien (grafikk) / NRK
Bydeler på østkanten i Oslo: Andel frafall videregående skole

Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud har i underkant av 30 prosent frafall i videregående skole, mens frafallet for Oslo som helhet er 22 prosent og for Nordstrand 15 prosent.

Foto: Aronsen/Kvien (grafikk) / NRK

«Veton» er en erfaren kriminell som kjenner gjengmiljøet godt. Han sier at det har blitt svært lett å rekruttere barn og ungdom til gjengene.

– I bydeler hvor det er vanskelig sånn sosialt sett, er ungdommen er mer utsatt. Det er mer appellerende, mer fristende å gå den kriminelle vei.

Foreldre redde for å sende barna på trening

Idrettshallen i tilfluktsrommene under Mortensrud senter i Oslo er full av ivrige gutter med køller og ball. Barne- og ungdomsskoleelevene trener landhockey, nasjonalsporten i fedrenes opprinnelsesland Pakistan. Før var de flere, nå er det foreldre som ikke lenger tør sende barna sine på trening.

Gutter i Mortensrud Aker Sportsklubb trener landhockey.

Gutter i Mortensrud Aker Sportsklubb trener landhockey. Men noen foreldre tør ikke lenger sende ungene på trening av frykt for gjengene som oppholder seg ved senteret.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– De er redde for det som skjer utenfor senteret, sier Amjad Munir.

Han er leder for Mortensrud Aker Sportsklubb og forteller om en dag i fjor høst da en ungdomsgjeng kom for å trakassere mindre barn som trente hockey på utendørsbanen like ved. Hockeyspillerne var ikke i konflikt med gjengen, men ble tilfeldig utvalgt.

– Det var vel 20 til 25 ungdommer som skulle slåss med to-tre av barna.

Idrettslederen forsøkte å få gjengen vekk.

– Da begynte de å hyle og skrike, og han ene skulle jo fly på meg. Heldigvis for meg og barna var det en sivil politibil der som kalte inn flere mannskaper. Hadde de ikke vært der, så kunne hva som helst ha skjedd, sier Munir til NRK.

En av guttene på laget sier til NRK at han er redd for ungdommene. Han tør ikke vise ansikt eller fortelle hva han heter.

– Jeg tror de fleste er redde. Gjengene er skumle. For når de ser deg, så angriper de og slår deg. Og du kan ikke si det til noen, for da er du en snitsj (tyster, jour. anm.).

Amjad Munir er også redd når han støter på gjengene.

Advarer alle mot å sende ungen alene på senteret.

– 11-åringer som røyker hasj

De kriminelle gjengenes økonomiske utgangspunkt er salg av hasj til ungdom, og det er også ungdom som rekrutteres som selgere.

I rapporten Ung i Oslo, som er laget av NOVA i 2015 og som byråkratene i bydelene forholder seg til, står det at om lag ti prosent av ungdommene ruser seg på hasj og marihuana.

Lavest ut kommer bydelene i Oslo øst, som Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud, med en andel på åtte prosent som sier de har røykt hasj eller marihuana. Rapporten sier også at det blant barn av innvandrere er mindre bruk av disse rusmidlene enn blant barn av en eller to foreldre født i Norge.

NRK har snakket med politifolk, sosialarbeidere, frivillige innen ungdomsarbeid, og ikke minst ungdom i Oslo øst, blant dem både brukere og selgere av hasj. Ifølge dem er det nå ganske vanlig å begynne å røyke hasj i svært ung alder. Men de tror få tør innrømme at de bruker hasj, selv overfor en meningsmåler.

Ingen av hasjbrukerne og -selgerne NRK har snakket med ønsker å vise sin identitet. «Abdul», som begynte da han var 13, sier at han kjenner ungdommer som startet før ham.

– Å ja. En 11-åring som holder joint, liksom.

Han tror at tilgangen til kjappe penger er en viktig motivasjon for dem som også begynner som selgere:

– Jeg er veldig glad i penger. Jeg er ikke vant til å ha penger, så jeg så en gullsjanse.

Noen av selgerne sier de kan tjene rundt 40.000 til 50.000 kroner i måneden på hasjsalg, andre sier at fortjenesten kan komme opp i 100.000 kroner i måneden ved «hardt arbeid».

NRKs kilder i hasj-miljøet sier at alderen på selgerne har vært på vei nedover de siste årene, og at de yngste nå er i 12-års alderen.

Trolig er det yngre selgere også.

Mens alderen på selgere og brukere har gått ned, har også omfanget av hasjbruken økt, ifølge NRKs kilder i politiet, blant foreldre og ungdom. De anslår at rundt en fjerdedel av alle unge i alderen 15–18 år i disse bydelene selger hasj, og at om lag halvparten av alle ungdommene her har røykt hasj, og at mange gjør det daglig.

Politiinspektør Einar Aas synes ikke dette er usannsynlige tall.

– Jeg vil ikke gå god for tallene. Men jeg reagerer heller ikke spesielt på tallene når du oppgir dem på den måten der, sier han og legger til:

– Spør du meg, så er dette et litt større problem enn vi liker å erkjenne.

Våpen hos 15-åringer

Aas forteller at politiet beslaglegger mange våpen hos gjengene. At ungdom i økende grad har våpen, bekreftes både av ungdomsarbeidere og kriminelle i bydelene.

– Vi har ungdom på 15 år som går med pistoler her, forteller Anne Karima Nordengen fra Haugenstua.

Hun jobber som frivillig i organisasjoner som forsøker å hjelpe ungdommene i bydelen.

– Situasjonen har blitt gradvis verre og verre og er nå ute av kontroll, sier Nordengen.

«Younus», som i mange år har vært en del av gjengmiljøet i Oslo, sier det er lett å få tak i våpen, og at mange har det.

– Som Kaveh sier i sangene sine, «Kidsa går med gønnere», bokstavelig talt. Du kan finne en 15-åring som har en ekte pistol hjemme.

Det er lett å få tak i våpen

«Veton», som også er en del av gjengmiljøet, forteller om et stort utvalg av våpen blant gjengmedlemmene.

– Pistoler. Hagler. Rifler. Kniver, balltre, køller. Bare forestill deg hva som kan brukes som et våpen.

Det gjorde en gjeng på Mortensrud, da de trakasserte en av hockeylagets unge spillere.

– Gjengen dro hjem til en av hockeyspillerne mine og truet ham til å levere fra seg hockeykøller fordi de skulle bruke dem til å slåss med. De knuste en buss her ute med litt av hvert av forskjellige slagvåpen, deriblant hockeykøllene, forteller Amjad Munir i Mortensrud Aker Sportsklubb.

Han tror en viktig grunn til den økte kriminaliteten i Oslo øst er at det har kommet for mange nyinnflyttede i disse bydelene.

– Det er for mange innvandrere med lave inntekter og lav utdannelse. De følger ikke godt nok opp ungene sine fra skolen og oppover. Du ser ofte at det ikke er så mange foreldre som møter opp på foreldremøter.

Bydeler på østkanten i Oslo: Andel innvandrere

I Oslos østlige bydeler er nesten halvparten av innbyggerne innvandrere eller barn av innvandrere. I Søndre Nordstrand og Stovner litt over halvparten, i Grorud litt under. I Oslo som helhet omtrent en tredel, mens det i Nordstrand bydel bare er en sjettedel.

Foto: Aronsen/Kvien (grafikk) / NRK

Kriminelle «Veton», som selv er av innvandrerfamilie, mener at integreringen har slått feil.

– At man samles i bydeler hvor majoriteten til slutt er utlendinger av en annen etnisk opprinnelse: Det fører jo til at det blir dannet egne småsamfunn igjen, da.

Frykter «svenske» tilstander

Frivillige Anne Karima Nordengen frykter at en utvikling som i forstedene til Sveriges storbyer ikke er langt unna.

Anne Karima Nordengen

Anne Karima Nordengen er bekymret over at ungdom på 15 år går med skytevåpen.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi er på god vei dit hvis dette ikke blir tatt tak i nå. Det har gått langt allerede. Du har barn som går med våpen. Og de unge i kriminelle miljøer som driver med rus er også sårbare for å bli radikaliserte og havne i miljøer som sympatiserer med IS. Det skjer allerede det også. Her.

Ungdomsarbeideren Nahom Daniel går enda lenger:

– Jeg mener at det skjer her, det skjer hver dag. Det samme som i Sveriges storbyer. Det er bare at folk ikke har sett det, de fanger det ikke opp.

Politiinspektør Einar Aas sier politiet har notert seg bekymringer fra befolkningen.

Har dere kontroll over situasjonen?

– Jeg tror vi har rimelig kontroll. Vi har gjenger i Oslo og gjengstrukturer som lever sitt liv. Vi følger med. Når vi aksjonerer er en annen sak. Utfordringene er mange og store, og vi er nødt til å prioritere rekkefølgen på når og hvem vi tar.

Men stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) er også engstelig for at vi i Norge kan få «svenske tilstander» hvis ikke problemene gripes fatt i nå.

– Det aller farligste er om vi ikke tar dette på alvor nå, ikke ser faren, men bagatelliserer det. At vi ikke skal prate ned området ved å holde munn, det bare ødelegger enda mer for de områdene det gjelder. Vi kan ikke sove i timen, vi trenger å snakke om det, sier Bøhler.

Mørk fremtid

«Abdul» ser bortover mot skogkanten, men utsikten er sløret av tåka som ligger tett over jordene. Han ser heller ingen lys framtid for området i Oslo han kommer fra, til det er tegnene for skremmende. Særlig er han redd for hvordan gjengen fra Holmlia, «Young Bloods», utvikler seg.

– De albanerne er veldig farlige, sier «Abdul», som mener «Young Bloods» er mer voldelig enn de andre gjengene.

– La oss si at du kødder med dem, så kommer de samme dagen, gud vet hvor mange. Og de tar med seg våpen, de kødder ikke rundt hvis det er bråk. Da drar de og skyter. De vet hva de gjør.

«Abdul» tror bare volden kommer til å øke i tiden framover.

– Se på vår generasjonen. Den er ille nok. Neste generasjon kommer til å bli enda verre. Se på småungene som går i tredje til sjette klasse nå. Overalt så slåss de hele tiden. De har begynt å danne grupper allerede. De går ikke på skolen, går bare ute. Det er ikke vanskelig å falle ut i kriminalitet da.

Endret: I tidligere versjon av nettsaken skrev NRK at kildene anslo at om lag halvparten av alle ungdommen har røykt hasj eller gjør det daglig. Vi har presisert teksten til at våre kilder anslår at halvparten har røykt hasj, og at mange av dem gjør det daglig.

NRK har forsøkt å få et intervju med sentrale personer i «Young Bloods» via deres advokater, men ingen har ønsket å snakke med NRK.

I enkelte bydeler i hovedstaden er gjeng-situasjonen verre enn på mange år, ifølge kilder. – «Kidsa går med gønnere», bokstavelig talt, sier et gjengmedlem til NRK. Nå frykter foreldre og ungdommer «svenske tilstander» i Oslo øst.

Se hele Lørdagsrevy-reportasjen her.