Austevoll
Foto: Paal Wergeland / NRK

Bygda som varslet, men som ikke ble hørt

AUSTEVOLL (NRK): Gjentatte ganger varslet bekymrede naboer om at en overgrepsdømt mann forgrep seg på ny – men de ble ikke hørt. Nå er mannen tiltalt for overgrep mot 62 barn.

Midt på dagen, en høstdag for to år siden, passerte en småbarnsmor soveromsvinduet til naboen. For å komme seg til jobb, skole eller i butikken, må kvinnen, mannen hennes og barna passere nabohuset.

Det er et koselig hus, men denne dagen hører kvinnen høylytt roping fra det åpne vinduet.

Overgrepssiktet nordmann

Mandag 31. oktober starter rettssaken mot austevollingen som er tiltalt for overgrep mot 42 norske jenter og 20 filippinske barn.

Foto: Privat

«Download»

Neste dag skjer det samme.

«Press down the button»

Flere andre naboer hører også rop, og bekymringene brer seg blant naboene i det lille bygdesamfunnet i Austevoll utenfor Bergen.

En av dem som bor i huset, er tidligere dømt for å ha vært i besittelse av 95.000 bilder og 700 filmer av overgrep mot barn.

– Lokket småjenter

Det var småbarnsmoren selv som sørget for at mannen havnet i politiet søkelys i 2010 – fire år tidligere. For mer enn 30 år siden opplevde hun og andre jenter i bygda, at mannen lå naken i et telt og forsøkte å lokke dem inn.

Jentene anmeldte ikke austevollingen da, og da mannen senere flyttet fra kommunen, lot de saken ligge. Men så i 2010, dukket den gamle naboen opp igjen i det koselige huset, da tar de kontakt med politiet.

Han ble anmeldt, men saken var nå foreldet. Politiet gjennomførte likevel en husransakelse der de fant store mengder bilder og videoer med grove seksuelle overgrep mot barn.

Austevollingen ble dømt, men politiet brukte så lang tid på å etterforske saken at han slapp unna med å sone halve straffen på 10 måneders fengsel.

Nye bekymringsmeldinger

Etter endt soning var han igjen tilbake i bygda. Prøveperioden var ikke over da den første bekymringsmeldingen, som NRK har fått tilgang til, ble sendt til lensmannen.

Vi har indikasjoner på at han har nettkontakt med små barn som han snakker engelsk til. Vi har overhørt dette flere ganger. Vi ønsker ikke at våre jenter skal oppleve det samme som deres mor og andre mødre opplevde for ca. 30 år siden, da han lå naken i et telt og forsøkte å lokke dem inn i teltet.

Bekymringsmelding september 2014

Austevoll er et lite øysamfunn vest for Bergen med litt over 5000 innbyggere. Nord i kommunen, i Storebø, ligger lensmannskontoret med fire ansatte.

Da lensmann Per Nordstrand mottok bekymringsmeldingen, tok han kontakt med en politijurist i Bergen. I fellesskap vurderte de innholdet, og fant ut at det ikke var grunnlag for å gå til ransakelse eller pågripelse.

Problemet slik jeg ser det er at det lokale politiet vegrer seg for å gjøre noe videre i saken. Sist de var inne var når det etter tips fra oss gjorde en husransakelse som medførte den dommen han nå er dømt for.

Bekymringsmelding til Kripos september 2014

Men mistankene mot mannen blir bare sterkere utover høsten, og flere ganger overhører naboene ham. De mistenker at han snakker med mindreårige, utenlandske barn. Igjen tar de kontakt med politiet.

Likevel skjer ingenting. Fortsatt må ungene gå forbi huset. Fortsatt sitter den overgrepsdømte mannen og snakker høylytt på engelsk. Men naboene gir ikke opp. De kontakter både Stine Sofie-stiftelsen og Kripos.

Hele høsten og vinteren går familien forbi huset. I vintermørket venter ungene på bussen, få meter fra mannens soverom.

Samtalen gikk ut på at NN prøvde å forklare noen hvordan de skulle laste ned noe på internett. Jeg oppfordrer derfor igjen lensmannen til å iverksette tiltak overfor NN for å avverge eller begrense ytterligere fare eller skade på barn.

Bekymringsmelding November 2014

Austevoll kommune

Satt i varetekt

Politiet foretar ingen ransakelse, verken i boligen han disponerer i Bergen eller på Austevoll.

Men det er flere som fatter mistanke. En ansatt hos Moviestarplanet, et populært nettsted for barn, oppdager at 66-åringen «groomer» barn på siden. Under falsk profil prøver han å lokke barna over til andre nettsider hvor de kan utveksle bilder.

Kripos blir igjen varslet, og denne gangen velger politiet å aksjonere.

Sommeren 2015 finner lokalt politi 166.084 bilder og 1476 filmer med svært grove overgrep mot barn. Både i mannens bolig i Bergen og i Austevoll, finner politiet overgrepsmateriale.

Mannen blir umiddelbart satt i varetekt.

Austevoll

Austevoll er en øykommune med 5200 innbyggere. Kommunen har fergeforbindelse med Bergen. Fra et hus i kommunen skal han ha forgrepet seg på flere barn i Norge og på Filippinene.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Politiet i Bergen innser tidlig i etterforskningen at saken er av et slikt omfang at de trenger hjelp. I september overtar Kripos saken igjen.

Det viser seg at austevollingen var svært aktiv på nett samtidig med at naboene sendte bekymringsmeldinger til politiet.

I overgrepsmaterialet finner Kripos bilder og filmer av filippinske barn, og etterforskningen tyder på at 66-åringen har hatt omfattende kontakt med en filippinsk familie.

NRK kunne i sommer avsløre at mannen overførte store pengesummer til en familie utenfor Manila. Ifølge opplysninger NRK har fått tilgang til, har austevollingen bestilt overgrep fra Filippinene i en årrekke.

Ett år etter at han ble pågrepet, ble politiet i sommer ferdig med den omfattende tiltalen mot mannen. Ifølge tiltalen bestilte han direktesendte overgrep fra Filippinene. Politiet mener han brukte Skype til å instruere barna til å begå seksuelle overgrep mot seg selv og andre barn.

Han skal ha forgrepet seg på 20 filippinske barn og 42 norske jenter.

Politiet mener han lurte noen av de norske jentene til å kle av seg, og at han sendte overgrepsbilder fra Filippinene til flere av dem.

Flere av tilfellene skal ha skjedd helt frem til 66-åringen ble pågrepet sommeren 2015 – nesten ett år etter at naboene kontaktet politiet. Og fem år etter at han ble tatt med overgrepsbilder første gang.

Minst 50 ganger sendte nordmannen penger til Filippinene. I retur fikk han se små barn utføre seksuelle handlinger på seg selv og hverandre på internett.

Austevolling i glass og ramme. Da filippinsk politi gikk til aksjon mot huset utenfor Manila, fant de et portrett av nordmannen (til høyre i bildet) på veggen i huset. Jenta i forgrunnen er et barna som ble reddet ut av huset.

Kunne han vært stoppet før?

Trond Hagenes

Redaktør i lokalavisen Marsteinen, Trond Hagenes, vil følge rettssaken mot austevollingen når den starter i Bergen tingrett.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Nå spør flere i Austevoll hvordan dette kunne skje – hvorfor ble han ikke stoppet før. Redaktør i lokalavisen Marsteinen, Trond Hagenes, mener innholdet i bekymringsmeldingene, i tillegg til hans tidligere dom, burde ha vært nok til å reagere.

– Men her har man et slags skjæringspunkt mellom en potensiell overgripers rettssikkerhet kontra muligheten for at barn blir misbrukt, sier Hagenes.

Redaktøren stiller spørsmål til det lokale politiets vurderinger i saken.

– Spørsmålet er stilt, og jeg skulle ønske at saken ble vurdert annerledes, eller at den fikk en bredere diskusjon. De kunne tatt saken lengre enn den ene politijuristen, og kanskje kontaktet andre deler av politiet som har en særlig kompetanse i sånne spørsmål som dette.

Kunne han ha vært stoppet tidligere?

– Ja, det vil jeg tro. I det omfanget som bekymringsmeldingene ble spilt inn. Det hadde i hvert fall vært mulig å vurdere det annerledes.

Ordføreren rystet

Morten Storebø

Ordfører i Austevoll, Morten Storebø (H), vil ta opp saken i politirådet – et samarbeidsorgan mellom kommunens ledelse og politiet.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Den overgrepstiltalte 66-åringen har vokst opp i Austevoll, og har tidligere vært aktiv i lokalmiljøet. Ordføreren i Austevoll, Morten Storebø, ble svært overrasket da NRK informerte ham om bekymringsmeldingene.

Storebø forteller at mannen var ansatt i kommunens økonomiavdeling i 15 år, men at han flyttet fra kommunen for flere år siden.

Da han ble ansatt, sjekket kommunen mannens vandel, men de fant ikke noe galt.

– Så vidt vi har brakt på det rene, har han kun bodd i Austevoll sporadisk etter at han flyttet ut på 80-tallet. Han er nok en person som ikke er like kjent i lokalmiljøet som de som har bodd her hele tiden. Men det er en fryktelig alvorlig sak, med uhorvelig mange ofre – sånn sett blir man litt rystet når en sak får forbindelser til hjemkommunen.

Etter det NRK kjenner til har austevollingen bodd på flere adresser i Oslo og i Danmark. Han har også vært uføretrygdet i flere år.

Kunne han vært stoppet før?

– Det har jeg har ingen formening om. Jeg kjenner ikke etterforskningen. Men vi forventer at bekymringsmeldinger blir fulgt opp og etterforsket, og det er en viktig trygghet for innbyggerne å ha.

Politiråd

Ordfører sier at kommunen har en god dialog med lensmannskontoret, og nå vil han ta opp saken i politirådet – samarbeidsorganet mellom kommunens ledelse og politiet.

– Vi skal ikke gjennomføre noen undersøkelse fra kommunen side. Det er ikke vår jobb, men fordi det er en så alvorlig sak, og fordi det ser ut til at handlingene har funnet sted i Austevoll, så opplever jeg at det angår oss såpass at det er betimelig å løfte det inn i politirådet, sier han.

Ordføreren mener det er interessant for allmennheten å vite om austevollingen kunne ha vært stoppet tidligere.

Lensmannskontoret på Austevoll

Lensmannen i Austevoll, Per Nordstrand, ønsket ikke å la seg intervju av NRK kort tid før rettssaken starter.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Lensmannen: Ikke grunnlag for ransakelse

Lensmannen i Austevoll fastholder at det ikke ble gjort noen feil da vurderingene ble tatt, men vil ikke stille til intervju fordi det er kort tid til rettssaken. Han viser til noen spørsmål vi fikk stille ham på telefonen i sommer.

Hva gjorde dere med bekymringsmeldingene?

– Vi vurderte hva som var mulig å gjøre ut fra innholdet i meldingene og drøftet det med påtaleansvarlig. Ut fra det vi hadde der og da, var det ikke grunnlag for å gå til ransakelse eller pågripelse, men vi tok personen inn til en bekymringssamtale. Han benektet ethvert kjennskap til hva dette kunne være. Det var grunnløst, sa han.

Hvordan gikk dere videre med det da?

– Etter den bekymringssamtalen, gjorde vi ikke noe mer. Det var så langt vi fant ut at vi kunne gå, ut fra det vi hadde.

Naboene, og de som var bekymret, synes politiet har gjort et slett arbeid. Kan du forstå det?

– Jeg vet det, og jeg skjønner at de ikke var fornøyd. Men politiet må gjøre sin vurdering, og det blir ofte gjort på en helt annen bakgrunn og en helt annen vurdering, enn det de ønsker.

– Dette er en vurdering som er gjort i fellesskap med en påtalejurist. Det kan man selvfølgelig være uenig i, men der og da fremsto det som det riktige å gjøre.

Erkjenner delvis straffskyld

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med mannens forsvarer, advokat Gisle Didriksen, i forbindelse med denne saken. Da NRK snakket med Didriksen i sommer sa han at austevollingen erkjenner delvis straffskyld.

– Det knytter seg til de forholdene i tiltalen som dreier som om norske barn, men ikke til forholdene om de filippinske barna, uttalte han da.

Rettssaken mot mannen starter i Bergen tingrett mandag 31. oktober. Han er tiltalt for overgrep mot 62 barn.

Strafferammen for de alvorligste punktene er 10 års fengsel.

Laster kart, vennligst vent...