Hopp til innhold

Aktor: – Det bør stilles strengere krav til en stortingsrepresentant

OSLO TINGRETT (NRK.no): Aktor ber om betinget fengsel og bot for Henning Warloe. Hun hevder det bør stilles strengere krav til en stortingsrepresentant som begår kriminalitet enn mannen i gata.

Anja P. Stenersen

Aktor Anja P. Stenersen sier narkotikabruk over lengre tid og at Warloe er stortingsrepresentant burde gi utslag i straffeutmålinga.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Stortingsrepresentant Henning Warloe innrømmet å ha brukt narkotika, men ikke å ha kjøpt den da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett.

– Jeg erkjenner ikke straffskyld etter punkt 1, men etter punkt to, selv om det ikke er nøyaktig slik det er beskrevet i tiltalen, sa Warloe i retten mandag.

Det var trangt om plassen i sal 719 i Oslo tingrett da stortingsrepresentanten fra Bergen møtte, tiltalt for kjøp og bruk av narkotika.

Henning Warloe

Henning Warloe har måttet trekke seg fra alle verv i Høyre etter narkotikasaken. Han sitter som stortingsrepresentant ut sommeren.

Foto: Ingrid Hognaland / NRK

– Rimelig sjokkert over politiets funn

Warloe virket tilsynelatende rolig, og skottet kun tidvis opp på det massive pressekorpset mens han ventet på dommerne, men den erfarne stortingsrepresentanten virket langt sikrere i sin framtoning da han inntok vitneboksen.

– Dette har vært et vanskelig år for meg, åpnet han sin forklaring, med klar og tydelig røst.

Warloes forklaring bar preg av å være aktiv, pågående, og uten nøling.

– Jeg ble rimelig sjokkert da politiet ringte meg og ville ransake leiligheten min i mars i fjor, fortsatte han.

Ifølge Warloe var han også rimelig overrasket da han ble konfrontert med det politiet haddet funnet der.

– Plastposene var ukjente for meg, og jeg var derfor rimelig sjokkert, gjentok han i retten.

– Jeg er enig i at dette er kritikkverdig

Ifølge påtalemyndigheten, Anja P. Stenersen, henger det ikke på greip at tiltalte innrømmer å ha brukt narkotika ved flere anledninger, men samtidig hevder han aldri har kjøpt noe.

Dette avviste forsvarer Erling Olav Lyngtveit som feil bruk av loven i sitt innledningsforedrag.

Selv hevder tiltalte at han kun har brukt narkotika på private fester, men at han alltid ble tilbudt uten å betale for det.

– Jeg er enig i at dette er sterkt kritikkverdig av en politiker, og det har jeg betalt en høy pris for. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan fortsette som stortingsrepresentant. Det betyr at nesten 20 års politikerkarriere er over til sommeren, og jeg står uten jobb, og vet ikke hva jeg skal gjøre etter det. Den store medieomtalen er heller ikke god reklame, men noe en offentlig person må finne seg i, erkjente Warloe i retten.

– Bør få fengsel

Aktor Anja P. Stenersen hevdvet i sin prosedyre at tiltalte burde dømmes til betinget fengsel i 26 dager og en bot på 10.000 kroner.

– Jeg mener han skal dømmes for erverv og bruk av narkotika. Det dreier seg om forbruk av flere narkotiske stoffer over en lengre periode. Derfor er det ikke tilstrekkelig med bot. Dette skjedde også mens han var stortingsrepresentant, og det må stilles strengere krav til en slik person enn mannen i gata, hevdet Stenersen.

Hun mente det juridiske begrepet «erverv» i denne sammenheng «uten tvil» var oppfylt, selv om tiltalte hevder at det aldri har vært penger med i bildet når det gjaldt narkotika.

– «Erverv»-begrepet inneholder ikke noe krav om at han skal ha betalt. Det er ingen tvil om at det likevel faller innenfor dette her, sa hun i sin prosedyre.

– Når det gjelder bruk av narkotika, så har dette pågått over så lang tid at det er klart at tiltalte har ervervet dette selv, fortsatte hun, og viste til meldinger om at Warloe har vært med på et såkalt «spleiselag» hvor narkotika har vært til stede.

– Og da er det snakk om en viss form for motytelse, hevdet hun.

Tiltalte har selv forklart at han kun har bidratt med øl, snacks eller mat i disse spleiselagene.

– Ingen praksis for fengselsstraff for bruk av narkotika

Erling Lyngtveit

Forsvarer Erling Lyngtveit sier hans klient føler seg forskjellsbehandlet fordi han er stortingsrepresentant.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Forsvarer Lyngtveit mente på sin side at påtalemyndigheten bruker paragrafen feil. Han sier bruk av narkotika regelmessig straffet med bot, og at det ikke er noen praksis for fengselsstraff for slik bruk.

– Nå må ikke retten la seg forlede av en eventuell indignasjon over bruk av narkotika, sa han.

– Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det er ikke grunnlag for begrepet erverv i denne saken. Skulle man straffe strengere enn med bot, så må det seg la begrunne i jobben han har. Vil man straffe en advokat strengere enn en vanlig borger? Langt ifra, konkluderte Lyngtveit.

Ifølge forsvareren er det sentrale spørsmålet i saken manglende erverv av narkotika.

– Og det er nettopp her min klient føler sterkt at han ikke er skyldig, sier han.

Retten fortsatte med en diskusjon av hva som juridisk ligger i begrepet «erverv», noe aktor og forsvarer er uenige om.

Avslo fengselsrabatt

Den tidligere Høyre-politikeren, som har trukket seg fra alle verv i partiet, ble pågrepet etter at politiet gjennomførte en razzia i stortingsleiligheten hans i mars i fjor og fant spor av narkotika.

Påtelmyndigheten tilbød Warloe strafferabatt og forenklet saksbehandling i retten, dersom han var villig til å avgi en uforbeholden tilståelse.

Tilbudet lød på 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

Men Warloe avslo tilbudet, og måtte derfor møte til full hovedforhandling i dag.

Påtalemyndigheten legger til grunn at Warloe har brukt ecstasy og/eller GHB og/eller amfetamin over en periode på tre og et halvt år.

Stortingsrepresentanten erkjenner å ta brukt narkotiske stoffer sporadisk på private fester fram til i fjor. Første gangen var på Ibiza i 2008.

Han hevder imidlertid at han aldri har kjøpt ulovlige rusmidler, slik påtalemyndigheten hevder i tiltalen.

Påtalemyndigheten har i ettertid droppet tiltalen om oppbevaring av narkotika i Warloes leilighet etter at en 31 år gammel venn, som bodde i leiligheten, innrømmet at det var han som eide stoffet, og at stortingsrepresentanten ikke visste noe om dette.

LES: Warloe nekter å godta narkostraff

Ønsker likhet for loven

Warloe reagerer på at påtalemyndigheten etter hans mening legger opp til å straffe ham ekstra hardt fordi han er stortingsrepresentant.

– Jeg har følt en litt underlig behandling av politiet. Det handlet mer om hvem jeg var, og ikke hva jeg hadde gjort, sa tiltalte.

I retten mandag sa forsvareren at det ville ha vært bekvemt for hans klient å takke ja til påtalemyndighetens tilbud om tilståelsesrabatt, men at dette ville vise at loven ikke er lik for alle.

– Det hadde vært bekvemt, men jeg sier alltid til mine klienter at de aldri skal akseptere urett, sa Lyngtveit.

Forsvareren sier stortingsrepresentanten samtidig er beredt på å ta sin straff for det han har erkjent av kriminelle handlinger.

– Min klient er fullt og helt innstilt på å ansvar for bruk, i samsvar som alle andre i en slik situasjon, men å argumentere for at flere tilfeller av bruk er bevis for besittelse - Det er spesiell juss. Det er ikke holdbart, hevdet forsvareren.

Dommen faller i Oslo tingrett torsdag 7. januar.

Anja Stenersen og Erling Lyngtveit

Aktor Anja Perminow Stenersen og forsvarer Erling Lyngtveit er uenige om jussen.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

AKTUELT NÅ