Vurderte å eliminere viruset med full nedstenging i 5 uker

I de nye anbefalingene til regjeringen fra helseetatene blir det vurdert en plan for å utslette viruset fullstendig. – Når vi planlegger for neste pandemi, vil vi se på muligheten, sier helsedirektøren.

Oslo og Barcode avbildet uken før påske.

STILLE: Oslo og Barcode avbildet uken før påske. Hovedstaden har vært under strenge tiltak siden i fjor.

Foto: Berit Roald / NTB

Før statsminister Erna Solberg onsdag presenterte hvordan Norge kan åpne opp, fikk hun en vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

De anbefaler en større justering av gjenåpningsplanen i mai eller juni, når vi vet mer om hvordan epidemien og vaksinasjonen utvikler seg.

Både helseetatene og regjeringen mener det er realistisk med en gjenåpning tidligst i siste halvdel av mai.

Men FHI og Helsedirektoratet skriver at et mer nøkternt scenario kan bety at det ikke blir lettelser før først i juli. I et verstefallsscenario «vil gjenåpning være vanskelig i 2021».

Streng nedstenging i fem uker

Etatene skriver også at det finnes et alternativ til å kontrollere epidemien for å hindre for mange sykehusinnleggelser. Nemlig å fjerne viruset fullstendig.

– Valget i Norge framover er derfor mellom et forsøk på eliminering og en fortsettelse av dagens strategi som har som mål å holde epidemien under kontroll på et nokså lavt nivå, skriver FHI og Helsedirektoratet.

Etatene viser til fagfolk som diskuterer om man kan eliminere covid-19 til null. «Zero-COVID», «No-COVID» eller «End-COVID», som de kaller det.

Forslaget innebærer å få antallet covid-19-smittede ned til null i løpet av fem uker gjennom streng nedstengning, reiserestriksjoner, massiv testing og munnbindbruk, skriver FHI og Helsedirektoratet.

Med et slik tiltak skal reiserestriksjoner hindre ny virusimport. I tillegg skal et solid system for testing, isolering, smittesporing og karantene stoppe nye utbrudd.

– Dermed slipper man de innenlandske, kontaktreduserende tiltakene slik at befolkningen kan leve mer normalt, står det videre i dokumentet.

Tilhengerne peker på blant andre Taiwan, Kina, Australia og New Zealand som eksempler på at eliminering er mulig.

– Kunne diskuteres

Statsminister Solberg sier «Zero-COVID»-tiltakene ikke har vært veldig aktuelt for Norge.

– Det er veldig strenge regler i de landene som har stengt veldig mye ned. Det er en sterkere innstramming enn etter 12. mars i fjor som må til. Så er spørsmålet om vi ville hatt effekten av det, sier Solberg og viser videre til helsemyndighetene.

Bjørn Guldvog

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog mener null-strategien er mer aktuell neste gang vi står overfor en pandemi.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier strategien er mer aktuell neste gang vi står overfor en pandemi.

– Jeg tror når vi planlegger for neste pandemi, vil vi se på muligheten for en Zero- eller null-strategi, som vi har sett i blant annet New Zealand og Australia. Vi har valgt en litt annen innretning og har vel ikke vurdert det som realistisk med et linjeskifte nå, men det kunne diskuteres, sier Guldvog.

Litt igjen til målene

Helseetatene mener at gjenåpningen først bør starte når smitte og sykdomsbyrde har vært lav i 2–3 uker.

I dokumentet foreslår de at en grense kan være under 100 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dager nasjonalt, og under 50 nye innleggelser per uke.

Onsdag var 307 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på elleve pasienter fra dagen før og det høyeste tallet siden 6. april i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 900 nye koronasmittede i Norge. Det er 327 flere enn dagen før, men 169 færre enn samme dag i forrige uke.

SISTE NYTT

Siste meldinger