Vurderer nye skatteregler for utleie av egen bolig

Dagens regler hvor deler av egen bolig kan leies ut skattefritt, er ikke tilpasset den nye delingsøkonomien, og bør vurderes endret, mener Skatteetaten. – Alle som tjener penger må bidra, sier finansminister Siv Jensen.

Skattedirektør Hans Christian Holte og finansminister Siv Jensen

Skattedirektør Hans Christian Holte overrakte torsdag denne uka en ny rapport om de skattemessige utfordringene med delingsøkonomien til finansminister Siv Jensen.

Foto: Johan B. Sættem

Skattedirektør Hans Christian Holte vil at aktørene i den nye delingsøkonomien skal få enklere skatteregler å forholde seg til. Det skal bli enklere å vite når man er næringspliktig og når man ikke er det.

– Det er et behov for å gå gjennom det regelverket vi har for boligbeskatning. Der kan det være vanskelig å trekke grensene for hva som er skattepliktig og hva som ikke er det, når vi har så mye korttidsutleie som det er i dag, sier Holte.

Fredag offentliggjør Skatteetaten en rapport om hvordan de ser på utfordringene knyttet til delingsøkonomien, og hvilke endringer de mener må til for å sikre statskassa inntekter i en fremtid med stadig nye forretningsmodeller.

Det mest sentrale forslaget i rapporten, er at det foreslås at selskaper innen delingsøkonomien, som Airbnb, skal innrapportere inntekter automatisk.

– Trenger enklere og tydeligere regler

Med dagens skatteregler kan man leie ut under halvparten av egen bolig skattefritt. Men reglene er laget med tanke på langtidsutleie, og ikke tilpasset den nye delingsøkonomien med mye korttidsutleie.

Spørsmålet er om de vil bestå i fremtiden.

– Vi ser først og fremst på hvordan reglene kan gjøres enklere og tydeligere, med mer sjablonmessige regler og beløpsgrenser, heller enn at det skal være rom for mye skjønn, sier han.

– Er det et poeng å beskatte hotellvirksomhet og utleie via Airbnb likere enn man gjør i dag?

– Vi har et generelt ansvar for å likebehandle skattytere i ulike deler av økonomien. Det gjelder også delingsøkonomien, sier Holte.

– Må ha likere konkurransevilkår

Finansminister Siv Jensen synes det er bra for landet at det vokser frem nye bedrifter innen den nye delingsøkonomien, og at de ønsker et klarere regelverk.

Men fordi denne delen av økonomien ventes å øke, må skattereglene tilpasses en ny tid.

Vi har velferdsordninger i Norge som er skattefinansierte. Det skal vi holde fast ved. Men da må også alle som tjener penger, bidra.

Finansminister Siv Jensen

– Vi må løse dette nå mens omfanget er håndterbart, sier Jensen.

– Kan du forstå hotellnæringen som er frustrerte fordi de må konkurrere med privatpersoner som leier ut men ikke betaler skatt?

– Det er en av grunnene til at vi har bedt skattemyndighetene se på dette, for å få likere konkurransevilkår. Man sloss om de samme kundene. Mens noen tilbyr hotellrom, kan andre tilby utleie av et rom i egen bolig. Noen kan ta valg på bakgrunn av pris, eller andre ting. Det handler om å få et likest mulig regelverk for alle som handler på samme marked, sier Jensen.

– Forutsigbarhet for husholdningene

Rapporten peker på at delingsøkonomien utfordrer den ganske vide adgangen det er til å leie ut deler av egen bolig uten å betale skatt. Er det behov for å se på de reglene?

– Jeg er glad for å ha fått skattefaglige råd om hvordan dette kan løses fremover, men vi må også se på dette i lys av at mange familier i dag finansierer lånene sine ved å leie ut deler av egen bolig noe som er viktig for mange, sier hun.

Finansministeren sier at det er viktig at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi.

– Samtidig må vi finne svar på de utfordringene som kommer som følge av at det vokser frem næringsvirksomhet i dette, sier Jensen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger