Vurderer flere veier med 110-fartsgrense

I fremtiden kan farten bli høyere for bilistene på norske motorveier. Regjeringen vurderer å endre fartsgrensesystemet i Norge.

Regjeringen vil rydde opp i jungelen av fartsgrenser. Vi trenger et nytt fartsgrense-system her i landet, sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. Både vinterfartsgrenser på enkelte strekninger og flere veier med 110 blir nå vurdert, sier han.

SE VIDEO: Arbeidsgruppen som nå har den største gjennomgangen av fartsgrensesystemet her i landet på 50 år, ser også på muligheten for å innføre vinterfartsgrenser på enkelte strekninger.

Vegdirektoratet jobber nå med den største gjennomgangen av fartsgrenser på rundt 50 år. Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet sier at det er behov for et nytt fartsgrensesystem i Norge, og at regjeringen skal rydde opp i jungelen av fartsgrenser.

– Vi jobber for at det skal være en fartsgrense på 110 kilometer i timen på de nyeste og beste motorveiene våre. Vi har allerede satt opp fartsgrensa på noen strekninger, og flere kommer det fremover også. Det er veier som tåler høyere fart, sier Hoksrud til NRK.

Men det kan også bli aktuelt å sette ned fartsgrensa på enkelte strekninger, fordi ulykker eller andre forhold krever det.

– Folk vil få mer respekt for fartsgrensene

Arbeidsgruppen samler erfaringer fra en rekke land, og dette arbeidet skal være ferdig innen 1. mars.

Det finnes egentlig bare to fartsgrenser i Norge – 50 i tettbygd strøk og 80 på landeveien. Dette fungerte på 70-tallet, men nye, særskilte fartsgrenser har hele tiden kommet til. I dag har vi derfor hele spekteret – 30, 40, 60, 70, 90, 100 og – nå sist – 110 km/t.

Det er innføringen av 110 som har ført til at Vegdirektoratet som vurderer hele fartsgrensesystemet på nytt.

– Det viktigste er at folk får respekt for fartsgrensene – at de føler at fartsgrensene er naturlige i forhold til veien de kjører på, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud (Frp)

Noen veier kommer til å ha lavere fartsgrense, mens andre kommer til å ha høyere fartsgrense. Det er helt naturlig og riktig. Da vil folk få mer respekt for fartsgrensene man har, fordi man føler at det er en riktig fartsgrense, sier Hoksrud.

Foto: Hans Erik Weiby

Kan bli aktuelt å innføre egne vinterfartsgrenser

Enkelte steder er de klimatiske forholdene veldig spesielle. Det fører til ekstra glatt vei og mange ulykker om vinteren.

– På slike strekninger kan det være naturlig å sette ned fartsgrensen om vinteren og opp igjen på sommerføre. Differensierte fartsgrenser kan være en god løsning, sier Hoksrud.

Glade for gjennomgangen som blir gjort

Tori Grytli

Fagsjef og nestleder Tori Grytli i Trygg Trafikk sier at de er glade for gjennomgangen som nå blir gjort.

Foto: Olav Heggø/Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er glade for gjennomgangen. De er ikke negative til flere 110-soner, men mener at fartsgrensene på flere veier bør settes ned.

– Vi ønsker blant annet en generell fartsgrense på 70 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk. Det betyr at man vurderer den enkelte strekning, og ser om man kan skilte den opptil 80 km/t, sier fagsjef og nestleder Tori Grytli i Trygg Trafikk.

Men dette ønsket vil trolig ikke bli innfridd.

– Fra regjeringens side tror jeg ikke man generelt vil sette ned fartsgrensen fra 80 km/t til 70 km/t, men vi skal sørge for å ha rett fart på rett vei, sier Hoksrud.

SISTE NYTT

Siste meldinger