Hopp til innhold

Vurderer å straffe nordmenn som henter surrogatbarn i utlandet

Norske politikere mener det er på tide å diskutere om nordmenn som skaffer seg surrogatbarn i utlandet likevel skal straffeforfølges i Norge.

Surrogati

ARKIVBILDE: En surrogatmor i India, Rinku Macwan, blir undersøkt av lege Nayna Patel. Veldig mange indiske damer bærer fram barn for norske foreldre, som ikke kan få barn selv.

Foto: SAM PANTHAKY / Afp

Solveig Horne

Frps Solveig Horne i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, er redd denne saken vil føre til flere liknende saker mot den norske stat.

Foto: Stortinget
Kjersti Toppe (Sp)

Kjersti Toppe (Sp) nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener den norske stat bør hjelpe ofre for surrogatisaker økonomisk der nordmenn er innblandet.

Foto: Stortinget
Abid Raja

Venstrepolitiker og jurist Abid Raja sier straffeforfølgelse av de norske foreldrene ikke er veien å gå.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix
Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær i SV, Ahmad Chanizadeh, avviser at den norske stat har noe økonomisk ansvar for den indiske enkemannen.

Foto: SV

Bakgrunnen er en indisk enkemann som ba den norske stat om erstatning etter at hans kone døde da hun bar på surrogati-tvillinger for et norsk par.

Mannens advokat, Shahzad Nazir, sa til Vårt Land at Norge bør hjelpe fordi han mener den norske staten bidrar til et smutthull.

Per i dag er surrogati og eggdonasjon forbudt i Norge, men norske par kan lovlig få barn ved hjelp av surrogati i andre land.

Både Utenriksdepartmentet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sagt nei til å betale mannen penger, og enkemannens advokat har nå varslet søksmål mot den norske stat.

– Vi må tørre å ta debatten

Frps representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Solveig Horne, ønsker ikke å kommentere den konkrete saken fordi den skal prøves i domstolen, men sier saken viser hvor kompleks surrogati-debatten er.

– Frp er redd for at det kan komme flere saker i kjølvannet av dette. Det som er viktig her er at alle partiene som er imot surrogati tør å ta debatten om dette skal få strafferettslige konsekvenser hvis du benytter deg av surrogati i utlandet, sier Horne til NRK.

– Hvor tenker du at grensene går for hvilket ansvar den norske staten har for hva nordmenn gjør i utlandet?

– Der har vi i Frp vært skeptiske og restriktive, sier Horne og viser til deres motstand mot sexkjøpsloven, men det som er viktig her er å få på plass internasjonale avtaler, påpeker hun.

– Den norske stat bør stå til ansvar

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kjersti Toppe (Sp) mener Norge har et moralsk ansvar for å hjelpe enkemannen:

– Det er et konfliktfylt tema med utnyttelse av fattige kvinner som står uten rettigheter. Det er grove saker, så da mener jeg i disse surrogati- tilfellene så bør den norske staten stå til ansvar og hjelpe denne mannen økonomisk, sier Toppe til NRK.

– Blir ikke dette å bare kjøpe seg avlat og god samvittighet for manglende reguleringer?

– Jo, jeg er enig i at dette på en måte blir å kjøpe avlat. Det er ingen langsiktighet i dette, men så lenge vi mangler et godt nok regelverk, så må vi stå til ansvar for at det skjer grove overtramp mot personer i andre land. Jeg er enig i at å betale ikke er noe farbar vei, men i mellomtiden så bør vi gjøre det, sier Toppe.

Hun understreker at man samtidig med å betale erstatninger, også må starte utredninger om et forbud i Norge også skal gjelde i utlandet.

Stortingsrepresentanten innrømmer at saken kan by på problematiske spørsmål om hvor grensene skal gå for hvilket ansvar staten har for annen urett nordmenn begår i utlandet, men mener surrogati-spørsmålet er et unntaksområde fordi det er så dårlig regulert.

– Det handler om stor utnytting av mennesker uten at det får konsekvenser for nordmennene som benytter seg av dette. Er du i utlandet og smugler hasj eller dreper noen, så får du din straff. Det får du ikke når det gjelder surrogati, og da mener jeg at vi som nasjon bør ta et ansvar i påvente av at det kommer en bedre regulering av dette feltet i Norge, sier Toppe.

– Ikke straff foreldrene

Venstres stortingskandidat, Abid Raja, er enig i at det er på tide at politikerne bruker mer tid på surrogati-debatten, men tror ikke straffeforfølgelse er veien å gå.

– Ikke straff foreldrene. Da har jo skaden allerede skjedd, og de sitter med et barn i fanget. Jeg ønsker ikke å straffe foreldre som allerede er i en desperat situasjon, sier juristen.

Raja peker på at det i dag er mange barnløse, homofile og enslige som benytter seg av surrogati som eneste løsning for å bli foreldre. Han tror heller løsningen er holdningsendringer og forenkling av adopsjonsbyråkratiet.

– Vi å få folk til å forstå hvilken skade de påfører fattige kvinner, og hvilken utnytting surrogati er. I tillegg så må vi lette adopsjonsregelverket slik at det ikke tar så lang tid for barnløse å fylle tomrommet de har, sier Raja.

– Kan ikke se at Norge har ansvar for å betale

Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh (SV) mener den norske staten ikke har noe økonomisk ansvar i slike surrogati-saker:

– Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon, men kan ikke se at norske myndigheter har ansvar for å gi økonomisk kompensasjon i slike saker.

– Norske myndigheter anmoder norske borgere om ikke å benytte surrogati i utlandet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vært opptatt av å sikre barn som bor i Norge sine juridiske rettigheter, skriver han i en e-post.

Arbeiderpartiet ønsket ikke å kommentere saken overfor NRK.

– Vi viser til svar fra Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og har ingenting å tilføye. Dette er et sivilrettslig søksmål som det er unaturlig å kommentere politisk, skriver Aps helsepolitisk talsmann Håkon Haugli i en e-post.

NRK har også vært i kontakt med Høyre, men har så langt ikke fått noen kommentar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger