NRK Meny
Normal

Vurderer å avvikle Sirus

Regjeringen vurderer å slå sammen Sirus og FHI, men blir møtt med massive protester hos forskerne selv. – Dette vil kvele den norske rusdebatten, advarer Sirus-forsker.

Høie tobakktiltak

Helseminister Bent Høie skal i løpet av kort tid anbefale om Sirus skal avvikles og legges inn under FHI eller ikke. – Utredningen skal være ferdig i løpet av februar, og jeg vil avvente anbefalingen der før jeg tar stilling til sammenslåing av fagmiljøer. Eventuelle endringer vil bli gjennomført i dialog med berørte etatene, sier Høie.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den nåværende regjeringen har en ambisjon om at offentlig virksomhet skal forenkles og avbyråkratiseres. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet tatt initiativ til flere prosjekter for å gjennomgå organiseringen av de underliggende etatene, som omfatter både Folkehelseinstituttet og Sirus.

I løpet av februar vil helseminister Bent Høie ta stilling til om han vil anbefale at Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) avvikles som selvstendig institutt og innlemmes i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hilde Pape

Sirus-forsker Hilde Pape sier Sirus til nå har hatt en veldig åpen linje utad, og at det begrenses ved en sammenslåing. – Til forskjell fra FHI driver vi en samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning som i større grad berører kontroversielle temaer som det er knyttet politisk ideologi og moralske føringer til

Foto: Sirus

Dette har fått forskermiljøet på Sirus til å reagere. Flere frykter at rusforskningen stagnerer, og at den i mindre grad når offentligheten.

– FHI har som oppgave å gi råd til befolkningen om det som angår folkehelsen, og hvis slike råd blir møtt med kritikk fra forskere i egne rekker, svekkes FHIs troverdighet og helsepolitiske slagkraft, sier Sirus-forsker Hilde Pape.

Snusdebatten

Et eksempel som trekkes frem er da FHI i november i fjor la frem rapporten «Helserisiko ved bruk av snus». I rapporten omtales nordmenns snusbruk som en epidemi, noe som tilbakevises fra Sirus-forsker Karl Erik Lund.

Tobakksforskeren mente rapporten inneholdt fraser som skaper unødig frykt, og at sammensetningen av forskerne bak rapporten ikke var heldig.

Pape tror ikke det vil være like enkelt å komme med en slik kritikk dersom Sirus legges inn under FHI.

– Det vil nok ikke være i FHIs interesse at forskere i deres egne rekker aktivt går ut i det offentlige rom og kritiserer informasjon og råd som kommer fra instituttet.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg er positiv til tettere samarbeid uavhengig av organisasjonsform.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

Ønskes velkommen

Men hos Folkehelseinstituttet står de klare til å ta imot Sirus-forskerne. Instituttets direktør, Camilla Stoltenberg, tror ikke debatten om rusforskning svekkes dersom Sirus-forskerne innlemmes hos dem.

Vi har en rekke faglige uenigheter internt i Folkehelseinstituttet. Noe annet ville vært underlig i en organisasjon der hovedoppgaven er å komme fram til ny kunnskap, sier Stoltenberg til NRK.

Hun mener mer samarbeid om rusforskningen i Norge kan gi store muligheter.

Dette er et felt som bør styrkes. Mens vi i Folkehelseinstituttet har hatt mest biologisk orientert rusforskning, har Sirus en samfunnsvitenskapelig kompetanse som vi savner, sier Stoltenberg.

Høie: Argumenter for og imot

Helseminister Bent Høie forklarer at hensikten av gjennomgangen av helseforvaltningen er å avdekke gråsoner og dobbeltarbeid mellom etatene.

– Målet er å vurdere mulighetene for effektivisering og faglige synergier. På flere fagområder er det argumenter både for og imot endring av organiseringen. Dette gjelder også for rusmiddelområdet, sier Høie til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger