NRK Meny
Normal

Vokswagen-jukset kan ha gjort bilene billigere

Triksingen med utslipp fra Volkswagen-biler har ført til at bilene er blitt billigere enn de ville være med korrekt utslippsberegning. Tolldirektoratet bekrefter at importøren kan få tilleggsregning.

Volkswagen Golf lagret i Autostadt i Wolfsburg

UTSLIPPS-SVINDELEN: På bilfabrikken i Wolfsburg produserer Volkswagen blant annet modellene VW Golf, VW Passat og VW Touran. På et ukjent antall av bilene herfra har fabrikanten installert et manipulerende dataprogram som skjuler helseskadelig utslipp. På bildet sees et lager for ferdigproduserte Golf-er i Autostadt.

Foto: MORRIS MAC MATZEN / Reuters

Norge har verdens høyeste bilavgifter, som blant annet beregnes på grunnlag av vekt, motorytelse og utslipp av skadelige gasser som CO₂ og NOx.

Avgiftene øker jo større utslippene er.

NOx-tillegget kom i 2012 som en del av statsbudsjettet. Avgiften på de helseskadelige nitrogenoksidene var ment å påvirke bilfabrikantene og bilkjøperne til å velge mindre skadelige motorer.

Etterberegning av bilavgift

Volkswagen dekk og felg

Et ukjent antall Volkswagen-biler ruller rundt på norske veier mens de avgir langt mer helsefarlige gasser enn det produsenten oppgir.

Foto: NRK

Deler av engangsavgiften på alle nye biler blir fastsatt på bakgrunn av utslippsdata som oppgis av fabrikanten eller et uavhengig laboratorium, og ikke av faktiske, målte utslipp. Når avgiften skal beregnes, hentes utslippsopplysningen fra det sentrale motorvognregisteret.

Tolldirektoratet bekrefter at dersom bilens tekniske data blir endret, kan det føre til at bilavgiften blir endret.

– Dersom veimyndighetene gjør endringer i registrerte tekniske data som egenvekt, slagvolum, motoreffekt eller utslippsdata, vil dette kunne medføre en omberegning av tidligere fastsatt avgift overfor importør/forhandler, opplyser Arvid Stokke, fungerende avdelingsdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Stokke sier at tollvesenet har vært i kontakt med Statens vegvesen om saken. Nå vurderer de om det er grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelser, tiltak og kontroller også i Norge.

– Vi har hatt flere etterberegningssaker på grunn av endringer av det tekniske avgiftsgrunnlaget, i forskjellig omfang. Slike saker har også vært fremmet for domstolene, sier han.

Vanlige forbrukere trenger ikke frykte regning

Ingeborg Flønes

Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet sier at ingen bileiere kan kreves for bilavgifter i ettertid.

Foto: NRK

Forbrukerrådet sier at den vanlige forbruker ikke trenger frykte å få en kjemperegning i posten.

– Dersom det er beregnet for lite i bilavgifter da bilen ble registrert, kan ikke myndighetene komme i ettertid og kreve dette av bileieren, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet.

Hun sier at manglende avgifter eventuelt blir en sak mellom myndighetene og den norske importøren, Harald A. Møller.

Uforklarlig gap

Utslippsnivået kartlegges i forbindelse med typegodkjenningen som alle nye bilmodeller må gjennom. Den gjøres for hele EU/EØS-området.

Avsløringen av utslippsjukset startet da den amerikanske miljøorganisasjonen ICCT ville dokumentere det store gapet mellom laboratorieutslipp og utslipp ved vanlig bilkjøring.

På to VW-modeller fant de et uforklarlig stort gap. Graving i bilenes datasystem avslørte en kode som manipulerte utslippet under test. Så fort testen var over, økte utslippene til det mangedobbelte av grenseverdiene.

TØI: Slipper ut det mangedobbelte

Utslippskontrol volkswagen

Her måles utslippsnivået på en Volkswagen under en vanlig EU-kontroll.

Foto: NRK

Undersøkelser av dieselbilers faktiske utslipp ved Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo, har tidligere avslørt at bilers reelle utslipp kan være det mangedobbelte av det som produsentene oppgir.

Ifølge forsker Rolf Hagman ved TØI slipper biler i virkelig trafikk ut mye mer NOx enn hva typegodkjenningen tilsier. Tolkningen hittil har vært at kjøresyklusen som brukes ved typegodkjenningen er mye «snillere» enn i virkelig trafikk.

Med denne siste avsløringen av VW-jukset øker gapet ytterligere.

Kan gjelde 96.000 norske biler

Tirsdag opplyste Volkswagen at 11 millioner biler verden over har fått installert dataprogrammet som pynter på utslippene. Det skal gjelde dieselbiler med firesylindrede motorer på to liter.

Disse brukes i flere ulike bilmodeller og varianter med ulike effekter. Ifølge VG er det solgt 96.000 Volkswagen-, Audi-, og Skoda-modeller i Norge som kan være omfattet av svindelen. Importøren er i ferd med å undersøke nøyaktig hvor mange av disse som har havnet i Norge.

NRK følger Volkswagen-skandalen:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger