Voldssaker mot barn blir henlagt

Politiet får kritikk for svært dårlig etterforskning i saker der barn er utsatt for vold og mishandling, og for ikke å ivareta barns rettssikkerhet.

advokat Fredrik Brodwall

Advokat Fredrik Brodwall kritiserer politiet for ikke å gjøre nok for å ivareta barns rettssikkerhet.

Foto: NRK

Ingeborg Vea i organisasjonen Voksne for Barn tror det er mange flere barn som utsettes for vold, enn det anmeldelsestallene viser.

- Vi antar at tallene vi har på bordet bare er toppen av isfjellet. Veldig mange av sakene som angår vold mot barn når aldri rettssystemet i det hele tatt, sier Ingeborg Vea.

Vea i reagerer kraftig på at voksne som mishandler barn, i svært mange tilfeller ikke blir stilt for retten .

42 prosent av voldssaker mot barn henlegges, ifølge tall hentet inn av TV 2, som gjorde en gjennomgang av barnevoldssaker i 2006.

Til sammenligning henlegges 28 prosent av sakene der en voksen er offeret.

- Det er ikke en rettsstat verdig, mener Vea.

NRK fortalte i går at foreldre som mishandler eller dreper sine egne barn, får langt lavere straff enn voksne som skader andre voksne.

LES: - Loven tar ikke barna på alvor

- Skremmende dårlig etterforskning

- Av de sakene der barn er offeret som til slutt når rettssalen, er mange skremmende dårlig etterforsket, forteller advokat Fredrik Brodwall.

Han kritiserer politiet for ikke å ivareta barns rettssikkerhet.

- Det kan være etterforskninger hvor sentrale personer ikke er avhørt. I enkelte saker blir det ikke en gang gjennomført avhør av de fornærmede, altså barna, sier Brodwall.

Advokaten er ikke imponert over politiarbeidet i mange saker der et barn er mishandlet eller drept. Det han mener skyldes både ressursmangel, inkompetanse og ren latskap, får utslag på flere måter.

- Mange av de avhørene som blir gjennomført er ikke gode nok i det hele tatt, det hender at de mest sentrale i saken ikke en gang har blitt spurt om av etterforsker, og at tekniske undersøkelser ikke er gjennomført. Det er nærmest latskap og inkompetanse i flere slike saker, forteller han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger