NRK Meny
Normal

Voldsforsker om Blå-siktet: Potensielt svært farlig 

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk karakteriserer skytingen på utestedet Blå i Oslo som svært alvorlig. – Når fire personer blir skutt av en ung mann, ligger det vanligvis en lang historie bak.

Fire skutt ved utestedet Blå i Oslo

24-åringen som er siktet for drapsforsøk, ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I alt seks personer ble skadd.

Foto: TIPSER.NO / Daniel D.Laabak

Ragnhild Bjørnebekk

Voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, sier det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig dersom man oppdager at ting ikke er som det skal.

Foto: Paal Wergeland / NRK

I alt seks personer ble skadd i skytingen natt til søndag. En 24-åring fra Oslo er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han har forklart at han ikke skjøt for å drepe, men fordi han ble bedt om å forlate utestedet.

Tidligstarter

24-åringen som er siktet, er straffedømt en rekke ganger tidligere, og har vært tvangsplassert på barnevernsinstitusjoner. Allerede tidlig i ungdommen var han mistenkt for medvirkning til vold, ran, trusler og knivbruk, men på grunn av hans unge alder ble sakene henlagt.

Ifølge en dom fra 2009, hadde han rusproblemer allerede fra 13-årsalderen.

Bjørnebekk, som kun kjenner saken via media, ser likhetstrekk med andre saker hun har vært involvert i.

– Når man ser en så tidlig debut, kan det tyde på at han er det vi kaller en tidligstarter – en som står i fare for å utvikle et livslangt kriminalitets- og voldsforløp.

Ifølge forskeren kan man ofte se forløpet fra de er ganske små – at de er i opposisjon, har diffus opposisjon mot alle autoriteter og tjenestepersoner, og at de er hyperaktive.

– De gjør gale ting, men de tar ikke korreksjon. I tillegg er tidlig rusdebut også typisk for denne gruppen, og når de begynner med rus, øker problemene, sier den erfarne voldsforskeren.

Ranet skolerevy

24-åring

24-åringen er straffedømt en rekke ganger. På grunn av lav alder, fikk han samfunnsstraff for flere av forholdene.

Foto: Privat

Oslo-mannen var bare 16 år første gang han ble straffedømt. På grunn av hans unge alder fikk han 90 timers samfunnsstraff. Tre år senere ble han først dømt til samfunnsstraff på 342 timer for ranet av en skolerevy, før straffen ble skjerpet til 400 timer for en rekke andre forhold.

Ranet av skolerevyen ble ansett som svært grovt. Blant annet fordi det ble benyttet kniv under ranet.

Samfunnsstraff

I Norge er det kun i noen få tilfeller man fengsler de som er yngre enn 18 år. Derfor blir ofte unge straffedømte idømt samfunnsstraff.

Ifølge Bjørnebekk er samfunnsstraff et viktig tiltak for dem som er under 18 år fordi fengsel ofte fører til en kriminalitetsutvikling, men ifølge forskeren er det ikke alltid det fungerer heller.

– Når det ikke fungerer i første omgang, bør man sette inn andre tiltak. Særlig når det er vold med i bildet.

Forsvarer: Individuell vurdering

Mannens forsvarer, advokat Anikken Heier, sier i en kommentar til NRK at Bjørnebekk har begrenset mulighet til å vurdere 24-åringens farlighet uten innsyn i tidligere saker, foranledningen til sakene og siktedes bakgrunn.

Hun sier videre at det er domstolen, som på bakgrunn av en individuell vurdering, har avgjort straffeform for siktede i tidligere saker.

– Det ble sett hen til hvilken reaksjon som var best egnet. Det vil også domstolen gjøre i denne saken. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer, sier Heier.

Blitz-angrep

I 2013 smalt det igjen da han knivstakk en person utenfor Blitz i Oslo. Da var han 20 år. På vei oppover Pilestredet begynte han og en kamerat å terge blitzere med å rope "sieg heil" og kalle dem "landsvikere".

Ifølge dommen fra 2013 var Oslo-mannen påvirket av øl og piller da han knivstakk en ung mann som kom ut av Blitzhuset for å se hva som skjedde. Den unge mannen ble knivstukket fire ganger. Det ene stikket førte til lungekollaps.

Jan Bøhler på Mortensrud

Storbypolitisk talsperson, Jan Bøhler (Ap), savner en plan for oppfølging av unge kriminelle.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Tikkende bomber

Arbeiderpartiets storbypolitiske talsperson, Jan Bøhler, følger det kriminelle miljøet i Oslo tett og har sett flere tilfeller av personer som virker ustabile og svært voldelige, og som står bak flere alvorlige hendelser.

– Likevel er de fortsatt i byen og en fare for andre. Det fins nok av konflikter og bruk av ekstrem vold i byen. Disse sakene og personene må politiet prioritere, og føre i retten. Så må vi også legge opp et løp for de som i ung alder er på vei inn i et kriminelt løp.

Han advarer mot det han kaller «tikkende bomber» – personer som lever i en voldsverden der man reagerer voldsomt på små hendelser.

– Som på Blå, der det å bli avvist i døra fører til en voldsom reaksjon, der de aller fleste bare ville gått videre.

Han mener man må fange opp unge gutter som er på vei i den retningen før de kommer dit, før de blir til "tikkende bomber".

– Man kan ofte se det allerede i ungdomsskolealder for enkelte av disse personene, og man må ha flere etater inn for å støtte opp om dem.

– Når det kommer til unge som radikaliseres inn i ekstreme religiøse miljøer, har vi et stort apparat som følger opp dem over flere år. Men unge kriminelle i voldelige miljøer kan gjøre like stor skade for samfunnet som radikaliserte. De har vi ikke et system eller apparat rundt.

Kognitiv adferdsterapi

Bjørnebekk sier at såkalt kognitiv adferdsterapi ofte gir gode resultater for dem som er utagerende og voldelige. Hun nevner spesielt en kombinasjon av tanker, følelser og handlinger.

– For eksempel kan det å jobbe ute i naturen, jobbe med ting som er utfordrende i situasjoner hvor man må samarbeide med andre, ha god effekt.

Virker det som systemet har sviktet i denne saken?

– Det vet jeg ikke nok om, men det virker som at det er noe som ikke har fungert i hvert fall.

– Noen er veldig vanskelige å jobbe med. Det må vi erkjenne, men vi må aldri gi opp. Å isolere personer uten å gi dem behandling, og å tro at ting ikke kan endres, det er farlig.

Tirsdag ble 24-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, slik politiet ba om. Ettersom 24-åringen samtykket til fengsling på de vilkårene politiet foreslo, ble saken avgjort med kontorforretning.

Etter fengslingen har 24-åringen ennå ikke blitt avhørt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger