Vitner mot Krekar: – Lever i en konstant frykt for eget liv

Denne uken går Halmat Goran i vitneboksen i saken mot mulla Krekar, som er tiltalt for å ha truet kurderen i et NRK-intervju. Gorans bistandsadvokat vil be Krekar om å betale oppreisning for den «konstante frykten» truslene har medført.

Halmat Goran

Halmat Goran har flere ganger blitt truet av Norges mest profilerte mulla, og bor i dag på hemmelig adresse.

Foto: Halmat Goran / NRK

Mandag starter nok en rettssak mot Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som «mulla Krekar». Denne gang er Krekar tiltalt for oppfordring til straffbare handlinger og trusler etter et NRK-intervju sendt februar i år.

I intervjuet sier Krekar blant annet at nordmenn som tegner profeten Muhammed fortjener å dø, og at han vil gi en gave til den som dreper kurderen Halmat Goran.

Denne uken vil Goran trosse frykten og innta vitneboksen i Oslo tingrett for å forklare seg om forholdet til Krekar, slik han også gjorde det i forbindelse med rettssaken i 2012.

Fatwa

NRK har vært i kontakt med Goran, som sier han er «spent og nervøs» før den kommende rettssaken. Han er ut over dette tilbakeholden med å kommentere saken, og viser til sin forklaring i retten.

Krekar ble i desember 2012 dømt for trusler mot tre kurdere, en av dem var Goran. Bakgrunnen for at Krekars mange uttalelser om Goran, er at norskkurderen i 2010 la ut en video på internett der sider av Koranen brennes.

Dette fikk Krekar til å utstede en såkalt «fatwa» mot Goran, som nå lever på hemmelig adresse.

Mulla Krekar i tingretten

Mulla Krekar har ifølge seg selv vært i en norsk rettssal over femti ganger de siste årene. Mandag må han møte i Oslo tingrett igjen, tiltalt for trusler.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Konstant frykt

Gorans bistandsadvokat Kristin Fagerholt Lund forteller at hele Krekar-affæren har vært en stor belastning hennes klient.

– Det påvirker hans sosiale liv. Det legger begrensninger på hans familieliv, og det påvirker hans psykiske helse, sier Lund, og påpeker at dette har blitt forsterket av uttalelsene Krekar kom med i februar.

– Det er vanskelig for ham å leve i en konstant frykt for sitt eget liv, og etter hans oppfatning har disse nye truslene bidratt til å forsterke det trusselbildet som allerede er rundt ham.

Lund sier det på bakgrunn av disse belastningene vil fremmes et sivilt oppreisningskrav.

– Jeg kan ikke si noe om kravets størrelse nå. Begrunnelsen for kravet er åpenbart den trusselen han har vært under i lang tid, og hva dette har gjort med hans livsutfoldelse.

Ekspertvitne

Det er satt av én uke til rettssaken i Oslo tingrett. I tillegg til Goran og Krekar, er også terrorforsker Magnus Ranstorp innkalt som vitne.

Ranstorp har utarbeidet en sakkyndigrapport, som etter det NRK forstår skal belyse Krekars posisjon i det ekstremistiske miljøet. Ranstorp ønsker ikke å kommentere rapporten, og viser til sin forklaring i retten.

I et fengslingsmøte i august i år ble det imidlertid referert fra Ranstorps rapport at han mener Krekars uttalelser er «langt over grensen», uten at dette ble utdypet ytterligere.

Spiller av NRK-intervju

Advokat Brynjar Meling

Krekars advokat Brynjar Meling har vært svært kritisk til NRKs håndtering av det mye omtalte intervjuet.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Det omtalte NRK-intervjuet, som er bakgrunnen for saken, bli etter det NRK forstår bli spilt av i sin helhet i retten. Politiet har også bedt om å få utlevert råmaterialet i sin helhet, noe nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk bestemt har avvist. Dette vil også bli et tema i retten.

Krekar selv har ment at hans uttalelser har blitt feiltolket. I et fengslingsmøte tidligere i år sa han at det kunne vært unngått om hele intervjuet på to timer ble publisert, og anklager NRK for å ha kryssklippet spørsmål og svar.

Også dette har nyhetsdirektør Kalbakk avvist, og vist til den lengre versjonen av intervjuet, publisert på nett.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling har tidligere påpekt at Krekar er tiltalt for forhold som ligner det han ble dømt for i 2012, og vist til prinsippet om at man ikke kan dømmes for samme lovbrudd to ganger.

Brynjar Meling har ikke besvart NRKs henvendelser i denne saken. Det er satt av fem dager til den kommende rettssaken i Oslo tingrett.

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

Det var i et intervju med NRK, sendt på Dagsrevyen og publisert på nett i februar i år, at Krekar kom med uttalelsene han nå er tiltalt for.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger