Her er vinnerne og taperne i budsjettet

Hytteeiere, «snille» matbutikker og ekstremvær-kommuner er blant vinnerne i revidert nasjonalbudsjett. Kritikerne mener både arbeidsledige og miljøet er taperne.

Revidert kombo

REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram revidert nasjonalbudsjett onsdag klokka 11.

Foto: Scanpix/NRK

Her kan du gå rett til vinnerne, eller taperne.

Med høyere arbeidsledighet og lavere økonomisk vekst som bakteppe varslet finansminister Siv Jensen at hun vil bruke enda mer oljepenger i 2016 enn først planlagt.

Jensen tar 10,4 ekstra milliarder kroner ekstra fra oljefondet og lander på en oljepengebruk på 205,6 milliarder kroner.

Her er noen av vinnerne i det reviderte budsjettet:

900 millioner ekstra til Sør- og Vestlandet

Regjeringen foreslår å gi 900 millioner kroner ekstra for å støtte opp under økt sysselsetting på Sør- og Vestlandet, som er hardest rammet av oljenedturen. Pengene kommer i tillegg til regjeringens krisepakke på 4 milliarder kroner fra statsbudsjettet i høst.

Av de 900 millionene settes 250 millioner kroner av til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet.

Erna Solberg i Stavanger

I STAVANGER: Statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og helseminister Bent Høie presenterte tiltakspakken for kriserammede kommuner på Sør- og Vestlandet.

Foto: Elin Bardal / NRK

Hytteeiere slipper eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at kommunene skal få anledning til å frita fritidsboliger når de skriver ut eiendomsskatt. I dag er loven slik at kommunene må skrive ut eiendomsskatt på hytter når slik skatt innføres. Det vil regjeringen nå endre, med mål om å legge til rette for hytteutbygging, som regjeringen mener har ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Kommunene får 2,5 milliarder ekstra til flyktninger

Norskopplæring for flyktninger på Søndre Nordstrand i Oslo

MER TIL FLYKTNINGER: Regjeringen bevilger 2,5 milliarder kroner ekstra i øremerkede midler til kommunene.

Foto: Ingvild Sund/NRK

Regjeringen øker overføringene til kommunene med 3 milliarder kroner, og øremerker 2,5 milliarder av potten til tilskudd knyttet til flyktninger og asylsøkere. Det kom rekordmange 31.000 asylsøkere til Norge i fjor, og innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug vil bevilge 59 millioner kroner til målrettede tiltak på integreringsområdet.

Selv om det nå kommer langt færre asylsøkere til Norge, øker utgiftene til til innvandring og integrering med 1,3 milliarder kroner.

Utsetter formuesskatt for bedrifter som går dårlig

Bedrifter som går med regnskapsmessig underskudd kan få slippe eiendomsskatt i en avgrenset periode, foreslår regjeringen. Målet er å gjøre det enklere for bedrifter som har liten tilgang på kapital og forsøke å holde aktiviteten oppe i en vanskelig periode, ifølge finansdepartementet. Den foreslåtte ordningen skal være midlertidig og avgrenset, og etter planen gjelde fra inntektsåret 2016.

Butikker som gir bort mat slipper avgift

Finansminister Siv Jensen sier hun vil gjøre det billigere å hjelpe mennesker som ikke har mat, og samtidig hindre at mat blir kastet. Derfor vil regjeringen fjerne merverdiavgift på mat og drikke som matbutikker gir til veldedige formål.

I dag er det slik at butikkene slipper å betale moms på mat som blir kastet fordi den er gått ut på dato, mens det fortsatt er moms på mat som gis bort til veldedige formål.

Ekstremvær-kommuner

Regjeringen foreslår å bevilge 21 millioner kroner til hastetiltak i områdene som ble hardest rammet av ekstremværet Synne i desember 2015. Det er kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal som skal få tilskuddene.

Feda bru

EKSTREMVÆR: Broen over elva på Feda i Kvinesdal kommune fikk kraftige skader under ekstremværet.

Foto: Gunn Lise Tomstad

Skipsfarten får mer penger

Regjeringen vil gi 65 millioner kroner til rederier, verft og utstyrsleverandører for å bygge miljøvennlige skip og ferger. Pengene skal bidra til innføring av lav- og nullutslippsteknologi i fergene og andre rutegående samband i fylkeskommuner og kommuner, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Rusmisbrukere

Regjeringen setter av 300 millioner kroner til bekjempelse av rus. Pengene, som skal styrke tilbudet til personer med rusproblemer, blir ikke øremerket, men inngår i den generelle overføringen av kommunenes frie inntekter.

Studenter

Regjeringen øker studiestøtten med én uke fra og med våren 2017, noe som betyr 2600 kroner mer å rutte med. Norsk studentorganisasjon sier til NRK at de er fornøyde og at forslaget er et steg i retning av å gi studentene mer tid til studiene.

PST får mer penger

Politiets sikkerhetstjeneste PST skal få økte bevilgninger på 26,8 millioner kroner i 2016. Regjeringen foreslår å bevilge 17 millioner kroner til å styrke PSTs livvakttjeneste, samt 9,8 millioner kroner for å bedre sikkerheten i PSTs graderte nett.

Livvakt PST

LIVVAKTTJENESTE: Regjeringen vil bevilge mer penger til livvakttjenesten i Politiets sikkerhetstjeneste.

Foto: Simon Solheim / NRK

Taperne

Samtidig som regjeringen sender ut pressemeldinger om alle prosjekter og tiltak som får økt støtte, mener kritikerne at det er flere tapere i budsjettet. Her er noen av dem:

Flyplassen Rygge

Inger Lise Skartlien

SKUFFET: Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Den mye omdiskuterte flypassasjeravgiften ble først utsatt, men regjeringen skriver i revidert budsjett at avgiften innføres fra 1. juni 2016.

Flyselskapet Ryanair har varslet at de vil flytte basen fra Rygge dersom avgiften på 88 kroner inkludert moms blir innført.

– Det var egentlig ikke uventet, men utrolig skuffende, sier ordfører i Rygge Inger Lise Skartlien.

– Ikke godt nok mot arbeidsledigheten

Gerd Kristiansen

KRITISK: LO-leder Gerd Kristiansen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringens forslag om 900 millioner kroner ekstra i en tiltakspakke for Sør- og Vestlandet møter kritikk fra flere hold. Opposisjonspartiene Ap og Sp er kritiske, Unio mener 900 millioner er for lite, mens LO mener regjeringen ikke gjør nok i møte med ledigheten blant unge.

– De bruker altfor mye oljepenger, og de bruker pengene feil. Det er kun 1 milliard av den ekstra oljepengebruken som går til tiltak for å bøte på den ledighetssituasjonen vi har, sier leder Gerd Kristiansen til NRK.

Også Tekna, som organiserer flere tusen ingeniører, er kritiske. De peker på at flere av arbeidsmarkedstiltakene fra i høst ikke er igangsatt ennå.

– Overraskende mye av det som regjeringen varslet i tiltakspakken er fremdeles under planlegging og utredning, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding.

Klimakritikk mot regjeringen

Flere organisasjoner og partier er kritiske til regjeringens satsing på miljø og klima i det reviderte budsjettet.

– Det er lite som tyder på en omlegging til en mer grønn og bærekraftig økonomi, skriver NHO-foreningen Abelia i en pressemelding.

De peker på at miljøteknologiordningen kuttes med 80 millioner kroner og mener regjeringen burde styre fellesskapets ressurser i en grønnere retning.

Terje Breivik

KLIMAKRITISK: Nestleder i Venstre Terje Breivik.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Også Venstre har reagert på klimadelen av budsjettet. Nestleder Terje Breivik sier til NTB at partiet er svært skeptiske til at regjeringen legger opp til en rekordstor oljepengebruk.

– Dette er ikke bærekraftig på sikt, og faren er stor for at vi sendes regningen til kommende generasjoner, sier Breivik.

Naturvernforbundet mener regjeringen setter av «for mye til oljå», og peker blant annet på at programmet Demo 2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen, får 50 millioner kroner ekstra i budsjettet.

– Når målet er å omstille oss bort fra fossil energi, er det skremmende, og helt feil medisin, sier leder Lars Haltbrekken.

Mer nysgjerrig på forslagene fra regjeringen? Her kan du lese det 242 sider lange dokumentet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger