FNs klimatopp: Ber nordmenn være «klimaforbilder» for politikerne

Lederen for FNs klimapanel ville ikke hisse på seg miljøvernministeren under sin tale i Arendal i dag, men kom med en klar oppfordring til nordmenn.

Rajendra Pachauri

Økonom og ingeniør, lederen for FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri, talte under debatten «veien til klimatoppmøtet i Paris 2015» under Arendalsuka i dag.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Pådriveren for endring er folket, for politikere må høre på dem, sa Rajendra K. Pachauri, lederen for FNs klimapanel (IPCC), som holdt tale under diskusjonen og debatten «veien til klimatoppmøtet i Paris 2015» i Arendal.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) mener at omfattende endringer i samfunnet er nødvendig. Olje- og gassektoren i Norge kan bidra til utvikling av miljøvennlig teknologi, sier hun. Det klinger dårlig i ørene til lederen for Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

– Vi bør ikke gi ut nye lisenser til oljeselskaper når vi skal komme fram til et samfunn uten gassutslipp.

Veien til Paris

Årets FN-forhandlinger om klima finner sted i Lima. I desember 2015 holdes klimatoppmøtet i Paris – et møte det knytter seg store forventninger til. Målet for klimatoppmøtet er å få på plass en juridisk bindene og universell avtale om klima som alle land i verden skal slutte seg til. I dag finnes det ingen internasjonal avtale som fordeler ansvaret for kutt i CO2-utslipp mellom land. Etter at klimatoppmøtet i Warszawa i fjor igjen skuffet miljø- og fagbevegelser verden over har vi ikke råd til å være pessimistisk.

Artikkelen fortsetter under bildet

Rajendra

Rajendra Chaupari og Tine Sundtoft.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Jeg er positiv til at vi får på plass en avtale i Paris fordi det er større bevissthet i verden nå, sier Pachauri, og mener at forskningen må ligge til grunn når toppmøtet finner sted.

Det krever politisk vilje og ryggrad for å få til de nødvendige omstillingene i det norske samfunnet, sier Kirkens Nødhjelp. Organisasjonen la fram en fersk klimarapport i dag, som sier at Norge har et større ansvar for både utslippskutt hjemme, og finansiell støtte til kutt ute. Utslippene per person er mye høyere i Norge enn i fattige land.

Ansvaret som Kirkens Nødhjelp peker på ligger til grunn i FNs klimakonvensjon som sier at de industrialiserte landene har et historisk ansvar for klima i dag. Drivhusgassene Europa og USA slapp ut på 50-tallet, har vel så stor klimaeffekt fortsatt som de utslippene Kina, India og Brasil står for i dag, ifølge FN.

Økonom og ingeniør Rajendra K. Pachauri har vært med å utrede en rekke rapporter som viser omfanget av klimakrisen.

Forskningen er klar: Klimaendringene er menneskeskapt. De skjer nå og det kommer til å skje i framtiden. Oppvarmingen av Arktis har skjedd dobbelt så raskt som i sørlige strøk. Utslippene vi gjør nå kommer til å bli merket i hundrevis av år framover. Men, vi kan omstille oss, og vi kan redusere skadene.

Dersom utslippene ikke kuttes vil verden kunne oppleve alvorlige virkninger det ikke er mulig å snu. Både tilpasning og utslippskutt er nødvendig.

Den siste konkluderende delen av IPCCs rapport blir lagt fram 2. november.

– Oljesektoren: elefanten i rommet

Sundtoft mener at næringslivet er positive til klimavennlig tilpasning, derfor ser hun et grønt skifte i emning.

– Norge kan ikke stoppe olje- og gassutvinningen over natten. Men vi vil bruke dette til å utvikle klimavennlig teknologi, sier Sundtoft.

Miljøorganisasjonene påpeker at ingen har sagt at olje- og gassindustrien kan stenge umiddelbart. De mener at Norge må gå foran som eksempel før toppmøtet i Paris.

Artikkelen fortsetter under bildet

Rajendra

Leder for Framtiden i våre hender, Arild Hermstad (høyre) og Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Vi kan snakke om næringslivet, men vi må huske på at mange av selskapene er offentlig finansiert. Myndighetene er også forbrukere og de kan gå foran og være et forbilde, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Dersom Norge går foran vil dette kunne ha positive virkninger for andre lands miljøvennlig utvikling, mener Zero.

– Næringslivet driver ikke det grønne skiftet, men de drives av politiske vedtak. Vi trenger kun et par land for å få endring, sier leder i Zero, Marius Holm.

Endringene må skje de neste månedene, mener Naturvernforbundet.

– Norge må ha i tankene at handling taler sterkere enn ord. De neste månedene må Norge vise at vi går foran, sier Haltbrekken.

Organisasjonene mener at Norge ikke går foran som et eksempel når oljefondet investerer i selskaper rundt omkring i verden som er miljøverstinger og når regjeringen gir nye lisenser til oljeselskaper.

– Vi bør ikke gi ut nye lisenser til oljeselskaper når vi skal komme fram til et samfunn uten gassutslipp, sier Haltbrekken.

– Gjennom pensjonsfondet har vi investert i selskaper som er miljøverstinger. Vi bør ikke investere i slike selskaper. Vi må få fram elefanten i rommet her i Norge, nemlig olje- og gassektoren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger