Hopp til innhold

Vil vurdere totalforbud mot solarier i Norge

Norge kan bli det tredje landet i verden som forbyr solarier. I en ny strategi for å få ned antall hudkrefttilfeller i Norge, foreslås det fire hovedtiltak.

Solarium

VIL UTREDE: Den nasjonale arbeidsgruppa ønsker nå å nedsette en faglig arbeidsgruppe innen juni 2019 med mandat å utrede et forbud mot solarier, med frist 2020 for å avlevere vurdering og anbefaling.

Foto: Jan Inge Thomassen/NRK

Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge de siste tiårene. En ny nasjonal arbeidsgruppe bestående av eksperter fra blant annet Statens strålevern, Helsedirektoratet og Folkehelsa har nå levert inn en strategi for å snu trenden og få ned antall hudkrefttilfeller i Norge til Helsedepartementet.

Føflekkreft, den mest alvorlige formen for hudkreft, tar alene 300 liv i Norge hvert år. Et av målene til arbeidsgruppa er å utrede et forbud mot bruken av solarium i Norge.

– Solarium er ikke den viktigste årsaken til føflekkreft, men det er en av flere årsaker. Det er godt dokumentert at folk som bruker solarium regelmessig har en økt forekomst og en økt risiko for å få føflekkreft, sier Petter Gjersvik, professor i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus til NRK.

Professor Petter Gjersvik

STØTTER FORSLAGET: Petter Gjersvik, professor i hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus, støtter forslagene fra den nasjonale arbeidsgruppa.

Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Han stiller seg bak ferske forslaget som ble levert inn til Helsedepartementet fredag i forrige uke.

Vil ha en vurdering av solsenger

Arbeidsgruppa har penslet ut fire hovedtiltak som de mener vil få ned den dystre statistikken. Tiltakene går i hovedsak ut på forebygging av hudkreft, men de ønsker også en konkret vurdering om totalforbud av solarier.

De ønsker nå å nedsette en faglig arbeidsgruppe innen juni 2019 med mandat å utrede et forbud mot solarier, med frist 2020 for å avlevere vurdering og anbefaling.

Dermed kan Stortinget komme til å måtte ta stilling til fremtiden til landets 5500 solarier.

Ved innføring av et eventuelt forbud vil Norge bli det tredje landet i verden med bestemmelsen. I dag er det kun Brasil og Australia som forbyr sine innbyggere å besøke solstudioer.

Føflekk med kreft

FØFLEKKREFT: Slik ser en føflekk med kreft ut. En ny nasjonal arbeidsgruppe har nå overlevert en strategi til Helsedepartementet for å få ned antallet hudkrefttilfeller i Norge.

Foto: Kevin Thon

I mellomtiden ønsker de et reklameforbud mot solarier og strengere krav til fare-merking på solsengene.

90 prosent av alle hudkrefttilfeller har sammenheng med UV-stråler fra sol eller solarium.

Kari Anne Fevang, leder for Føflekkreftforeningen i Norge støtter den nye hudkreftstrategien.

Fevang, som selv har føflekkreft, mener folk i større grad må bli klar over farene ved UV-stråler.

Kari Anne Fevang i blå jakke.

HAR HUDKREFT: Kari Anne Fevang mener folk i større grad må bli klar over farene ved UV-stråler, og støtter den nye strategien.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

– Jeg tenkte ikke noe over farene ved at den solskaden skulle føre til alvorlig sykdom senere. Så det er så viktig at folk vet at de må beskytte seg, sier hun til NRK.

Mer kunnskap

Arbeidsgruppa skriver i strategien at de ønsker å fremme tilgangen til solbeskyttelse som skygge, bekledning og solkrem på relevante steder og arrangementer.

Et annet tiltak arbeidsgruppa har sett på, går ut på å øke kunnskapen i befolkningen.

Har du en slik føflekk?

Har du en slik føflekk?

I strategien skriver gruppa blant annet at det er viktig å få inn forebygging av hudkreft i skoleutdanningen.

«Vektlegge forebygging av hudkreft i utdanningsløpet gjennom å revidere rammeplanen for barnehagen og læreplaner og kompetansemål for relevante fag for de ulike skoletrinnene», står det i strategien som er overlevert til Helsedirektoratet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ