Vil tvinge regjeringen til å vise frem hemmelig terrorrapport

Regjeringen kan bli tvunget til å offentliggjøre den hemmelige rapporten om terrorsikring. Rapporten viser at politiet og forsvar har sviktet i å beskytte samfunnskritisk virksomhet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

20. mars behandlet kontroll- og konstitusjonskomiteen Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring. Komiteleder Martin Kolberg, Ingunn Yssen, Jette Christiansen og Gunnvor Eldegard.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette er dokumenter som bør være offentlige. Når Gjørvkomiteens rapport var offentlig, er det ikke noe argument for å hemmeligholde denne rapporten, sier Martin Kolberg, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Et flertall på sju i komiteen har bedt Stortinget sette i gang en prosess for å avgradere dokumentet om manglende terrorsikring.

– Nå går vi til det spesielle skritt, å overprøve Regjeringen, sier Kolberg.

Den fulle rapporten om oppfølgingen av politiets og Forsvars manglende sikring av viktige objekter er gradert, men Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag som komiteen ønsker skal offentliggjøres. Men både Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet nekter å offentliggjøre noe som helst.

Under spørretimen i forrige uke krevde opposisjonen svar på hvorfor regjeringen ikke kjente til manglende terrorsikring før Riksrevisjonen kom med sin rapport.

Vil ha ny lukket høring

Selv om flertallet i komiteen er for en avgradering, er det fremdeles usikkert på om Stortinget vil følge oppfordringen.

– Dette er jo en inngripen i den praksis som har vært. Vi synes det er et såpass viktig spørsmål at vi først ønsket en runde på saken i gruppa, sier Hans Fredrik Graver (KrF).

Abid Raja og Hans Fredrik Grøvan

Mens Venstre stemte for å be Stortinget overprøve regjeringen, ønsket KrF ved Hans Fredrik Grøvan å utsette en beslutning.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I forrige uke kom statssekretær Fabian Stang (H) med kritikk mot Dagens Næringsliv, etter at avisen offentliggjorde deler av innholdet i rapporten.

– Det har vært lekkasjer, men vi synes uansett man bør ha en grundigere vurdering før man går til et så drastisk skritt. Vi ønsker en ny, lukket høring, sier Graver.

Ber Stortinget besinne seg

Fordi terrorsikring er omfattet av Sikkerhetsloven, må kontrollkomiteen gå til presidentskapet å be dem forberede avgradering.

– Jeg håper Stortinget har oversikt konsekvenser, dersom spillereglene nå endres. Dette rokker ved matkfordelingsprinsippet, sier Michael Tetzschner (H).

Oslo høyre vil ha Michael Tetzschner på 3. plass på stortingslista

– Jeg håper Stortinget vil vise besinnelse, sier Michael Tetzschner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han peker på at saken handler om landets forsvarsevne, og at det bør bekymre oss.

– Jeg håper Stortinget vil vise besinnelse, sier Tetzschner.

SISTE NYTT

Siste meldinger