Høyre vil kutte sommerferien til skoletaperne

Høyre i Oslo vil tvinge de svakeste elevene til å tilbringe deler av sommerferien på skolebenken.

Video Benjamin Andsem Harang ved Sommerskolen.

Benjamin Andsem Harang studerer kinesisk ved Sommerskolen. Han tviler på om tvang vil hjelpe de svakeste.

– Vi må gi elevene en ny sjanse til å ta igjen det tapte, sier skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard.

Høyrepolitikeren vil at alle elever fra 8. til 13. trinn som får strykkarakterer i norsk eller matematikk må bruke minst to uker av sommerferien på å forbedre karakteren sin.

Torger Ødegaard

Byråd for utdanning i Oslo, Torger Ødegaard, er stolt av sommerskolen i Oslo.

Foto: Siv Sandvik

Må møte opp

Med dårlig skjult stolthet lovpriser han hjertebarnet sitt - Sommerskolen i Oslo. På sjette året velger tusenvis av elever å bruke sommerferien på å lære seg noe helt nytt eller tette faglige hull.

Men alle de 11.000 som går på Sommerskolen i år har gjort det av egen fri vilje.

Nå vil Ødegaard be administrasjonen i Oslo kommune om se på mulighetene for å gjøre sommerskole obligatorisk for de svakeste elevene.

Dersom han får det som han vil må elever som stryker møte opp på skolen i sommerferien allerede fra neste år.

– Vi kan ikke ha det sånn at vi automatisk transporterer videre elever som ikke har de nødvendige basiskunnskapene, sier Ødegaard til NRK.no.

SV tror ikke på tvang

Målet er å hindre at elevene velger å slutte på videregående skole.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Selv om 95 prosent av norske ungdommer starter på videregående skole, dropper hele én av tre ut.

– Slik kan vi ikke ha det, sier Ødegaard.

Men kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) har ingen tro på at forslaget fra Høyre i Oslo vil få ned frafallet i norsk skole.

– Det som forundrer meg med Ødegaard er at hver gang han ser et problem skal han løse det med tvang, sier hun.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

- Det blir feil å bruke sommerskole som straff, sier Kristin Halvorsen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Vi har et mye bedre opplegg der elevene stiller opp frivillig, sier hun.

Opplegget hun sikter til et det nystartede «Ny GIV» prosjektet.

I vår har 2.300 tiendeklasseelever over hele landet fått ekstra oppfølging i regning, lesing og skriving.

Flere steder i landet får Ny Giv-elevene også pedagogiske tilbud i sommermånedene for å gjøre overgangen til videregående skole så smertefri som mulig.

Men i Oslo var responsen laber. Kun et fåtall av de 600 Ny Giv-elevene som fikk tilbud om skreddersydde kurs i regi av Sommerskolen takket ja. Ifølge Kunnskapsdepartementet ble flere av kursene avlyst.

Oslo kommune peker på at bevilgningene fra departementet kom sent.

Derfor fikk ikke de svakeste elevene tilbud om et eget sommerskoleopplegg før i juni – midt i eksamenstiden. Mange hadde allerede lagt planer for ferien, og lærerne fikk ikke nok tid til å motivere elevene til å takke ja.

Pisk og gullerot

Skolebyråd Ødegaard understreker at Oslo lenge har tilbudt «kontekurs» for elever som sliter med matematikken etter første året på videregående.

Sommerskole Oslo elever

Diana Louise Garcia og Magdalena Ilic går på sommerskolen i Oslo for å utfordre seg selv. Nå vil Høyre gjøre tilbudet obligatorisk til elever som får karakteren 2 eller lavere.

Foto: Siv Sandvik

Han medgir likevel at langt fra alle som trenger ekstrahjelp velger bort sløve sommerdager til fordel for matteøvelser.

– Det er for få elever som deltar i forhold til hvor mange som trenger det.

– Men hvorfor velger du tvang framfor motivasjon?

– Jeg ser ikke noen grunn til at det må være enten eller. Selvfølgelig skal vi motivere, sier han.

Ødegaard sier også at det kan bli aktuelt med et eget pengebidrag til elevene som må på obligatoriske sommerkurs.

- For å sukre pillen sier vi: «Vi har tro på deg, du skal få stipend og vi skal hjelpe deg fram», sier han.

Men elevene NRK.no møtte på Sommerskolen i Oslo tviler på at tvang er rett vei å gå.

- De burde heller forstå at de må velge det selv, sier 14 år gamle Diana Louise Garcia fra Høyenhall skole.

Hun har valgt å bruke noen uker av sommerferien på å lære seg kinesisk, men tror ikke tvang vil hjelpe dem som sliter på skolen.

- Dersom vanlig skole ikke hjelper, så er det ikke sikkert noen uker på sommeren er nok, istemmer venninnen Magdalena Ilic.

SISTE NYTT

Siste meldinger