Vil tvangsinnlegge Breivik på Dikemark

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen ber om at terroriktede Anders Behring Breivik (32) tvangsinnlegges på sykehus for å kunne vurdere hans mentale helse.

Terje Tørrissen og Agnar Aspaas

VIL TVANGSINNLEGGE BREIVIK: Psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen er oppnevnt som nye sakkyndige i terrorsaken.

Foto: Montasje / NRK

Lørdag 21. januar sendte psykiaterne en uttalelse til Oslo tingrett der de ber om at Breivik tvangsinnlegges for observasjon i mellom to og fire uker, skriver VG.

Psykiaterne ønsker primært at 32-åringen innlegges på på Dikemark sykehus i Asker, men utelukker ikke at observasjonen kan finne sted på Ila fengsel, der 32-åringen sitter varetektsfengslet.

«Innleggelse til observasjon i psykiatrisk instutisjon vurderes i denne saken som nødvendig for å sikre bredest mulig kartlegging av observandens adferd og fungering over tid, og i kontakt med andre mennesker», skriver Aspaas og Tørrisen i brevet til Oslo tingrett.

«Det mest nærliggende sted for observasjon vil være regional sikkerhetsavdeling ved Dikemark», skriver psykiaterne videre.

I brevet understreker de to sakkyndige at observasjonsgrunnlaget vil bli vesentlig svakere dersom helsepersonell må innordne seg seg på en måte hvor de kun blir passive iaktattagere, slik de trolig må dersom Breivik skal observeres på Ila.

Les hele brevet fra Aspaas og Tørrisen her (PDF)

Frist til fredag

– Forespørslene om innleggelse er kommet fra de nye sakkyndige etter at retten først sendte ut et brev til alle de fire sakkyndige 20. januar, sier informasjonsrådgiver i Oslo tingrett, Marcus Iestra til NRK.no.

Han opplyser at det kun er de to nye psykiaterne som har kommet med forespørselen om tvangsinnleggelse.

– Partene har frist til fredag til å komme med innspill før dommer Wenche Elisabeth Arntzen tar sin avgjørelse, sier han.

Bakgrunn: – Flyttes ikke til Dikemark før rettssaken

Nekter å snakke

Tegning av Anders Behring Breivik

KAN BLI TVANGSINNLAGT: Oslo tingrett har oppnevnt to nye sakkyndige som har fått i oppdrag å vurdere terrorsiktede Anders Behring Breiviks mentale helse.

Foto: Esther Maria Bjørneboe (rettstegning)

Anders Behring Breivik mener Aspaas og Tørrisen ikke har nødvendig kunnskap for å vurdere ham, og har anket avgjørelsen om oppnevnelsen av nye sakkyndige via sine forsvarere.

Anken avgjøres trolig av Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av neste uke.

Forsvarer Vibeke Hein Bæra bekrefter at hun er gjort kjent med psykiaternes ønske om tvangsinnelggelse.

– Vi er kjent med synet, men avventer i første omgang svaret på anken vår om oppnevnelsen av nye sakkyndige, sier Hein Bæra til NRK.

I tillegg til å anke avgjørelsen om oppnevnelsen av nye sakkyndige har Breiviks forsvarerteam levert en tilleggsanke til Oslo tingrett der de ber om at avgjørelsen får oppsettende virkning.

Det betyr at de mener at anken om nye rettspsykiatere må ferdigbehandles før Oslo tingrett kan bestemme om Breivik skal tvangsinnlegges eller ikke.

Påtalemyndigheten har frist til torsdag med å uttale seg om forsvarenes anke.

– Vi skal svare retten innen fredag og kommer ikke til å si noe før det, sier statsadvokat Svein Holden til NRK.

Bakgrunn: Breivik nekter å la seg avhøre

Omstridt

I slutten av november konkluderte psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim med at Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni, og dermed er strafferettslig utilregnelig.

Konklusjonen skapte stor offentlig debatt, og 13. januar ble Agnar Aspaas og Terje Tørrissen oppnevnt som nye sakkyndige.

De to har fått frist til 10. april med å komme med en ny vurdering av Breiviks mentale helse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger