Vil tiltale Waras samboer etter paragraf om angrep mot statsmakten

Etter det NRK får opplyst, vil PST tiltale Laila Bertheussen etter straffelovens paragraf 115. Den har en strafferamme på inntil 10 års fengsel. Hennes forsvarer er sikker på at saken blir henlagt.

Hærverk hos Tor Mikkel Wara

Tidligeres justisminister Tor Mikkel Wara opplevde en rekke trusler og hendelser rundt sin person og familiens hus.

Foto: Jørn Tveter / NRK

PST har avsluttet sin etterforskning av truslene mot tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

De har derfor sendt over sin innstilling for påtaleavgjørelse i saken der Waras egen samboer, Laila Anita Bertheussen, er siktet.

Laila Bertheussen

Laila Bertheussen ble i mars i år pågrepet og siktet for en hendelse ved familiens hus.

Foto: PRIVAT

Tidligere i dag ble det kjent at PSTs innstilling til tiltale inneholder flere forhold i straffeloven.

Som bakgrunn skal det også være snakk om trusler mot flere personer.

Den endelige avgjørelsen om tiltale skal nå tas av påtalemyndigheten.

Tidligere i dag bekreftet statsadvokat Marit Formo i Det nasjonale statsadvokatembetet at hun hadde mottatt PSTs innstilling.

– I denne saken tar Riksadvokaten endelig stilling til påtalespørsmålet, sa Formo til NRK da.

Det fremgår i straffeprosessloven paragraf 65 at Riksadvokaten avgjør spørsmål om tiltale når det gjelder overtredelser av straffeloven kapittel 17 (saker som gjelder vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser), blant annet overtredelse av paragraf 115.

Etter det NRK forstår har PST innstilt til at Laila Anita Bertheussen skal tiltales etter straffelovens paragraf 115 om «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet».

Alvorlig straffebestemmelse med lang minstestraff

Paragrafen innebærer i så fall at Waras samboer risikerer å bli tiltalt etter en betydelig mer alvorlig straffebestemmelse enn den hun hittil har vært siktet etter.

Bestemmelsen i loven handler om angrep, trusler mot eller annen påvirkning av sentrale organer i det norske samfunnet, som regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller kongehuset.

Øvre strafferamme etter bestemmelsen er 10 års fengsel.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad er blant dem som tidligere er dømt for brudd på denne paragrafen, for å ha truet stortingspolitiker Abid Raja (V). Mohammad ble dømt til fengsel i to år og tre måneder. Saken er anket, og går nå for Høyesterett.

Statsadvokat Marit Formo i Sandefjord tingrett.

Statsadvokat Marit Formo

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

I 2018 ble også en mann fra Lørenskog dømt etter denne paragrafen til 60 dagers fengsel etter å ha drapstruet Venstre-leder Trine Skei Grande.

Paragrafen Laila Anita Bertheussen opprinnelig ble siktet etter har til sammenligning en øvre strafferamme på bøter eller inntil ett års fengsel.

NRK har spurt statsadvokaten som i dag mottok innstillingen fra PST om hvorfor saken må avgjøres endelig av Riksadvokaten.

– Jeg kan ikke kommentere det nærmere, svarer statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

– Hva er årsaken til det?

– Innstillingen er ikke offentlig før den endelig avgjørelsen er tatt, sier statsadvokaten.

Den første av ei rekke trusselhendinga ved huset til Noregs daverande justisminister skjedde i desember 2018. Her er ei oppsummering av saka.

Den første av ei rekke trusselhendinga ved huset til Noregs daverande justisminister skjedde i desember 2018. Her er ei oppsummering av saka.

Forsvarer: – Helt ukjent for oss

NRK har spurt Laila Anita Bertheussens forsvarer om disse opplysningene.

– Det er helt ukjent for henne og meg, så det er vanskelig å si noe om. Hun har ikke vært siktet for det eller avhørt om det, svarer advokat John Christian Elden.

Han har tidligere i dag opplyst at han og klienten mener saken burde henlegges.

John Christian Elden

John Christian Elden

Foto: Ola Hana / NRK

– Det er så mange spor som peker mange ulike retninger i denne saken. Derfor vil det være overraskende om det blir noen tiltale, og i hvert fall om det skulle bli en dom.

Forsvareren har også reagert over opplysninger som kommer i pressen uten at han og Bertheussen har fått informasjon fra PST eller påtalemyndigheten.

Elden reagerer også nå på opplysninger om nye paragrafer.

– Dersom siktelsen utvides, skal vi ha beskjed straks det skjer, jf. også EMK Art 5 og 6, sier Elden til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger